[:CA]Juan Manuel Sánchez de Badalona, es va veure obligat fa uns anys, i després de 19 anys d’activitat, a tancar la seva empresa. Actualment està a l’atur. Ha seguit amb contacte amb empreses del sector informàtic,  fins al punt de retrobar a un bon amic i soci financer, amb el que ha vist una oportunitat de negoci. Amb ell vol obrir una empresa, SAMON Technologies  amb expectatives de creixement nacional.

L’objectiu es la subcontractació de serveis d’empreses de reteil, franquiciadores i distribuïdores del sector electrònic, informàtic, comunicacions i noves tecnologies. En un principi realitzaran instal·lacions i manteniments de les àrees mencionades per a empreses, i a poc a poc ampliaran les línies de negoci. L’empresa estarà ubicada a Badalona a l’Avinguda Ros i Güel 13.

En una primera fase, els serveis aniran dirigits a petites i mitjanes empreses, les sol·licituds de treball vindran mitjançant un gran prescriptor del reteil, la multinacional Media Markt. Subministraran tot tipus de solucions informàtiques per a pymes des de qualsevol aspecte informàtic que aquest tipus d’empresa pot necessitar mitjançant la consultoria tecnològica, serveis de manteniment, outsourcing informàtic fins a la venda e instal·lació de software i hardware de tercers. Volen ser no només subministradors de tecnologia, sinó també proveïdors de solucions.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur dins del conveni de col·laboració #CrèditBadalona que vam signar amb l’Ajuntament de Badalona per a la creació  de noves empreses i ajudar a les ja existents a generar i mantenir ocupació a la ciutat de Badalona i afavorir que els projectes empresarials funcionin de forma duradora i generin llocs de treball estable i a llarg termini. Després de la valoració del projecte se li concedeix un microcrèdit sense interessos de 24.000 €.

Sort i força amb el projecte![:es]Juan Manuel Sánchez de Badalona, se vio obligado hace unos años, y después de 19 años de actividad, a cerrar su empresa. Actualmente está en el paro. Ha seguido con contacto con empresas del sector informático, hasta el punto de reencontrar a un buen amigo y socio financiero, con el que ha visto una oportunidad de negocio. Con él quiere abrir una empresa, SAMON Technologies con expectativas de crecimiento nacional.

El objetivo es la subcontratación de servicios de empresas de reteil, franquiciadores y distribuidoras del sector electrónico, informático, comunicaciones y nuevas tecnologías. En un principio realizarán instalaciones y mantenimientos de las áreas mencionades para empresas, y poco a poco ampliarán las líneas de negocio. La empresa estará ubicada en Badalona en la Avenida Ros i Güel 13.

En una primera fase, los servicios irán dirigidos a pequeñas y medianas empresas, las solicitudes de trabajo vendrán mediante un grande prescriptor del reteil, la multinacional Media Markt. Suministrarán todo tipo de soluciones informáticas para pymes desde cualquier aspecto informático que este tipo de empresa puede necesitar mediante la consultoría tecnológica, servicios de mantenimiento, outsourcing informático hasta la venta e instalación de software y hardware de terceros. Quieren ser no sólo suministradores de tecnología, sino también proveedores de soluciones.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur dentro del convenio de colaboración #CrèditBadalona que firmamos con el Ayuntamiento de Badalona para la creación de nuevas empresas y ayudar a las ya existentes a generar y mantener ocupación a la ciudad de Badalona y favorecer que los proyectos empresariales funcionen de forma duradera y generen puestos de trabajo estable y a largo plazo. Después de la valoración del proyecto se le concede un microcrédito sin intereses de 24.000 €.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]