[:CA]Jorge Gutiérrez de Sant Joan Despí té experiència en el camp de la gastronomia i vol posar en marxa un coworking de cuina: COOKWORKING, concretament al c/ Pujades 51 de Barcelona. Vol ser un espai de consultoria gastronòmica amb els recursos necessaris per als professionals i amateurs del món de la gastronomia per professionalitzar les seves activitats.

Hi haurà unes instal·lacions on elaborar una amplia gama de productes, una sala polivalent a on vendre, presentar i promocionar els productes, i una xarxa de contactes amb qui establir sinergies o aliances comercials. Bàsicament es dirigeix a emprenedors gastronòmics, cuiners professionals i amateurs que necessitin d’una cuina industrial i dels serveis associats puntualment. Vol ser una cuina totalment professional per a un ús intensiu o puntual i equipada amb l’última tecnologia, oferint solucions econòmiques i resolutives a emprenedors i aficionats, que d’aquesta forma poden professionalitzar els seus projectes sense haver de fer altes inversions i sense tenir uns costos fixos. Amb aquest projecte es creen 2 llocs de treball.

Oferiran un lloguer de l’espai de cuina, un lloguer d’espai emmagatzematge en fred, servei personal de neteja servei d’ajudant de cuina, servei de xef, accés a recursos comuns i contactes. Es dirigeix a emprenedors, propietaris de food-truck, creadors de cartes, societats gastronòmiques, nutricionistes, productes pastisseria, volen ser un food-lab., elaboradors de càterings de domicili, petits productors, etc.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per adquirir la maquinària necessària i adequar el local, ASCA li concedeix un microcrèdit sense interessos de 15.000 € a retornar en 24 mesos.

Sort i força amb el projecte![:es]Jorge Gutiérrez de Sant Joan Despí tiene experiencia en el campo de la gastronomía y quiere poner en marcha un coworking de cocina: COOKWORKING, concretamente al c/ Subidas 51 de Barcelona. Quiere ser un espacio de consultoría gastronómica con los recursos necesarios para los profesionales y amateurs del mundo de la gastronomía para profesionalizar sus actividades.

Habrá unas instalaciones donde elaborar una amplía gama de productos, una sala polivalente donde vender, presentar y promocionar los productos, y una red de contactos con quién establecer sinergias o alianzas comerciales. Básicamente se dirige a emprendedores gastronómicos, cocineros profesionales y amateurs que necesiten de una cocina industrial y de los servicios asociados puntualmente. Quiere ser una cocina totalmente profesional para un uso intensivo o puntual y equipada con la última tecnología, ofreciendo soluciones económicas y resolutivas a emprendedores y forofos, que de esta forma pueden profesionalizar sus proyectos sin tener que hacer altas inversiones y sin tener unos costes fijos. Con este proyecto se crean dos puestos de Trabajo.

Ofrecerán un alquiler del espacio de cocina, un alquiler de espacio de almacenamiento en frío, servicio personal de limpieza servicio de ayudante de cocina, servicio de chef, acceso a recursos comunes y contactos. Se dirige a emprendedores, propietarios de food-truck, creadores de cartas, sociedades gastronómicas, nutricionistas, productos pastelería, quieren ser un food-lab., elaboradores de càterings de domicilio, pequeños productores, etc.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para adquirir la maquinaria necesaria y adecuar el local, ASCA le concede un microcrédito sin intereses de 15.000 € a devolver en 24 meses.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]