[:CA]Des de l’Ajuntament de Sant Joan Despí ens arriba una sol·licitud d’un home de 39 anys que fa molt temps que és a l’atur i no percep cap prestació. Viu en parella i té una filla. Es troben en una situació precària.

Ell, veient que des de fa dos anys no troba feina estable, ha decidit treure’s el carnet de taxista amb el suport d’un amic que li pot donar feina, i s’ha posat a fer un curs en una autoescola. Està molt motivat, i es vol examinar com més aviat millor per poder redreçar la seva situació econòmica.

Per pagar el curs de taxista i la quota d’examen Acció Solidària Contra l’Atur li concedeix un ajut a processos d’inserció laboral de 250 € que retornarà en 12 mensualitats. Esperem que amb aquest préstec sense interès es tregui el carnet de taxista i pugui estabilitzar la seva situació.[:es]Desde el Ayuntamiento de Sant Joan Despí nos llega una solicitud de un hombre de 39 años que hace mucho tiempos que es al paro y no percibe ninguna prestación. Vive en pareja y tiene una hija. Se encuentran en una situación precaria.

Él, viendo que desde hace dos años no encuentra trabajo estable, ha decidido sacarse el carné de taxista con el apoyo de un amigo que le puede dar trabajo, y se ha puesto a hacer un curso en una autoescuela. Está muy motivado, y se quiere examinar cuanto antes mejor para poder enderezar su situación económica.

Para pagar el curso de taxista y la cuota de examen Acció Solidària Contra l’Atur le concede una ayuda a procesos de inserción laboral de 250 € que devolverá en 12 mensualidades. Esperamos que con este préstamo sin interés se saque el carné de taxista y pueda estabilizar su situación.[:]