Anderson Mejias de Reus vol obrir una empresa “Car on Dry” juntament amb un altre soci. Es volen dedicar a la neteja de vehicles sense aigua, és a dir, neteja en “sec”. Amb aquest projecte es creen dos llocs de feina.

L’àmbit d’actuació va dirigit a particulars, tallers d’automòbils, empreses de compra i venda de vehicles, etc. La seva acció de neteja i manteniment es complementa amb neteja de l’interior dels vehicles, seients, maleter, vidres, desinfecció dels habitacles, àcars, i qualsevol altre zona infectada del cotxe. També el poliment exterior de les carrosseries, neumàtics, llantes, etc. Els cost del servei varia entre 17 i 35 €.

Presenten pla de negoci adequat als seus serveis i sol·liciten a Acció Solidària Contra l’Atur una ajuda per finalitzar la posta en marxa de l’empresa, l’adequació del local, el projecte de l’arquitecte, la llicència, etc. ASCA els hi concedeix un préstec sense interès de 2.000 € a retornar en 24 mesos.

Sort i força amb el projecte!Anderson Mejias de Reus quiere abrir una empresa “Car on Dry” junto con otro socio. Se quieren dedicar a la limpieza de vehículos sin agua, es decir, limpieza en “seco”. Con este proyecto se crean dos puestos de trabajo.

El ámbito de actuación va dirigido a particulares, talleres de automóviles, empresas de venta de vehículos, etc. Su acción de limpieza y mantenimiento se complementa con limpieza del interior de los vehículos, asientos, maletero, cristales, desinfección de los habitáculos, ácaros, y cualquier otro zona infectada del coche. También el pulido exterior de las carrocerías, neumáticos, llantas, etc. El coste del servicio varía entre 17 y 35 €.

Presentan plan de negocio adecuado a sus servicios y solicitan Acció Solidària Contra l’Atur una ayuda para finalizar la puesta en marcha de la empresa, la adecuación del local, el proyecto del arquitecto, la licencia, etc. ASCA les concede un préstamo sin interés de 2.000 € a devolver en 24 meses.

Suerte y fuerza con el proyecto!