Carolina Conde té la iniciativa d’obrir un Ateneu Familiar: “Cafè i canalla” a Santa Maria de Palautordera. Volen tenir un lloc que combini una cafeteria com a espai per a pares, amb una zona de jocs amb diferents espais temàtics pels nens, i a més, una botiga de joguines, a on és poden adquirir algunes de les utilitzades en les zones de joc.

Després de fer una recerca, han trobat un lloc adient per desenvolupar l’activitat, és un local ampli amb bona il·luminació, situat al c/ Major, al centre del poble. Amb aquest projecte es creen dos llocs de feina.

S’ha contractat un enginyer pel pressupost de les obres del local, així com, s’ha escollit el mobiliari i estris necessaris per posar-lo en funcionament, que es pretén estigui obert i funcionant per a la propera època de Nadal i Reis.

Han fet 16.000€ d’inversió però els hi cal més diners per acabar d’adequar el local i per això demanen una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur.

ASCA els hi concedeix un préstec sense interès de 6.102 €.

 

Sort i força amb el projecte!

 Carolina Conde tiene la iniciativa de abrir un Ateneo Familiar: Café i canalla en Santa Maria de Palautordera. Quieren tener un lugar que combine una cafetería como espacio para padres, con una zona de juegos con diferentes espacios temáticos para los niños, y además, una tienda de juguetes, donde se pueden adquirir algunas de las utilizadas en las zonas de juego.

Después de hacer una investigación, han encontrado un lugar adecuado para desarrollar la actividad, es un local amplio con buena iluminación, situado en la c/ Mayor, en el centro del pueblo. Con este proyecto se crean dos puestos de trabajo.

Se ha contratado un ingeniero para el presupuesto de las obras del local, así como, se ha escogido el mobiliario y enseres necesarios para ponerlo en funcionamiento, que se pretende esté abierto y funcionando para la próxima época de Navidad y Reyes.

Han hecho € 16.000 de inversión pero les hace falta más dinero para terminar de adecuar el local y por eso piden una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur.

ASCA les concede un préstamo sin interés de € 6.102.

 

!Suerte y fuerza con el proyecto!