El 19 de febrer de 2015 hem rebut a Saragossa el Premi ERI concedit per la Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción, FAEDEI, amb la col·laboració del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Direccion General de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Fundación Bancaria “la Caixa”.

L’Associació Territorial Feicat va proposar la candidatura d’Acció Solidària Contra l’Atur. El Premi ERI distingeix persones, empreses privades i entitats públiques que han contribuït decisivament en la creació, desenvolupament i visibilització de les empreses d’inserció. Amb aquest premi es reconeix la tasca i el compromís d’ASCA amb la inserció sociolaboral de les persones amb dificultats d’accés al mercat laboral.

El premi el va recollir el Sr. Joan Comas, president de la Fundació durant la III Feria de Empresas de Inserción INSERCIONA 2015 “Empresas Socialmente Responsables”. Pots veure les fotografies de l’acte a aquí.

També s’ha concedit un premi per la seva trajectòria a la Sra. Núria de Gispert, així com, al Sr. Angel Ros en representació de  l’Ajuntament de Lleida per la feina que ha fet per a les persones amb risc d’exclusió, així com a altres persones i Entitats de la resta d’Espanya.

Des d’aquí volem felicitar a tots els premiats, així com agrair als organitzadors la concessió del mateix.
premi-eri

 El 19 de febrero de 2015 hemos recibido en Zaragoza el Premio ERI concedido por la Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción, FAEDEI, con la colaboración del Minitserio de Empleo y Seguridad Social, la Dirección General de Servicios para la Familia y la infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Fundación Bancaria “la Caixa”.

La Asociación Territorial Feicat propuso la candidatura de Acció Solidaria Contra l’Atur. El Premio ERI distingue personas, empresas privadas y entidades públicas que han contribuido decisivamente en la creación, desarrollo y visibilización de las empresas de inserción. Con este premio se reconoce la labor y el compromiso de ASCA con la inserción sociolaboral de las personas con dificultades de acceso al mercado laboral.

El premio lo recogió el Sr. Joan Comas, presidente de la Fundación durante la III Feria de Empresas de Inserción INSERCIONA 2015 “Empresas Socialmente Responsables”. Puedes ver las fotografías del acto aquí.

También se ha concedido un premio por su trayectoria a la Sra. Núria de Gispert, así como, al Sr. Angel Ros en representación del Ayuntamiento de Lleida por el trabajo que ha hecho por las personas con riesgo de exclusión, así como a otras personas y Entidades del resto de Espanya.

Des de aquí queremos felicitar a todos los premiados, así como agradecer a los organizadores la concesión del mismo.

premio-eri