[:CA]XESEl 12 de desembre de 2015 va tenir lloc a Barcelona l’Assemblea Extraordinària de la XES Catalunya. Entre els punts de l’ordre del dia, hi havia el de ratificar la incorporació dels nous socis que durant els últims mesos han demanat incorporar-se a la Xarxa.

L’Assemblea a aprovat la incorporació de la totalitat de entitats i empreses sol·licitants, entre les que estàvem nosaltres, Acció Solidària Contra l’Atur, que per tant, des d’aquesta data forma part com a membre de ple dret de l’esmentada Xarxa d’Economia Solidaria.[:es]XESEl 12 de diciembre de 2015 tuvo lugar en Barcelona la Asamblea Extraordinaria de la XES Cataluña. Entre los puntos del orden del día , estaba el de ratificar la incorporación de los nuevos socios que durante los últimos meses han pedido incorporarse a la Red.

La Asamblea ha aprobado la incorporación de la totalidad de entidades y empresas solicitantes, entre las que estábamos nosotros, Acció Solidària Contra l’Atur, que por lo tanto , desde esta fecha forma parte como miembro de pleno derecho de la dicha Xarxa d’Economia Solidaria.[:]