[:CA]Josefa Martínez de CastelldefelsViva la Pepa un taller  de fabricació  artesanal i comercialització de productes de marroquineria per comercialitzar en  botigues i mercats artesanals. El taller es troba a l’ Avinguda Diagonal 75  de Castelldefels. A l’any del seu inici, 2013, la vam ajudar amb l’adquisició d’una màquina de cosir.

Amb aquest projecte es manté un lloc de treball i es consolida el negoci, amb la possibilitat de crear un nou lloc de feina.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per la compra d’una nova màquina de cosir i matèria primera, i ASCA li concedeix un microcrèdit sense interessos de 6.700 € a retornar en 36 pagaments.

Sort i força amb el projecte!

 [:es]Josefa Martínez de Castelldefels tiene Viva la Pepa un taller de fabricación artesanal y comercialización de productos de marroquineria para comercializar en tiendas y mercados artesanales. El taller se encuentra a la Avenida Diagonal 75 de Castelldefels. Al año de su inicio, 2013, la ayudamos con la adquisición de una máquina de coser.

Con este proyecto se mantiene un puesto de trabajo y se consolida el negocio, con la posibilidad de crear un nuevo puesto de trabajo.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur por la compra de una nueva máquina de coser y materia primera, y ASCA le concede un microcrédito sin intereses de 6.700 € a devolver en 36 pagos.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]