[:CA]acord-catalaL’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva és l’espai compartit entre el govern de la ciutat i la societat civil per a la inclusió social.

Actualment  participen a l’acord 531 entitats de Barcelona,  i Acció Solidària Contra l’Atur  forma part del Consell de Govern de l’Acord. Hi va assistir en representació de la Fundació Josep M. Trullàs.

La finalitat de la Jornada del 18/06/2014 era presentar i aprovar l’Estratègia Compartida per una ciutat més inclusiva que durant tot l’any han treballat els diferents grups, a fi de que les actuacions siguin el màxim coordinades possible, tant  en les seves prioritats, com en les accions a fer per atendre  els problemes i les necessitats actuals de Barcelona .

Es van fer set grups de treball que van presentar  les seves conclusions que podríem resumir  de la següent manera:

Problemes més urgents  : 

  • Ocupació ( atur )
  • Habitatge
  • Necessitats  bàsiques

Actuacions :

  • Prevenció:  Educació i atenció als joves
  • Habitatge social amb lloguers accessibles
  • Assistència a la gent gran
  • Promoure l’economia social
  • Millorar les polítiques de ocupació i creació d’empreses.  La manca de feina és l’arrel de molts dels altres problemes.
  • Enfortir els espais d’atenció als districtes. Acostar els serveis als ciutadants.

Com a resum : Pensar globalment i actuar localment

Per finalitzar l’acta es va signar el Compromís  per part de l’Alcalde Sr. Trias i de tot els representants del Consell de Govern.

declaracions_5_3      declaracions_5_1

 

 

 [:]