[:CA]Inma Noguera, vicepresidenta d’Acció Solidària Contra l’Atur ha assistit a la Jornada “La Constitucionalització dels drets socials” que ha tingut lloc a Barcelona el 31/03/2016 i a la que hi ha anat més de 200 persones.

jornada_drets_socialsAquesta jornada l’ha organitzat el Consell de l’Advocacia Catalana, la Taula d’entitats del tercer Sector Social de Catalunya i El col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya per contribuir a donar un pas més en el debat per a l’enfortiment legal dels drets socials i contribuir que aquests drets assoleixin en un futur proper un grau semblant d’efectivitat, protecció i garantia al que tenen altres drets fonamentals. El millor que es pot fer per les persones és garantir els drets, no les ajudes. S’ha de passar de la societat de beneficiència a la societat de drets, i el pòrtic dels drets fonamentals és el dret a la dignitat.

En la inauguració de la jornada hi ha intervingut el president de la Taula del Tercer Sector, Oriol Illa, la degana del Col·legi, Núria Carrera i l’anterior president i representant del Consell de l’Advocacia, Abel Pié.

De manera específica s’han tractat aquells drets socials considerats de segona generació o emergents com són el dret a l’habitatge, dret als subministraments bàsics, drets a l’autonomia personal i l’atenció a la dependència i el dret a la garantia d’uns ingressos mínims.

Ens els darrers anys, la crisi ha posat en evidència que alguns drets socials bàsics no gaudeixen de la mateixa efectivitat ni grau de protecció, ni garantia legal que la resta de drets fonamentals, i ens trobem en  un context de desigualtats creixents en què molts ciutadans no assoleixen els mínims que permeten una vida digna.

Els drets socials són els menys exigibles de la Constitució, i actualment, amb la crisi, encara més la ciutadania ha deixat de ser subjecte de drets.

El debat constitucional actual tant a Catalunya com a Espanya obre ara una oportunitat per plantejar l’actualització o substitució d’un marc normatiu (La Constitució Espanyola) configurat en un moment, fa quaranta anys, en què alguns drets socials gaudien d’un reconeixement polític, cultural i social molt menor a l’actual. Tot això amb la finalitat que aquests drets socials assoleixin en un futur proper un grau semblant d’efectivitat, protecció i garantia al que tenen altres drets fonamentals.[:es]Imma Noguera, vicepresidente de Acció Solidària Contra l’Atur ha asistido a la Jornada “La Constitucionalització dels drets socials” que ha tenido lugar en Barcelona el 03/31/2016 y a la que han ido más de 200 personas.

jornada_drets_socialsAquesta jornada la ha organizado Consell de l’Advocacia Catalana, la Taula d’entitats del tercer Sector Social de Catalunya y El col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya para contribuir a dar un paso más en el debate para la fortalecimiento legal de los derechos sociales y contribuir a que estos derechos alcancen en un futuro próximo un grado similar de efectividad, protección y garantía al que tienen otros derechos fundamentales.
Lo mejor que se puede hacer por las personas es garantizar los derechos, no las ayudas. Hay que pasar de la sociedad de beneficencia a la sociedad de derechos, y el pórtico de los derechos fundamentales es el derecho a la dignidad.

En la inauguración de la jornada ha intervenido el presidente de la Mesa del Tercer Sector, Oriol Illa, la decana del Colegio, Núria Carrera y el anterior presidente y representante del Consejo de la Abogacía, Abel Pié.

De manera específica se han tratado aquellos derechos sociales considerados de segunda generación o emergentes como son el derecho a la vivienda, derecho a los suministros básicos, derechos a la autonomía personal y la atención a la dependencia y el derecho a la garantía de unos ingresos mínimos.

En los últimos años, la crisis ha puesto en evidencia que algunos derechos sociales básicos no gozan de la misma efectividad ni grado de protección, ni garantía legal que el resto de derechos fundamentales, y nos encontramos en un contexto de desigualdades crecientes en el que muchos ciudadanos no alcanzan los mínimos que permiten una vida digna.

Los derechos sociales son los menos exigibles de la Constitución, y actualmente, con la crisis, aún más, la ciudadanía ha dejado de ser sujeto de derechos.

El debate constitucional actual tanto en Cataluña como en España abre ahora una oportunidad para plantear la actualización o sustitución de un marco normativo (La Constitución Española) configurado en un momento, hace cuarenta años, en que algunos derechos sociales disfrutaban de un reconocimiento político, cultural y social mucho menor al actual. Todo ello con la finalidad de que estos derechos sociales alcancen en un futuro próximo un grado similar de efectividad, protección y garantía al que tienen otros derechos fundamentales.[:]