Dos dias y una noche dels germans Dardenne

peliSandra, la protagonista, només te un cap de setmana per anar a veure els seus companys i convèncer-los que renunciïn a la seva paga extra per poder conservar el seu lloc de treball. El seu marit l’acompanya i la recolza.

És una paràbola realista sobre l’actualitat, la crisi  i les seves misèries. El comportament humà, i l’enfrontament, entre la por, l’egoisme, la necessitat, davant els valors com la solidaritat, la bondat i en definitiva la dignitat .És una pel·lícula que ens mostra les diferents respostes dels col·legues de la Sandra però no els jutja, totes les decisions poden ser compreses. No hi ha raons absolutes.

No sols tracta d’una dona que lluita pel seu lloc de treball, sinó que ens interpel·la , ens parla de la solidaritat, de  l’empatia envers l’altre i rebusca els límits entre l’egoisme propi, i la seva estabilitat.

També ens mostra sense fissures l’ajuda incondicional del seu marit, que és el que li dona força per anar a  convèncer els companys. La Sandra, una dona fràgil, es converteix en forta, no està sola. La força moral, l’ètica i la dignitat, són les protagonistes.

Explicar més, seria un error, una recomanació: aneu a veure-la!

 

Pilar Mercadé

 

Dos días y una noche de los hermanos Dardenne

peliSandra, la protagonista, sólo tiene un fin de semana para ir a ver a sus compañeros y convencerlos de que renuncien a su paga extra para poder conservar su puesto de trabajo. Su marido la acompaña y la apoya.

Es una parábola realista sobre la actualidad, la crisis y sus miserias. El comportamiento humano, y el enfrentamiento, entre el miedo, el egoísmo, la necesidad, ante los valores como la solidaridad, la bondad y en definitiva la dignidad. Es unapelícula que nos muestra las diferentes respuestas de los colegas de Sandra pero no los juzga, todas las decisiones puedenser comprendidas. No hay razones absolutas.

No sólo trata de una mujer que lucha por su puesto de trabajo, sino que nos interpela, nos habla de la solidaridad, de la empatía hacia el otro y rebusca los límites entre el egoísmo propio, y su estabilidad.

También nos muestra sin fisuras la ayuda incondicional de su marido, que es lo que le da fuerza para ir a convencer a los compañeros. Sandra, una mujer frágil, se convierte en fuerte, no está sola. La fuerza moral la ética y la dignidad , son las protagonistas. Explicar más, sería un error, una recomendación: ¡Id a verla!

Pilar Mercadé