[:CA]Som l’única entitat civil i laica que concedeix préstecs sense interès per a projectes empresarials que creïn ocupació.

Recopilant les dades que tenim de l’any 2015 hem realitzat un estudi per conèixer el retrat robot de les persones que sol·liciten crèdits per a projectes empresarials, i ha resultat que és una dona de 44 anys, no immigrant amb dues persones a càrrec seu i que sol·licita un préstec sense interès d’import mig 4.000 €.

Durant l’any 2015:

 •  Hem concedit 65 préstecs per un import global de 325.750 €
  • 58 han estat microcrèdits per autoocupació amb un import global de 230.280 €
  • 7 per a entitats i cooperatives amb 95.470 €.
 • Els projectes finançats han creat 124 llocs de treball.
 • Els perfils dels sol·licitants són:
  • 65% dones
  • 18% immigrants
  • Els homes tenen una edat mitjana de 38 anys.

Des d’Acció Solidària Contra l’Atur seguirem treballant per crear nous llocs de treball.[:es]Somos la única entidad civil y laica que concede préstamos sin interés para proyectos empresariales que creen ocupación.

Recopilando los datos que tenemos del año 2015 hemos realizado un estudio para conocer el retrato robot de las personas que solicitan créditos para proyectos empresariales, y ha resultado que es una mujer de 44 años, no inmigrante con dos personas a cargo suyo y que solicita un préstamo sin interés de importe medio 4.000 €.

Durante el año 2015:

 • Hemos concedido 65 préstamos por un importe global de 325.750 €.
  • 58 han sido microcréditos por autoempleo con un importe global de 230.280 €
  • 7 para entidades y cooperativas con 95.470 €.
  • Los proyectos financiados han creado 124 puestos de trabajo.
 • Los perfiles de los solicitantes son:
  • 65% mujeres
  • 18% inmigrantes
  • Los hombres tienen una edad mediana de 38 años.

Desde Acció Solidària Contra l’Atur seguiremos trabajando para crear nuevos puestos de trabajo.[:]