Parlem amb Cristina Almirall Gerent d’ASAV Rubí:

Què feu a ASAV Rubí?
ASAV Rubí és una associació sense ànim de lucre que té entre els seus fins fundacionals millorar les condicions socials de les persones de Rubí amb problemes i perill d’exclusió social, mitjançant un seguit d’activitats: la d‘inserció laboral, la formació, la recerca activa de feina, tallers ocupacionals i la botiga solidària.
Tenim diversos programes:

  • Inserció laboral a on ajudem a buscar feina a les persones, inserir-les laboralment, ja que normalment mitjançant una feina, poden sortir de la zona d’enquistament que es troben. Ho fem mitjançant el programa Incopora de La Caixa i amb acords amb l’Ajuntament de Rubí.
  • Habitatge, a on intentem ajudar a trobar una habitació o un habitatge a les persones que no en tenen.
  • Banc d’aliments i de productes d’higiene, a on cada dijous, les persones inscrites poden anar a recollir els productes.
  • Botiga Solidària i berenar saludable.
  • Tallers de formació ocupacional, a on impartim cursos per inserir-se en el mercat laboral.

Perquè heu vingut a ASCA?
Hem tingut un problema molt fort de liquiditat, ja que l’Ajuntament de Rubí està pendent de pagar-nos les subvencions que tenim atorgades. Actualment això ens ha generat un problema de fons  i no podem fer front al pagament dels recursos humans, subministraments, lloguers, etc. Per una associació com la nostra és molt difícil trobar donants, o tenir més línies d’obtenció de fons mitjançant activitats.

Cristina Almirall i Eduard Asensio - Signatura projecte

Cristina Almirall i Eduard Asensio – Signatura projecte

Com vau conèixer Acció Solidària Contra l’Atur?
Per la meva trajectòria personal jo us coneixia personalment des de fa molts anys. Quan vam anar a ASCA, a demanar una ajuda, ens vam sentir molt acollits i molt escoltats. Per nosaltres va ser molt important, ja que estàvem molt sols per afrontar la situació econòmica que ens trobàvem i ens vau donar el suport emocional i econòmic que necessitàvem. Estàvem a punt de demanar un préstec personal, ja que ens quedàvem 3 dies per fer front als salaris, i subministrament.

Amb tot, una vegada presentada el cas a la taula de projectes d’Acció Solidària Contra l’Atur i donat el vistiplau a la viabilitat del projecte, hem acordat concedir un préstec sense interessos de 10.000 € a retornar en abans del 31/03/2020. Amb aquest projecte es conserven 4 llocs de treball.

ASAV Rubí
C/ Cervantes, 32
08191 – Rubí