Cooperativa La Borda

[:CA]La Borda és una cooperativa mixta d’habitatges, en règim de cessió d’ús i de consumidores i usuàries, que té per finalitat, entre d’altres, millorar l’accés a l’habitatge mitjançant un model no especulatiu. En concret promou la construcció d’un edifici de 28 habitatges de protecció oficial en cessió d’ús en el recinte de Cant Batlló del barri de Sants de Barcelona. Es basa en un model de tinença no especulatiu que posa al centre els seus habitants. El disseny de l’edifici, tot de fusta, ha estat obert i participat, amb el mínim impacte ecològic.

En el seu moment La Borda va fer una emissió de 865.000 € (895 títols de 1.000 € cadascun), per finançar les obres de construcció de l’edifici amb economia solidària, finances ètiques i amb aportacions de projectes i persones individuals.

Al mes de maig de 2017 Acció Solidària Contra l’Atur vam subscriure 15 títols, ja que creiem que cal apostar per projectes cooperatius, socials, sostenibles i que ens facin avançar cap a una societat més equitativa.

Actualment, el projecte ja es troba en fase de finalització de la construcció, que es preveu que serà cap al mes de juliol d’enguany. Un cop acabades les obres, quan es disposin de tots els permisos necessaris ja es podran ocupar les habitatges. Paral·lelament les 28 famílies que tenen el pis assignat, en aquests moments estan establint les bases del model de convivència, per la gestió dels espais comuns per optimitzar els recursos i fomentar la relació de la comunitat, sempre des d’una perspectiva igualitària de repartiment de tasques i cooperativa.[:es]La Borda es una cooperativa mixta de viviendas, en régimen de cesión de uso y de consumidoras y usuarias, que tiene por finalidad, entre otros, mejorar el acceso a la vivienda mediante un modelo no especulativo. En concreto promueve la construcción de un edificio de 28 viviendas de protección oficial en cesión de uso en el recinto de Can Batlló del barrio de Sants de Barcelona. Se basa en un modelo de tenencia no especulativo que pone en el centro sus habitantes. El diseño del edificio, todo de madera, ha sido abierto y participado, con el mínimo impacto ecológico.

En su momento La Borda hizo una emisión de 865.000 € (895 títulos de 1.000 € cada uno), para financiar las obras de construcción del edificio con economía solidaria, finanzas éticas y con aportaciones de proyectos y personas individuales.

En el mes de mayo de 2017 Acció Solidària Contra l’Atur subscribimos 15 títulos, puesto que creemos que hay que apostar por proyectos cooperativos, sociales, sostenibles y que nos hagan avanzar hacia una sociedad más equitativa.

Actualmente, el proyecto ya se encuentra en fase de final de la construcción, que se prevé que será hacia el mes de julio de este año. Una vez acabadas las obras, cuando se dispongan de todos los permisos necesarios ya se podrán ocupar las viviendas. Paralelamente las 28 familias que tienen el piso asignado, en estos momentos están estableciendo las bases del modelo de convivencia, para la gestión de los espacios comunes para optimizar los recursos y fomentar la relación de la comunidad, siempre desde una perspectiva igualitaria de reparto de tareas y cooperativa.[:]