La Borda és una cooperativa mixta d’habitatges, en règim de cessió d’ús i de consumidores i usuàries, que té per finalitat, entre d’altres, millorar l’accés a l’habitatge mitjançant un model no especulatiu. En concret promou la construcció d’un edifici de 28 habitatges de protecció oficial en cessió d’ús en el recinte de Cant Batlló del barri de Sants de Barcelona. Es basa en un model de tinença no especulatiu que posa al centre els seus habitants. El disseny de l’edifici, tot de fusta, ha estat obert i participat, amb el mínim impacte ecològic.

En el seu moment La Borda va fer una emissió de 865.000 € (895 títols de 1.000 € cadascun), per finançar les obres de construcció de l’edifici amb economia solidària, finances ètiques i amb aportacions de projectes i persones individuals.

Al mes de maig de 2017 Acció Solidària Contra l’Atur vam subscriure 15 títols, ja que creiem que cal apostar per projectes cooperatius, socials, sostenibles i que ens facin avançar cap a una societat més equitativa.

Actualment, el projecte ja es troba en fase de finalització de la construcció, que es preveu que serà cap al mes de juliol d’enguany. Un cop acabades les obres, quan es disposin de tots els permisos necessaris ja es podran ocupar les habitatges. Paral·lelament les 28 famílies que tenen el pis assignat, en aquests moments estan establint les bases del model de convivència, per la gestió dels espais comuns per optimitzar els recursos i fomentar la relació de la comunitat, sempre des d’una perspectiva igualitària de repartiment de tasques i cooperativa.