[:CA]Tal i com vam començar el 12 de gener, hem seguit treballant amb Pompeu Consulting Management, i el 21 d’abril de 2016 vam mantenir una reunió de seguiment amb l’equip d’estudiants que treballen en l’anàlisi de la nostra Fundació, en els tres àmbits d’actuació:

  1. Línia específica de préstecs per a joves emprenedors, a on proposen crear una imatge específica, per aquesta nova línia, unes Institucions Universitàries i de Formació Professional a on adreçar-se i una adaptació de la web d’Acció Solidaria.
  2. Actuacions europees en el camp dels microcrèdits. Després d’elaborar un estudi destaquen l’associació “European Microfinance Network” i el programa d’ajuts “EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI)”.
  3. Procediments per la millora dels índexs de morositat. En aquest apartat proposen reforçar les relacions d’ASCA amb altres institucions, singularment en el camp de la formació.

Seguim treballant![:es]Tal y como empezamos el 12 de enero, hemos seguido trabajando con Pompeu Consulting Management, y el 21 de abril de 2016 mantuvimos una reunión de seguimiento con el equipo de estudiantes que trabajan en el análisis de nuestra Fundación, en los tres ámbitos de actuación:

  1. Línea específica de préstamos para jóvenes emprendedores, donde proponen crear una imagen específica, por esta nueva línea, unas Instituciones Universitarias y de Formación Profesional donde dirigirse y una adaptación de la web de Acció Solidària.
  2. Actuaciones europeas en el campo de los microcréditos. Después de elaborar un estudio destacan la asociación “European Microfinance Network ” y el programa de ayudas “EU Programme for Employment and Social Innovation (EASI)”.
  3. Procedimientos para la mejora de los índices de morosidad. En este apartado proponen reforzar las relaciones de ASCA con otras instituciones, singularmente en el campo de la formación.

Seguimos trabajando ![:]