Daniel Lisbona de Barcelona és un autònom de 52 anys d’edat, especialitzat en la instal·lació de xarxes telefòniques de coure i fibra òptica. Actualment té un contracte de treball amb Abentel Telecomunicaciones.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur, ja que per poder treballar necessita un vehicle industrial per als desplaçaments en la seva àrea d’actuació, així com el conjunt d’eines per la feina.

Presenta pla d’empresa realitzat per la Fundació Trinijove, amb una bona previsió de resultats financers. Amb aquest projecte es crea un lloc de feina.

ASCA aprova un préstec sense interès de 6.279€ a retornar en 30 mesos.

Desitgem que aquest projecte vagi sobre rodes!Daniel Lisbona de Barcelona es un autónomo de 52 años de edad, especializado en la instalación de redes telefónicas de cobre y fibra óptica. Actualmente tiene un contrato de trabajo con Abentel Telecomunicaciones.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur ya que para poder trabajar necesita un vehículo industrial para los desplazamientos en su área de actuación, así como el conjunto de herramientas para el trabajo.

Presenta plan de empresa realizado por la Fundación Trinijove, con una buena previsión de resultados financieros. Con este proyecto se crea un puesto de trabajo.

ASCA aprueba un préstamo sin interés de € 6.279 a devolver en 30 meses.

¡Deseamos que este proyecto vaya sobre ruedas!