[:CA]Eduard Castell de Mataró, esta actualment a l’atur, sempre ha treballat en l’àmbit del petit comerç, coneix la gestió de les botigues i el tracte amb el client. Actualment vol obrir una franquícia de Vinalium: botiga dedicada al comerç del vi.

Ha llogat un local de 80 m2 al C/ Nou, 18 de Mataró, en el nucli antic i en una zona comercial. Ha pagat el lloguer, el cost de la franquícia, les obres d’adequació del local, la caixa i l’ordinador.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per comprar 1.400 ampolles de vi per tal d’omplir la botiga i ASCA li concedeix un microcrèdit sense interessos de 11.920,84€ a retornar en 36 pagaments.

La botiga va començar l’activitat el mes d’agost de 2017. Al cap d’un temps, des d’ASCA fem un seguiment del projecte i el visitem de nou. La inversió real ha estat molt propera a la previsió. Les vendes a la botiga estan per sobre de les previsions i les perspectives són bones. Actualment el promotor, l’Eduard, està mirant de contractar una persona relacionada amb l’àmbit de l’hosteleria i de vocació de somelier per dinamitzar l’activitat, organitzar “cates i maridatges” i fidelitzar la clientela.

L’èxit d’aquest projecte no és improvisat, ha intervingut que la franquícia coneix el negoci, la gama de productes es amplia i experimentada, la bona ubicació de la botiga, ja que està situada al centre de Mataró, i l’experiència i les habilitats de l’Eduard.

Des d’aquí desitgem que el projecte segueixi anant molt bé!

 [:es]Eduard Castell de Mataró, esta actualmente en paro, siempre ha trabajado en el ámbito del pequeño comercio, conoce la gestión de las tiendas y el trato con el cliente. Actualment quiere abrir una franquícia de Vinalium: tienda dedicada al comercio del vino.

Ha alquilado un local de 80 m2 en la C/ Nou, 18 de Mataró, en el núcleoi antiguo y en una zona comercial. Ha pagado el alquiler, el coste de la franquícia, las obras de adecuación del local, la caja y el ordenador.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para comprar 1.400 botellas de vino para llenar la tienda. ASCA le concede un microcrédito sin intereses de 11.920,84€ a devolver en 36 plazos.

La tienda empezó la actividad el mes de agosto de 2017. Al cabo de un tiempo, desde ASCA hacemos un seguimiento del proyecto y lo visitamos de nuevo. La inversión real ha sido muy cercana a la previsión. Las ventas en la tienda están por encima de las previsiones y las perspectivas son buenas. Actualmente el promotor, Eduard, está mirando de contratar una persona relacionada con el ámbito de la hostelería y de vocación de sommelier para dinamizar la actividad, organizar “catas y maridajes” y fidelizar la clientela.

El éxito de este proyecto no es improvisado, ha intervenido que la franquicia conoce el negocio, la gama de productos es amplia y experimentada, la buena ubicación de la tienda, puesto que está situada en el centro de Mataró, y la experiencia y las habilidades de Eduard.

¡Des de aquí deseamos que el proyecto siga funcionando igual de bien![:]