[:CA]Teresa Fernández-Valera de Cambrils, és autònoma. Vol iniciar un projecte d’un servei de suport a domicili de persones en situació de dependència. S’adreça a persones i famílies que es troben per motius físics, psíquics o socials en situació de manca de autonomia i requereixen un suport puntual o permanent per desenvolupar les activitats de la vida diària. Els objectius són:

  • Complementar l’existent servei públic d’atenció a domicili, ja que no sempre per barems econòmics tothom pot accedir al servei públic o es necessita més temps d’atenció domiciliària del qual es pot rebre del SAD.
  • Ser un referent de servei social privat que pugui treballar en xarxa amb el servei públic social per poder cobrir les necessitats de les persones.
  • Convertir-se en un servei de referència que dignifiqui la gran tasca d’atenció a domicili en l’àmbit privat i doti de garanties legals i de qualitat humana a l’atenció domiciliària.
  • Oferir a la població un recurs per mantenir als seus éssers estimats en el llar, en un entorn conegut i segur el màxim temps possible.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per adquirir un cotxe i un ordinador.  ASCA li concedeix un microcrèdit sense interessos de 1.307,95€ a retornar en 24 terminis.

Sort i força amb el projecte![:es]Teresa Fernández-Valera de Cambrils, es autónoma. Quiere iniciar un proyecto de un servicio de apoyo a domicilio de personas en situación de dependencia. Se dirige a personas y familias que se encuentran por motivos físicos, psíquicos o sociales en situación de carencia de autonomía y requieren un apoyo puntual o permanente para desarrollar las actividades de la vida diaria. Los objetivos son:

  • Complementar el existente servicio público de atención a domicilio, puesto que no siempre por baremos económicos todo el mundo puede acceder al servicio público o se necesita más tiempo de atención domiciliaria del cual se puede recibir del SAD.
  • Ser un referente de servicio social privado que pueda trabajar en red con el servicio público social para poder cubrir las necesidades de las personas.
  • Convertirse en un servicio de referencia que dignifique la gran tarea de atención a domicilio en el ámbito privado y dote de garantías legales y de calidad humana a la atención domiciliaria.
  • Ofrecer a la población un recurso para mantener a sus seres queridos en el hogar, en un entorno conocido y seguro el máximo tiempo posible.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para adquirir un coche y un ordenador. ASCA le concede un microcrédito sin intereses de 1.307,95€ a devolver en 24 plazos.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]