[:CA]Montse Vidal d’Vic, juntament amb la seva parella, Ahmed,  volen obrir un negoci de venda al detall: Kun Fayakun. Ambdós tenen experiència en la venda, ella ha treballat sempre en el negoci familiar, en el sector de l’hosteleria, serveis i comerç i s’ha format en cosmètica natural. L’Ahmed és artesà i venedor ambulant, en especial de productes de pelleteria, els quals importa del Marroc. Concretament volen vendre:

  • Artesania típica d’arrels marroquines: joies, fusta, terrissa, bijuteria, cuir i tela.
  • Productes d’herbolari, nutrició, productes naturals i matèries primeres per elaborar cosmètica natural.

El local es troba a Vic en un  lloc molt ben posicional, en una zona d’afluència de persones. Amb aquest projecte es creen dos llocs de feina.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per la realització de les obres, llicències i material per una botiga de productes d’herbolari i complements d’artesania marroquina i ASCA li concedeix un préstec sense interessos de 7.000 € a retornar en 36 quotes.

Sort i força amb el projecte![:es]Montse Vidal de Vic, junto con su pareja, Ahmed, quieren abrir un negocio de venta al por menor: Kun Fayakun. Ambos tienen experiencia en la venta, ella ha trabajado siempre en el negocio familiar, en el sector de hostelería, servicios y comercio y se ha formado en cosmética natural. Ahmed es artesano y vendedor ambulante, en especial de productos de pelletería, los cuales importa del Marruecos. Concretamente quieren vender:

  • Artesanía típica de raíces marroquíes: joyas, madera, barro, bisutería, cuero y tela.
  • Productos de herbolario, nutrición, productos naturales y materias primeras para elaborar cosmética natural.

El local se encuentra en Vic en un lugar muy bien posicionado, en una zona de afluencia de personas. Con este proyecto se crean dos puestos de trabajo.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para la realización de las obras, licencias y material por una tienda de productos de herbolario y complementos de artesanía marroquí y ASCA le concede un préstamo sin intereses de 11.475 € a devolver en 36 cuotas.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]