L’atur registrat a Catalunya ha baixat aquest mes de març en 9.469 persones respecte el mes de febrer, i ara el número d’aturats es situa en 571.655. La caiguda mensual és la major dels últims 19 anys. A nivell espanyol l’atur s’ha reduït en 60.000 persones i s’han creat 160.000 llocs de treball. Bravo!

El problema és que a Espanya encara hi ha 4.450.00 aturats registrats, que supera llargament el 20% de la població activa, que el 90 % dels nous contractes són temporals, i que les condicions laborals tendeixen a ser molt precàries.

Pels ciutadans el problema de l’atur segueix essent una de les grans preocupacions. No ho sembla tan pels polítics que es limiten a fer grans declaracions retòriques. Ara s’acosten eleccions. Fora bo saber que proposa cada partit per reduir l’atur, com a mínim, per situar-lo al nivell europeu del 11%. Algun partit té previst presentar un vertader Pla de Xoc per Crear Ocupació, que vagi més enllà de promeses buides? Ara tenen l’ocasió de demostrar que un atur tan elevat és la seva gran preocupació. Els ciutadans ho agrairan.

Francesc Raventós

 El paro registrado en Cataluña ha bajado este mes de marzo en 9.469 personas respecto al mes de febrero, y ahora el número de parados se sitúa en 571.655. La caída mensual es la mayor de los últimos 19 años. A nivel español el paro se redujo en 60.000 personas y se han creado 160.000 puestos de trabajo. Bravo!

El problema es que en España todavía hay 4.450.00 parados registrados, que supera largamente el 20% de la población activa, que el 90% de los nuevos contratos son temporales, y que las condiciones laborales tienden a ser muy precarias.

Para los ciudadanos el problema del paro sigue siendo una de las grandes preocupaciones. No lo parece tan por los políticos que se limitan a hacer grandes declaraciones retóricas. Ahora se acercan elecciones. Fuera bueno saber que propone cada partido para reducir el paro, como mínimo, para situarlo al nivel europeo del 11%. ¿Algún partido tiene previsto presentar un verdadero Plan de Choque para Crear Empleo, que vaya más allá de promesas vacías? Ahora tienen la ocasión de demostrar que un paro tan elevado es su gran preocupación. Los ciudadanos lo agradecerán.

Francesc Raventós