[:CA]Trinijove es una Fundació dedicada a la formació i a la inserció en el món del treball dels joves amb risc d’exclusió social.

Per dur a terme la seva tasca, a més d’altres actuacions, han creat un Centre Especial de Treball que desenvolupa diferents activitats, i entre aquestes la de recollida de residus. Actualment volen ampliar aquest i obrir una nova branca en aquest camp, com és la recollida, reutilització i tractament d’ordinadors, atenent l’ interès de la Generalitat de Catalunya de potenciar el tractament dels ordinadors en desús.

Disposen de un local en el Districte 22@ de Barcelona, al c/ Pujades 97, cedit per l’Ajuntament. La UPC i CISCO Systems col·laboren amb ells per a la formació de professionals en el tractament dels ordinadors usats, així com, reben ajudes a fons perdut de l’Ajuntament i de la Fundació La Caixa, entre d’altres.

Creuen que amb aquesta nova activitat generaran beneficis econòmics per a la Fundació Trinijove, i també de beneficis socials amb la inclusió dels col·lectius vulnerables en un projecte que aporta valor afegit i responsabilitat corporativa empresarial.

La idea és formar 45 joves entre 16 i 25 anys, per tal que puguin obtenir l’acreditació de CISCO, com a tècnics especialitzats en el muntatge, reparació i manteniment d’equips informàtics.Tant la tasca d’anàlisi, com d’estucatge dels equips per a la venda, desballestament i els cursos es faran en la nau que disposen.

Demanen una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur, ja que l’edifici és modernista i requereix una important adequació. ASCA els concedeix un préstec sense interès de 75.000 € a retornar en 5 anys

Molta força en aquest projecte![:es]Trinijove es una Fundación dedicada a la formación y a la inserción en el mundo laboral de los jóvenes con riesgo de exclusión social. 

Para llevar a cabo su tarea, además de otras actuaciones, han creado un Centro Especial de Trabajo que desarrolla diferentes actividades, y entre estas la de recogida de residuos. Actualmente quieren ampliarloe y abrir una nueva rama en este campo, como es la recogida, reutilización y tratamiento de ordenadores, atendiendo el interés de la Generalitat de Cataluña de potenciar el tratamiento de los ordenadores en desuso.

Disponen de un local en el Distrito 22@ de Barcelona, en la C/ Pujades 97, cedido por el Ayuntamiento. La UPC y de CISCO Systems colaboran con ellas para la  formación de profesionales en el tratamiento de los ordenadores usados, así como, reciben ayudas a fondo perdido del Ayuntamiento y de la Fundación La Caixa, entre otros.

Creen que con esta nueva actividad generarán beneficios económicos para la Fundación Trinijove, y también de beneficios sociales con la inclusión de los colectivos vulnerables en un proyecto que aporta valor añadido y responsabilidad corporativa empresarial.

La idea es formar 45 jóvenes entre 16 y 25 años, para que puedan obtener la acreditación de CISCO, como técnicos especializados en el montaje, reparación y mantenimiento de equipos informáticos. Tanto las tareas de análisis, como de estoc de equipos para la venta, desguace y los cursos se harán en la nave que disponen.

Piden una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur, ya que el edificio es modernista y requiere una importante adecuación. ASCA les concede un préstamo sin interés de 75.000 € a devolver en 5 años.
Mucha fuerza en este proyecto![:]