Tremetal és una Societat Civil Privada (SCP) creada al setembre 2013 amb dos socis a parts igual en règim d’autònoms, un d’ells és en Jordi Torras i l’altre Pedro Berruezo de Castellví de Rosanes. Es dediquen al sector metal·lúrgic, fabricació, muntatge i manteniment industrial de productes de serralleria, estructures metàl·liques, instal·lacions de tub de ferro i acer inoxidable, amb clients bàsicament industrials.

La Societat està ubicada a Castellví de Rosanes, en una nau de lloguer de 400 m2 amb tots els instruments propis per desenvolupar la seva activitat.

Amb la capitalització de l’atur dels dos socis (enginyers tècnics industrials) van aconseguir 22.000 € i van finançar les inversions inicials per a la posta en marxa de l’activitat.

Demanen una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur ja que necessiten adequar la instal·lació elèctrica de baixa tensió a les normes. Han presentat un pla d’empresa amb un molt bons resultats. Amb aquest projecte es creen 4 llocs de feina.

ASCA els hi concedeix un préstec sense interès de 5.000 € a retornar en 30 mesos.

Sort i força amb el projecte!

 

Tremetal es una Sociedad Civil Privada (SCP) creada en septiembre 2013 con dos socios a partes igual en régimen de autónomos, uno de ellos es Jordi Torras de Castellví de Rosanes. Se dedican al sector metalúrgico, fabricación, montaje y mantenimiento industrial de productos de cerrajería, estructuras metálicas,  instalaciones de tubo de hierro y acero inoxidable, con clientes básicamente industriales.

La Sociedad está ubicada en Castellví de Rosanes, en una nave de alquiler de 400 m2 con todos los instrumentos propios para desarrollar su actividad.

Con la capitalización del paro de los dos socios (ingenieros técnicos industriales) lograron 22.000€ y financiaron las inversiones iniciales para la puesta en marcha de la actividad.

Piden una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur ya que necesitan adecuar la instalación eléctrica de baja tensión a  las normas. Han presentado un plan de empresa con un muy buenos resultados. Con este proyecto se crean 4 puestos de trabajo.

ASCA les concede un préstamo sin interés de 5.000 € a devolver en 30 meses.

¡Suerte y fuerza con el proyecto!