[:CA]Antonio Marcos de Calella,persona amb experiència en el ram dels transports a llargues distàncies, en situació d’atur demana a Accio Solidària Contra l’Atur una ajuda per aconseguir els documents necessaris per incorporar-se a una cooperativa de transports que li facilita feina com a conductor de vehicles pesats per a les rutes d’Europa.

L’activitat a realitzar és el transport de mercaderies i paqueteria per carretera, amb un vehicle amb remolc, amb càrregues fins a 40.000 kg., donant servei a empreses amb necessitats puntuals d’enviament de paquets urgents, clients finals d’empreses de venda de productes on line, etc.

ASCA aprova un préstec sense interès de 5.500 €, per tal de poder cobrir les despeses que ha de fer. Amb aquest projecte es consolida 1 lloc de treball.

Sort i força amb el projecte![:]