Transparència

Totes les aportacions econòmiques que rebem les realitzen persones físiques i jurídiques i conformen el que anomenem Fons de Solidaritat pel Treball Digne. Aquest fons s’alimenta, a més, dels diners que les persones emprenedores ens retornen i que ens permeten poder finançar nous projectes.

Tots els resums econòmics estan a la vostra disposició, com la memòria anual amb les xifres de procedència i destinació dels fons de la fundació.

Els comptes clars