El 03 de desembre es commemora el dia Internacional de les persones amb discapacitat, i des d’Acció Solidària Contra l’Atur ens en volem fer ressò.

Al llarg dels darrers anys la percepció del concepte de discapacitat ha experimentat una gran transformació. A mitjans del segle XX una persona amb minusvalidesa es considerava dependent i l’Estat es basava en un model assistencial per proporcionar-li una vida el més digna possible.

Gràcies a la lluita perseverant de les organitzacions de discapacitats i de les persones amb minusvalidesa s’ha passat de la mera assistència, al dret al treball com a font d’ingressos i de vida.

S’ha aconseguit molt, o més ben dit, s’havia aconseguit avançar, però degut a la crisi que vivim, aquests darrers anys les ajudes de la administració per els Centres Ocupacionals de treball ha minvat, deixant moltes persones discapacitades sense treball i excloses de la societat.
3 des2014Pensem que el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat ha de servir per sensibilitzar a l’opinió pública i a les administracions, sobre els temes relacionats amb la discapacitat i promoure la presa de consciència pel que fa als beneficis que genera la integració de les persones amb minusvalidesa en tots els aspectes de la vida política, social, econòmica i cultural. Creiem que la seva incorporació al mercat laboral és necessària ja que els aporta molt més que un ingressos econòmics.

A ASCA ens solidaritzem amb totes aquestes persones i amb les organitzacions que ajuden a aquest col·lectiu a reivindicar els seus drets com a persones. Entre tots ho aconseguirem!

 

Pilar Mercadé

 

 El 03 de diciembre se conmemora el día Internacional de las personas con discapacidad, y desde Acció Solidària Contra l’Atur nos queremos hacer eco.

Durante los últimos años la percepción del concepto de discapacidad ha experimentado una gran transformación. A mediados del siglo XX una persona con minusvalía se consideraba dependiente y el Estado se basaba en un modelo asistencial para proporcionarle una vida lo más digna posible.

Gracias a la lucha perseverante de las organizaciones de discapacitados y de las personas con minusvalía se ha pasado de la mera asistencia, al derecho al trabajo como fuente de ingresos y de vida.

Se ha logrado mucho, o mejor dicho, se había logrado avanzar, pero debido a la crisis que vivimos, estos últimos años las ayudas de la administración para los Centros Ocupacionales de trabajo ha disminuido, dejando muchas personas discapacitadas sin trabajo y excluidas de la sociedad.

3 des2014Pensamos que el Día Internacional de las Personas con Discapacidad debe servir para sensibilizar a la opinión pública y a las administraciones, sobre los temas relacionados con la discapacidad y promover la toma de conciencia en cuanto a los beneficios que genera la integración de las personas con minusvalía en todos los aspectos de la vida política, social , económica y cultural. Creemos que su incorporación al mercado laboral es necesaria, ya que les aporta mucho más que ingresos económicos.

A ASCA nos solidarizamos con todas estas personas y con las organizaciones que ayudan a este colectivo a reivindicar sus derechos como personas. ¡Entre todos lo conseguiremos!

 

Pilar Mercadé