El 05 de desembre es commemora el Dia Internacional del Voluntari i des d’Acció Solidària Contra l’Atur ens en volem fer ressò.

Enguany Barcelona ha estat la Capital Europea del Voluntariat, però què vol dir ser exactament ser voluntari? Perquè existeixen els voluntaris?

Les Administracions són les responsables de garantir els nostres  drets i el nostre benestar, però les seves aportacions no són suficients, i per tant, ser voluntari sempre ha sigut necessari en la nostra societat. En l’actualitat, i degut a la crisi que vivim, les retallades econòmiques i socials, han causat problemes, a vegades, irreversibles, i la feina dels voluntaris s’ha tornar més necessària que mai.

4 des2014Els voluntaris, són aquelles persones altruistes i generoses que donen el seu temps, coneixements i aportacions econòmiques, prenent un lloc imprescindible en aquesta època de crisi, tan de valors com de recursos  econòmics. El voluntari dóna molt, però rep més. Aquí podeu llegir algunes de les experiències dels nostres voluntaris.

ASCA és un exemple d’Entitat que avança i compleix els seus objectius de donar resposta als problemes de l’atur gràcies a la feina dels voluntaris. Aquest és el nostre valor afegit!

Per tant, en un dia com El Dia Internacional del Voluntari volem agrair la tasca desinteressada de totes aquestes persones, i a la vegada, volem sensibilitzar tota la societat, perquè sigui més solidària.

Ser voluntari pot canviar la nostra vida i la dels altres!

El 05 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Voluntario y desde de Acció Solidària Contra l’Atur nos queremos hacer eco .

Este año Barcelona ha sido la Capital Europea del Voluntariado, pero ¿que significa ser exactamente ser voluntario? ¿Porqué existen los voluntarios?

Las Administraciones son las responsables de garantizar nuestros derechos y nuestro bienestar, pero sus aportaciones no son suficientes, y por tanto, ser voluntario siempre ha sido necesario en nuestra sociedad. En la actualidad, y debido a la crisis que vivimos, los recortes económicos y sociales han causado problemas a veces irreversibles, y el trabajo de los voluntarios se ha convertido en más necesario que nunca.

4 des2014Los voluntarios, son aquellas personas altruistas y generosas que dan su tiempo, conocimientos y aportaciones económicas, ocupando un lugar imprescindible en esta época de crisis, tanto de valores como de recursos económicos. El voluntario da mucho, pero recibe más. Aquí puedes leer algunas de las experiencias de nuestros voluntarios.

ASCA es un ejemplo de Entidad que avanza y cumple sus objetivos de dar respuesta a los problemas del paro gracias al trabajo de los voluntarios. ¡Este es nuestro valor añadido!

Por tanto, en un día como el Día Internacional del Voluntario queremos agradecer la labor desinteresada de todas estas personas, y a la vez , queremos sensibilizar a toda la sociedad , para que sea más solidaria.

¡Ser voluntario puede cambiar nuestra vida y la de los demás!