[:CA]2016_05_05_Enclau (2)El 05/05/2016 el secretari  d’Acció Solidària Contra l’Atur, el Sr. Miquel Verdaguer, va assisti a la Taula d’Experiències: APS, grups de consum i finances ètiques organitzada per Enclau a València. L’acteva tenir lloc en el Saló d’Actes de la Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses de la Universitat Politècnica de València a les 15:30 h.

La taula d’experiències estava composta per entitats que van explicar les seves iniciatives al voltant de l’Aprenentatge i Servei (APS), Grups de consum i les finances Ètiques.

2016_05_05_Enclau (3)L’aprenentatge-servei és una proposta educativa on els participants es formen per a implicar-se en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-ho. Cal promoure altres opcions de finançament al tradicional per a canviar la situació financera actual i la Universitat pot ser un bon instrument per a arribar a aconseguir-ho.

  • En quant a ApS van assistir la Facultat de Farmàcia de Burjassot que està desenvolupant un projecte d’ApS a la Universitat de València i l’Associació AFEMPES amb un altre projecte d’ApS mediambiental.
  • En quant a Grups de Consum va anar-hi Biotrèmol d’Alacant i el de GC Vera de la UPV. Es van plantejar temes com: perquè critiquen els productes químics? D’ on venen els aliments que consumim? Que hi ha darrere?
  • En quant a Finances Ètiques vam ser Acció Solidària contra l’Atur de Barcelona i la Xarxa Enclau vam explicar qui som i què fem.

Enclau[:es]2016_05_05_Enclau (2)El 05/05/2016 el secretario de Acció Solidària Contra l’Atur, el Sr. Miquel Verdaguer, asistió a la Mesa de Experiencias: APS , grupos de consumo y finanzas éticas organizada por Enclau en Valencia. El acto tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia a las 17:00 h.

La mesa de experiencias estuvo compuesta por entidades que explicaron sus iniciativas alrededor del Aprendizaje y Servicio (APS), Grupos de consumo y las finanzas éticas.

2016_05_05_Enclau (3)El aprendizaje-servicio es una propuesta educativa donde los participantes se forman para implicarse en necesidades reales del entorno con el fin de mejorarlo. Hay que promover otras opciones de financiación, al tradicional para cambiar la situación financiera actual y la Universidad puede ser un buen instrumento para llegar a conseguirlo.

  • En cuanto a ApS asistieron la Facultad de Farmacia de Burjassot que está desarrollando un proyecto de ApS en la Universidad de Valencia y la Asociación AFEMPES con otro proyecto de ApS medioambiental.
  • En cuanto a Grupos de Consumo estuvieron Biotrèmol de Alicante y el de GC Vera de la UPV. Se plantearon preguntas como: porquè critican los productos químicos? ¿De dónde provienen los alimentos que consumimos? ¿Qué hay detrás?
  • En cuanto a Finanzas Éticas estuvimos Acció Solidària contra l’Atur de Barcelona y la Red Enclau explicamos quienes somos y qué hacemos.

Enclau[:]