Suport per reprendre el negoci i començar de nou

Suport per reprendre el negoci i començar de nou

[:CA]La Patricia Parra, mare soltera amb una filla de 6 anys i víctima de la violència de gènere, s’ha començat a refer emocionalment, ha agafat forces per sortir de l’atur, i reprendre la seva vida professional. Ens ho explica ella mateixa.

Com vas començar amb aquest projecte?
Durant més 13 anys m’havia dedicat a dissenyar peces de roba per infants i adults, que estampava i es confeccionava al Nepal, i que jo venia a fires i mercats artesanals. Arran del terratrèmol de 2015 es va aturar per la destrucció de la fàbrica.
Aquesta roba sempre està confeccionada segons paràmetres del comerç just. Després de viure unes circumstàncies personals molt complicades, ara em trobo amb forces de treballar i reprendre la meva activitat i tornar a tenir una feina, sortir de l’atur i deixar de rebre ajudes socials, jo el que vull és treballar. Durant aquests anys he mantingut relació i he pagat les tatxes corresponents per no perdre el dret de disposar de parades en les diferents fires.

Com vas conèixer Acció Solidària Contra l’Atur?
Des d’on rebo suport a Vic per la violència de gènere, l’Institut de la dona de Vic, em van dirigir a Creacció per fer el pla d’empresa, i des d’allà, un cop elaborat em van recomanar que em dirigís a vosaltres per aconseguir el finançament i reactivar el negoci que tenia i que em donava rendiment.

En què t’ha ajudat ASCA?
M’heu donat vida de nou, perquè m’heu donat una empenta econòmica per començar de nou la roda de la meva vida amb la meva filla. Jo ja portava el pla d’empresa molt elaborat, així i tot, el vam acabar d’arrodonir amb el tutor d’ASCA.

Què ha estat el més difícil d’emprendre?
Per mí, el més difícil ha estat trobar el finançament, les ganes de tirar endavant el projecte hi eren, però en l’àmbit institucional o de bancs és molt complicat. Jo rebia ajudes socials, i com a mare soltera em costava molt trobar una feina que s’adaptés als horaris de la meva filla per conciliar la meva vida.

Com veus el negoci d’aquí a 5 anys?
Ara estic en la fase d’aixecar-me jo, tot just acabo d’arrencar però espero en un futur crear una cooperativa, ja que vull ajudar a altres persones. M’he trobat amb dones que es troben en circumstàncies molt similars a les meves i he pensat que a part de buscar-me jo una feina, en un futur podré crear una cooperativa, i ajudar a altres dones que es troben com jo, a tirar endavant. Com és una feina molt creativa, amb llibertat horària i de moviment, podria ajudar-les, ja que s’arriba a passar molt malament.

Que recomanaries a futurs emprenedors?
Que no tirin la tovallola, si realment hi creuen que segueixin intentant-ho, és molt difícil. Hi ha moments que et quedaries amb les ajudes socials, però això no és vida, s’ha de treballar per tenir vida. Si tens un projecte i hi creus, que ho intentin.

Amb tot, una vegada presentat el cas a la taula de projectes d’Acció Solidària Contra l’Atur i donat el vistiplau a la viabilitat del projecte, hem acordat concedir un préstec sense interessos de 15.000 € a retornar en 36 mesos, per pagar la primera comanda de roba i reiniciar el negoci amb la compra d’una parada, llums, tendals i l’elaboració d’una WEB, i així consolidar un lloc de feina.

Per tant, si voleu comprar roba,i aneu a la fira “Medieval de Vic”, la de Reis a la Gran Via de Barcelona, la de Molins de Rei, i fires per diferents contrades a Osona, a Viladecans, etc. Podeu anar a la parada:

ATMAE – Roba del Nepal
Fires artesanals

Si tu també vols fer realitat projectes d’emprenedoria com aquest…

Col·labora fent una donació al nostre Fons de Solidaritat

[:es]La Patricia Parra, madre soltera con una hija de 6 años y víctima de la violencia de género, se ha empezado a rehacer emocionalmente, ha cogido fuerzas para salir del paro, y retomar su vida profesional. Nos lo cuenta ella misma:

¿Cómo empezaste con este proyecto?
Durante más 13 años me había dedicado a diseñar prendas para niños y adultos, que imprimía y se confeccionaba en Nepal, y que yo venía a ferias y mercados artesanales. A raíz del terremoto de 2015 se detuvo por la destrucción de la fábrica.
Esta ropa siempre está confeccionada según parámetros del comercio justo. Tras vivir unas circunstancias personales muy complicadas, ahora me encuentro con fuerzas de trabajar y retomar mi actividad y volver a tener un empleo, salir del paro y dejar de recibir ayudas sociales, yo lo que quiero es trabajar. Durante estos años he mantenido relación y he pagado las tachuelas correspondientes para no perder el derecho de disponer de paradas en las diferentes ferias.

¿Cómo conociste Acció Solidària Contra l’Atur?
Desde donde recibo apoyo en Vic por la violencia de género, el Institut de la dona de Vic, me dirigieron a Creacció para hacer el plan de empresa, y desde allí, una vez elaborado me recomendaron que me dirige a vosotros para conseguir la financiación y reactivar el negocio que tenía y que me daba rendimiento.

¿En qué te ha ayudado ASCA?
Me habéis dado vida de nuevo, porque me habéis dado un empujón económica para empezar de nuevo la rueda de mi vida con mi hija. Yo ya llevaba el plan de empresa muy elaborado, aun así, lo acabamos de redondear con el tutor de ASCA.

¿Qué ha sido lo más difícil de emprender?
Para mí lo más difícil ha sido encontrar la financiación, las ganas de sacar adelante el proyecto estaban, pero en el ámbito institucional o de bancos es muy complicado. Yo recibía ayudas sociales, y como madre soltera me costaba mucho encontrar un trabajo que se adaptara a los horarios de mi hija para conciliar mi vida.

¿Cómo ves el negocio dentro de 5 años?
Ahora estoy en la fase de levantarme yo, acabo de arrancar, pero espero en un futuro crear una cooperativa, ya que quiero ayudar a otras personas. Me he encontrado con mujeres que se encuentran en circunstancias muy similares a las mías y he pensado que aparte de buscar yo un trabajo, en un futuro podré crear una cooperativa, y ayudar a otras mujeres que se encuentran como yo, a salir adelante. Como es un trabajo muy creativo, con libertad horaria y de movimiento, podría ayudarlas, ya que se llega a pasar muy mal.

¿Qué recomendarías a futuros emprendedores?
Que no tiren la toalla, si realmente creen que sigan intentándolo, es muy difícil. Hay momentos que te quedarías con las ayudas sociales, pero esto no es vida, hay que trabajar para tener vida. Si tienes un proyecto y crees en él, que lo intenten.

Con todo, una vez presentado el caso a la mesa de proyectos de Acció Solidària Contra l’Atur y dado el visto bueno a la viabilidad del proyecto, hemos acordado conceder un préstamo sin intereses de 15.000 € a devolver en 36 meses, para pagar el primer pedido de ropa y reiniciar el negocio con la compra de una parada, luces, toldos y la elaboración de una WEB, y así consolidar un puesto de trabajo.

Por lo tanto, si deseas comprar ropa, y vas a la feria “Medieval de Vic“, la de Reyes en la Gran Vía de Barcelona, ​​la de Molins de Rei, y ferias para poblaciones en Osona, en Viladecans, etc. Puedes ir a la parada:

ATMAE – Ropa de Nepal
Ferias artesanales

Si tú también quieres hacer realidad proyectos de emprendimiento como este …

Colabora haciendo una donación a nuestro Fondo de Solidaridad

[:]