Venda al detall, Vic

[:CA]Montse Vidal d’Vic, juntament amb la seva parella, Ahmed,  volen obrir un negoci de venda al detall: Kun Fayakun. Ambdós tenen experiència en la venda, ella ha treballat sempre en el negoci familiar, en el sector de l’hosteleria, serveis i comerç i s’ha format en cosmètica natural. L’Ahmed és artesà i venedor ambulant, en especial de productes de pelleteria, els quals importa del Marroc. Concretament volen vendre:

 • Artesania típica d’arrels marroquines: joies, fusta, terrissa, bijuteria, cuir i tela.
 • Productes d’herbolari, nutrició, productes naturals i matèries primeres per elaborar cosmètica natural.

El local es troba a Vic en un  lloc molt ben posicional, en una zona d’afluència de persones. Amb aquest projecte es creen dos llocs de feina.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per la realització de les obres, llicències i material per una botiga de productes d’herbolari i complements d’artesania marroquina i ASCA li concedeix un préstec sense interessos de 7.000 € a retornar en 36 quotes.

Sort i força amb el projecte![:es]Montse Vidal de Vic, junto con su pareja, Ahmed, quieren abrir un negocio de venta al por menor: Kun Fayakun. Ambos tienen experiencia en la venta, ella ha trabajado siempre en el negocio familiar, en el sector de hostelería, servicios y comercio y se ha formado en cosmética natural. Ahmed es artesano y vendedor ambulante, en especial de productos de pelletería, los cuales importa del Marruecos. Concretamente quieren vender:

 • Artesanía típica de raíces marroquíes: joyas, madera, barro, bisutería, cuero y tela.
 • Productos de herbolario, nutrición, productos naturales y materias primeras para elaborar cosmética natural.

El local se encuentra en Vic en un lugar muy bien posicionado, en una zona de afluencia de personas. Con este proyecto se crean dos puestos de trabajo.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para la realización de las obras, licencias y material por una tienda de productos de herbolario y complementos de artesanía marroquí y ASCA le concede un préstamo sin intereses de 11.475 € a devolver en 36 cuotas.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]

La Inexplicable, Barcelona

La Inexplicable, Barcelona

[:CA]La Inexplicable, SCCL, una cooperativa de treball associat. És una llibreria situada al C/ Galileu, 78, de Barcelona, i està representada per Anunciación Jiménez Ibáñez. La llibreria està situada en un dels carrers més comercials del barri de Sants de Barcelona.  Amb aquest projecte es creen dos llocs de feina.

El centre de l’activitat de la llibreria és la lectura i la literatura, per tant la venda de llibres. També s’organitzaran altres activitats:

 • Xerrades al voltant del món del llibre
 • Presentacions de llibres
 • El repte literari: un club de lectura
 • Grups de lectures d’adults i infantils
 • Literatura canalla
 • Conta contes infantils i per a públic adult
 • Sessions de lectura intergeneracional
 • Sessions de lectura adaptada

Vol ser una llibreria de referència,  la tria del catàleg la faran en funció de les novetats pròpies del sector, i també es tindran en compte editorials petites i mitjanes del país per reflectir el concepte de proximitat, les edicions en català i llibres amb finalitat educativa i d’entreteniment. També oferiran marxandatge bàsic relacionat amb el món de la literatura.

Demanen una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per a l’adquisició de llibres, i ASCA els concedeix un préstec sense interessos de 20.000 € a retornar en 5 anys.  Aquest préstec s’emmarca dins del conveni que tenim amb la Fundació Seira d’ajuda a les cooperatives.

Podeu trobar un reportatge que els hi han fet a La Vanguardia el 28/10/2017 i un del Punt Avui del 21/08/2018.

Ánims i força amb el projecte![:es]La Inexplicable SCCL, una cooperativa de trabajo asociado Es una librería situada en C / Galileo 78 de Barcelona, ​​y está representada por Anunciación Jiménez Ibáñez. La librería está situada en una de las calles más comerciales del barrio de Sants de Barcelona. Con este proyecto se crean dos puestos de trabajo.

El centro de la actividad de la librería es la lectura y la literatura, por lo tanto la venta de libros. También se organizarán otras actividades:

 • Charlas alrededor del mundo del libro
 • Presentaciones de libros
 • El reto literario: un club de lectura.
 • Grupos de lecturas de adultos e infantiles
 • Literatura canalla
 • Cuenta cuentos infantiles y para público adulto
 • Sesiones de lectura intergeneracional
 • Sesiones de lectura adaptada

Quiere ser una librería de referencia, la elección del catálogo la harán en función de las novedades propias del sector, así como también se tendrán en cuenta editoriales pequeñas y medianas del país para reflejar el concepto de proximidad, las ediciones en catalán, y libros con finalidad educativa y de entretenimiento. También ofrecerán merchandising básico relacionado con el mundo de la literatura.

Piden una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para la adquisición de libros, y ASCA les concede un préstamo sin intereses de 20.000 € a devolver en 5 años. Este préstamo se enmarca dentro del convenio que tenemos con la Fundación Seira de ayuda a las cooperativas.

Podéis ver un reportaje que les hizo La Vanguardia el 28/10/2017 y uno del Punt Avui del 21/08/2018..

¡Ánimo y fuerza con el proyecto![:]

Joc de cartes, JOKO, Sabadell

[:CA]Marcel Valls de Sabadell actualment està a l’atur, vol començar una empresa amb el projecte Joc de Cartes JOKO. El sector del joc de cartes fa uns anys que augmenta, així com els jocs de taula.

El JOKO és el resultat d’un joc que fa molts anys que es coneix. Per jugar-hi fins ara, s’aprofitaven altres jocs de cartes. Per això va fer un estudi de mercat i va detectar que no estava comercialitzat, i vol millorar el joc, perfeccionar la jugabilitat, donar-li personalitat pròpia, aplicar un reglament i llançar-lo al mercat. El comercialitzarà mitjançant distribuïdors i la pàgina WEB.

Ha fet moltes proves, i finalment ell mateix ha fet el disseny i ha creat unes cartes amb símbols de la naturalesa africana, que són molt adequades al joc. Aquest està compost de 108 cartes i 15 símbols i es basa en la memòria visual i la rapidesa mental, amb un sobre-taula amb un disseny especial. Amb aquest projecte es crea un lloc de feina.

Per iniciar el projecte demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per a la inversió en producció i fabricació de 2.000 unitats del joc i ASCA li concedeix un préstec sense interessos de 5.063 € a retornar en 23 pagaments.

Sort i força amb el projecte![:es]Marcel Valls de Sabadell actualmente está en el paro, quiere empezar una empresa con lo proyecto Juego de Cartas JOKO. El sector del juego de cartas hace unos años que aumenta, así como los juegos de mesa.

El JOKO es el resultado de un juego que hace muchos años que se conoce. Para jugar hasta ahora, se aprovechaban otros juegos de cartas. Por eso hizo un estudio de mercado y detectó que no estaba comercializado, y quiere mejorar el juego, perfeccionar la jugabilidad, darle personalidad propia, aplicar un reglamento y lanzarlo al mercado. Lo comercializará mediante distribuidores y la página WEB.

Ha hecho muchas pruebas, y finalmente él mismo ha hecho el diseño y ha creado unas cartas con símbolos de la naturaleza africana, que son muy adecuadas al juego. Este está compuesto de 108 cartas y 15 símbolos y se basa en la memoria visual y la rapidez mental, con uno sobre-mesa con un diseño especial. Con este proyecto se crea un puesto de trabajo.

Para iniciar el proyecto pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para la inversión en producción y fabricación de 2.000 unidades del juego y ASCA le concede un préstamo sin intereses de 5.063 € a devolver en 23 pagos.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]

Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA) i l’Ajuntament de Badalona

[:CA]L’actuació d’aquesta entitat ajudant a persones sense feina i a entitats de caràcter social, amb préstecs sense interès per aconseguir crear ocupació, s’ha anat consolidant en el sector, després de tants anys d’experiència.

Sense tenir gran notorietat, l’entitat és prou coneguda per ser reconeguda com una de les més experimentades en aquest tipus d’activitat.

Darrerament, l’Ajuntament de Badalona, a través del seu organisme l’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació (IMPO), dins de la seva política de destinar recursos a crear ocupació, ha arribat a un acord amb ASCA perquè pugui gestionar la concessió de préstecs sense interès a projectes procedents, de persones i iniciatives empresarials,  del municipi de Badalona. En el pressupost municipal han dotat l’import de 270.000 euros  per a poder concedir aquests ajuts.

Malgrat que aquesta és una experiència, en el camp municipal, pionera, ja s’ha constatat l’interès d’altres municipis per posar en marxa operacions similars, abundant en l’interès de confiar en l’actuació d’ASCA.

Hem de felicitar a ASCA, a l’Ajuntament de Badalona i als municipis que s’afegeixin a aquesta iniciativa, per aquest nou repte social que pot arribar a ser més efectiu que el de les tradicionals subvencions oficials.

Miquel Verdaguer[:es]La actuación de esta entidad ayudando a personas sin trabajo y a entidades de carácter social, con préstamos sin interés para conseguir crear ocupación, se ha ido consolidando en el sector, después de tantos años de experiencia.

Sin tener gran notoriedad, la entidad es suficiente conocida para ser reconocida como una de las más experimentadas en este tipo de actividad.

Últimamente, el Ayuntamiento de Badalona, a través de su organismo el Instituto Municipal de Promoción de la Ocupación (IMPO), dentro de su política de destinar recursos a crear ocupación, ha llegado a un acuerdo con ASCA porque pueda gestionar la concesión de préstamos sin interés a proyectos procedentes, de personas e iniciativas empresariales, del municipio de Badalona. En el presupuesto municipal han dotado el importe de 270.000 euros para poder conceder estas ayudas.

A pesar de que esta es una experiencia, en el campo municipal, pionera, ya se ha constatado el interés otros municipios para poner en marcha operaciones similares, abundando en el interés de confiar en la actuación de ASCA.

Tenemos que felicitar a ASCA, en el Ayuntamiento de Badalona y a los municipios que se añadan a esta iniciativa, por este nuevo reto social que puede llegar a ser más efectivo que el de las tradicionales subvenciones oficiales.

Miquel Verdaguer[:]