Premis Piñol: convocatòria oberta fins el 28/09/2018

Està oberta la convocatòria dels Premis Piñol fins el 28 de setembre. Des d’Acció Solidària Contra l’Atur convoquem la 21a edició d’aquests premis. L’objectiu és reconèixer la innovació i la trajectòria de les entitats i empreses que treballen a favor de crear o consolidar ocupació amb la concessió de dos premis de 10.000 € cada un.

Les bases i els formularis d’inscripció als premis es poden obtenir a la web o demanar-los per correu electrònic a info@acciosolidaria.cat o bé a la seu d’Acció Solidària Contra l’Atur al  c/ Riera de Sant Miquel, 1 bis, 3r 2a, tel. 93 217 02 88. La documentació ha de ser tramesa a Acció Solidària Contra l’Atur.

La nostra fundació, sempre sensible i amatent al mercat sociolaboral, convida totes les entitats i empreses que tinguin com a objectiu la creació de llocs de treball a participar en els premis Piñol 2018.

Premis al foment de l’ocupació Josep M. Piñol 21a ed. – 2018

Premis al foment de l’ocupació Josep M. Piñol 21a ed. – 2018

La Fundació Acció Solidària Contra l’Atur convoca la 21a edició d’aquests premis. L’objectiu és reconèixer la innovació i la trajectòria de les entitats i empreses que treballen a favor de crear o consolidar ocupació amb la concessió de dos premis de 10.000 € cada un.

Les bases i els formularis d’inscripció als premis es poden obtenir a la web o demanar-los per correu electrònic a info@acciosolidaria.cat o bé a la seu d’Acció Solidària Contra l’Atur al  c/ Riera de Sant Miquel, 1 bis, 3r 2a, tel. 93 217 02 88.

El termini de presentació finalitzarà el divendres 28 de setembre de 2018. La documentació ha de ser tramesa a Acció Solidària Contra l’Atur.

Aquesta convocatòria formen part del jurat:

 • Oriol Romances – president d’Acció Solidària Contra l’Atur. Actuarà de president del Jurat.
 • Anna Gudiol – col·laboradora en diverses entitats socials.
 • Pilar Mercadé – experta en treball social. Vocal del Patronat de la fundació.
 • Inma Noguera – treballadora social. Membre del Patronat de la fundació.
 • Ampar Porcel – treballadora social i pedagoga.
 • Albert Recio – professor de la Facultat de Ciències Econòmiques (UAB).
 • Miquel Vila-Despujol – enginyer industrial. Membre del Patronat de la fundació.
 • Miquel Verdaguer – secretari del Patronat de la fundació. Actuarà com a secretari del Jurat.
 • Estanislau Sunyer – comissió d’acció social del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.

La decisió del Jurat es farà pública durant l’acte de lliurament dels premis el dimarts 20 de novembre del 2018, a les 19 hores, al Palau Macaya de l’Obra Social “la Caixa”, passeig de Sant Joan, 108, de Barcelona.

Josep M. Piñol (Barcelona 1923-1996) pertany a una generació que va optar pel compromís polític i social, des del seu cristianisme, en l’època franquista. Fou un dels fundadors de l’editorial Estela i va col·laborar en nombroses revistes. L’any 1981 va fundar Acció Solidària Contra l’Atur juntament amb Joan N. García-Nieto, Mercè Closa, J. M. Sagristà, entre d’altres, i amb associacions de caràcter social, i va procurar mantenir-la desvinculada de tendències partidistes.

La nostra fundació, sempre sensible i amatent al mercat sociolaboral, convida totes les entitats i empreses que tinguin com a objectiu la creació de llocs de treball a participar en els premis Piñol 2018.

Premi Piñol a la trajectòria 2017: Fundació Formació i Treball

Premi Piñol a la trajectòria 2017: Fundació Formació i Treball

[:CA]El premi anual a la trajectòria Josep M. Piñol de l’any 2017, i dotat amb 10.000 Euros ha estat per la Fundació Formació i Treball. És una entitat dedicada a formar i a inserir laboralment a persones en risc d’exclusió.

Fundada el 1992 per Càritas de Barcelona, la missió de la Fundació Formació i Treball és formar i facilitar l’accés al mercat laboral de persones en risc d’exclusió social i també gestionar i dignificar l’entrega de productes de primera necessitat a famílies amb escassos recursos econòmics.

Al llarg dels seus 25 anys, la Fundació ha anat creant diferents organitzacions que, a més de crear llocs de treball, resolen necessitats no cobertes, o insuficientment cobertes, de la societat. Entre d’altres, Roba Amiga, Botiga Amiga, Reforma Amiga, Bici Amiga, Bugaderia Amiga, Neteja Amiga, Recollida Amiga i D’Ins (escola de restauració i càtering).

El 2016, la Fundació va aconseguir que 1.085 persones tingueren l’oportunitat de treballar, 693 en empreses ordinàries i 292 en empreses d’inserció de la mateixa Fundació. “Hem volgut reconèixer la història d’una iniciativa d’èxit que té ja 25 anys i el seu compromís amb la societat creant nous projectes empresarials que permeten un treball digne a persones vulnerables“, explica Oriol Romances President d’ASCA i del jurat dels premis. Des de la fundació comenten que sempre han tingut “un sentit: donar la possibilitat a la població atesa d’adquirir aquells hàbits, coneixements i equilibri familiar o vital necessaris dels que són mancats; unes actituds vitals: positivitzar l’actitud laboral que cadascun és capaç de desplegar; i unes eines: formació, orientació i acompanyament; creant activitats econòmiques amb un fort component d’organització empresarial en el desplegament de les feines i en els ritmes dels processos productius, però sota la concepció més humanista de les relacions de personal a l’endins de l’empresa”. Per tant centren els seus reptes principals en:

 • Afavorir la inserció laboral dels/les usuaris/es atesos.
 • Potenciar els serveis oferts per l’empresa d’inserció com a millor eina d’inclusió social.
 • Crear noves línies generadores d’ocupació.
 • Promoure el Programa d’entrega Social (PES), que dignifica l’entrega de productes de primera necessitat.

Amb la Fundació Formació i Treball col·laboren empreses i institucions que tenen la RSC (Responsabilitat Social Corporativa) incorporada en la seva filosofia, com l’Ajuntament de Barcelona, Bugaderia Industrial o la Fundació Habitat.[:es]El premio anual a la trayectoria Josep M. Piñol del año 2017, y dotado con 10.000 Euros ha estado para la Fundació Formació y Treball. Es una entidad dedicada a formar y a insertar laboralmente en personas en riesgo de exclusión.

Fundada en 1992 por Càritas de Barcelona, la misión de la Fundación Formación y Trabajo es formar y facilitar el acceso al mercado laboral de personas en riesgo de exclusión social y también gestionar y dignificar lo entrega de productos de primera necesidad a familias con escasos recursos económicos.

A lo largo de sus 25 años, la Fundación ha ido creando diferentes organizaciones que, además de crear puestos de trabajo, resuelven necesidades no cubiertas, o insuficientemente cubiertas, de la sociedad. Entre otros, Ropa Amiga, Tienda Amiga, Reforma Amiga, Bici Amiga, Lavandería Amiga, Limpieza Amiga, Recogida Amiga y De Ins (escuela de restauración y càtering).

El 2016, la Fundación consiguió que 1.085 personas tuvieron la oportunidad de trabajar, 693 en empresas ordinarias y 292 en empresas de inserción de la misma Fundación. “Hemos querido reconocer la historia de una iniciativa de éxito que tiene ya 25 años y su compromiso con la sociedad creando nuevos proyectos empresariales que permiten un trabajo digno a personas vulnerables“, explica Oriol RomancesPresidente de ASCA y del jurado de los premios. Desde la fundación comentan que siempre han tenido “un sentido: dar la posibilidad a la población atendida de adquirir aquellos hábitos, conocimientos y equilibrio familiar o vital necesarios de los que son faltos; unas actitudes vitales: positivitzar la actitud laboral que cada uno es capaz de desplegar; y unas herramientas: formación, orientación y acompañamiento; creando actividades económicas con un fuerte componente de organización empresarial en el despliegue de los trabajos y en los ritmos de los procesos productivos, pero bajo la concepción más humanista de las relaciones de personal al adentro de la empresa”. Por lo tanto centran sus retos principales en:

 • Favorecer la inserción laboral de los/las usuarios/se atendidos.
 • Potenciar los servicios ofrecidos por la empresa de inserción como mejor herramienta de inclusión social.
 • Crear nuevas líneas generadoras de ocupación.
 • Promover el Programa de entrega Social (PES), que dignifica lo entrega de productos de primera necesidad.

Con la Fundación Formació y Treball colaboran empresas e instituciones que tienen la RSC (Responsabilidad Social Corporativa) incorporada en su filosofía, como el Ayuntamiento de Barcelona, Lavandería Industrial o la Fundación Habitado.[:]

Premi Piñol a la innovació 2017: TMDC

Premi Piñol a la innovació 2017: TMDC

[:CA]El premi anual a la innovació Josep M. Piñol de l’any 2017, i dotat amb 10.000 Euros ha estat pel taller “Materialización y Desarrollo de Conceptos, SCCL” , a partir d’ara TMDC, i que és una cooperativa de treball.

Aquest taller, creat l’octubre del 2016 al Poblenou per tres joves emprenedors, Pedro Pineda, Diego Calvo i Pau Faura, té l’objectiu de facilitar l’accés a un espai-taller i a eines a tots els creadors que necessitin quelcom més que un ordinador per desenvolupar el seu treball, especialment fusters, dissenyadors, maquetistes, arquitectes, etc.

La iniciativa sorgeix quan en una revista especialitzada s’evidencia la urgència d’atendre amb infraestructura a dissenyadors que fabriquen i venen directament al consumidor però que no tenen la suficient  xifra de negoci per ser atesos per les grans marques. Tanmateix aquests professionals viuen del seu treball i atenen petits nínxols de mercat i necessitats locals.

TMDC és una nova forma d’indústria, adaptada als reptes i oportunitats d’avui en dia, dins de la ciutat i compartida entre molts productors. Es basa en els principis d’economia col·laborativa i circular:

 • Es comparteix la infraestructura i eines entre molta gent per reduir els costos.
 • Es creen espais en els quals es comparteixen coneixements entre els veterans i els principiants.
 • S’utilitzen tecnologies per poder facilitar l’accés tant a les instal·lacions com a materials i eines.
 • S’utilitza infraestructura industrial al centre de la ciutat, d’aquesta forma mantenint part de la cultura de fabricar dins de la ciutat, i donant-li ús a antigues fàbriques.
 • S’involucra als usuaris en la presa de decisions i desenvolupament de l’espai, per crear un projecte col·lectiu.

El concepte del taller es basa en coworking. És a dir un espai de fabricació amb accés flexible, puntual i adaptable. “Volem facilitar que tant els professionals que comencen –i no poden comprar màquines específiques- com els que necessitin en un moment donat eines que no tenen, puguin venir al taller i fabricar  sense límits”, expliquen els emprenedors. En aquests moments, el taller té eines de fusteria, talladores cnc, talladores làser i impressores 3D. En un futur, tenen previst ampliar la infraestructura.

 “Hem valorat el retorn social del projecte, en tractar-se d’un model cooperatiu, efectiu i sostenible”, comenta Oriol Romances, president d’ASCA i del jurat dels premis Josep Mª Josep Mª Piñol.[:es]El premio anual a la innovación Josep M. Piñol del año 2017, y dotado con 10.000 Euros ha sido por el taller “Materializacióny Desarrollo de Conceptos, SCCL” , a partir de ahora TMDC, y que es una cooperativa de trabajo.

Este taller, creado el octubre del 2016 en el Poblenou por tres jóvenes emprendedores, Pedro Pineda, Diego Calvo y Pau Faura, tiene el objetivo de facilitar el acceso en un espacio-taller y a herramientas a todos los creadores que necesiten algo más que un ordenador para desarrollar su trabajo, especialmente carpinteros, diseñadores, maquetistes, arquitectos, etc.

La iniciativa surge cuando en una revista especializada se evidencia la urgencia de atender con infraestructura a diseñadores que fabrican y venden directamente al consumidor pero que no tienen la suficiente cifra de negocio para ser atendidos por las grandes marcas. Aun así estos profesionales viven de su trabajo y atienen pequeños nichos de mercado y necesidades locales.

TMDC es una nueva forma de industria, adaptada a los retos y oportunidades de hoy en día, dentro de la ciudad y compartida entre muchos productores. Se basa en los principios de economía colaborativa y circular:

 • Se comparte la infraestructura y herramientas entre mucha gente para reducir los costes.
 • Se crean espacios en los cuales se comparten conocimientos entre los veteranos y los
 • Se utilizan tecnologías para poder facilitar el acceso tanto a las instalaciones como
  materiales y herramientas.
 • Se utiliza infraestructura industrial en el centro de la ciudad, de esta forma
  manteniendo parte de la cultura de fabricar dentro de la ciudad, y dándole uso a antigues fábricas.
 • Se involucra a los usuarios en la toma de decisiones y desarrollo del espacio, para
  crear un proyecto colectivo.

El concepto del taller se basa en coworking. Es decir un espacio de fabricación con acceso flexible, puntual y adaptable. “Queremos facilitar que tanto los profesionales que empiezan –y no pueden comprar máquinas específicas- como los que necesiten en un momento dado herramientas que no tienen, puedan venir al taller y fabricar sin límites”, explican los emprendedores. En estos momentos, el taller tiene herramientas de carpintería, talladores cnc, talladoresláser e impresoras 3D. En un futuro, tienen previsto ampliar la infraestructura.

“Hemos valorado el regreso social del proyecto, al tratarse de un modelo cooperativo, efectivo y sostenible”, comenta Oriol Romances, presidente de ASCA y del jurado de los premios Josep Mª Josep Mª Piñol.[:]

Entrega Premis Piñol 2017

Entrega Premis Piñol 2017

[:CA]

En memòria de José Mª Piñol, membre fundacional d’Acció Solidària Contra l’Atur, anualment des de 1997 es convoquen els Premis Piñol per reconèixer la Innovació i la Trajectòria de les entitats que treballen amb persones i col·lectius en situació d’exclusió social. Aquest any, el mes de juny de 2017, s’han convocat la 20a Edició dels Premis per al Foment de l’Ocupació Josep M. Piñol amb la concessió de dos premis de 10.000 € cada un. Un d’ells reconeix el projecte més innovador i l’altre premia la millor trajectòria a favor de l’ocupació.

Es va convidar a totes les entitats i empreses d’inserció laboral, així com totes les persones que treballen en la lluita contra l’exclusió social i laboral, a participar en aquests premis. El termini de presentació per als Premis Piñol 2017 va finalitzar el 29 de setembre de 2017.

El jurat dels premis Piñol 2017 ha estat format per:

 • Oriol Romances – president d’Acció Solidària Contra l’Atur. Actuarà de president del Jurat
 • Anna Gudiol – col·laboradora en diverses entitats socials.
 • Pilar Mercadé – experta en treball social. Vocal del Patronat de la fundació.
 • Inma Noguera – treballadora social. Membre del Patronat de la fundació.
 • Ampar Porcel – treballadora social i pedagoga.
 • Albert Recio – professor de la Facultat de Ciències Econòmiques (UAB).
 • Miquel Vila-Despujol – enginyer industrial. Vocal del Patronat de la fundació.
 • Miquel Verdaguer – secretari del Patronat d’ASCA. Actuarà com a secretari del Jurat.
 • Estanislau Sunyer – representant del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.

Aquest any s’han presentat 26 projectes i la decisió del Jurat es va fer pública durant l’acte de lliurament dels Premis per al Foment de l’Ocupació Josep M. Piñol 2017 obert a tothom i ha tingut lloc el 21 de novembre a les 19:00 al Palau Macaya (Passeig de Sant Joan, 108) de Barcelona.

Ha obert l’acte d’entrega dels Premis el Sr. Josep Ollé, director del Palau Macaya. Posteriorment han parlat el Sr. Oriol Romances, president de la Fundació Acció Solidària Contra l’Atur. I el Sr.  Jaume Farré director del Departament d’Integració Sociolaboral de la Fundació Bancària “La Caixa”.

Seguidament per commemorar els 20 anys dels Premis Piñol, representants de les primeres entitats guardonades: Fundació Ared i Fundació Ave Maria, han fet una presentació de la seva trajectòria, i també han parlat els dos guardonat de l’any passat, per explicar la seva experiència després de rebre el Premi: Central Parc, verdures solidàries i sostenibles “made in Sant Boi”, i la Fundació Adsis.

El Sr. Miquel Verdaguer, secretari del patronat de la fundació Acció Solidària Contra l’Atur i secretari del jurat dels premis, va procedir a la lectura de l’acta del jurat i al lliurament dels Premis Piñol 2017, que han estat entregats pel Sr. Oriol Romances i el Sr. Jaume Farré:

 • El premi a la innovació 2017ha estat concedit a la cooperativa  “Taller de Materialización y Desarrollo de Conceptos, SCCL”. El Taller va ser creat l’octubre de 2016 al Poblenou (Barcelona).  El seu objectiu és facilitar l’accés a un espai-taller i a eines a tots els creadors que necessitin quelcom més que un ordinador per desenvolupar el seu treball.­­ “Hem valorat el retorn social del projecte, en tractar-se d’un model cooperatiu, efectiu i sostenible”, comenta Oriol Romances, president d’ASCA i del jurat dels premis Josep Mª Josep Mª Piñol.

 

 • El premi a la millor trajectòria 2017 ha estat per “Fundació Formació i Treball”. Fundada el 1992 per Cáritas de Barcelona, la missió de la Fundació Formació i Treball és formar i facilitar l’accés al mercat laboral de persones en risc d’exclusió social i també gestionar i dignificar l’entrega de productes de primera necessitat a famílies amb escassos recursos econòmics. Al 2016, la Fundació va aconseguir que més de 1.085 persones tingueren l’oportunitat de treballar, 693 en empreses ordinàries i 292 en empreses d’inserció de la mateixa Fundació. “Hem volgut reconèixer una iniciativa d’èxit que té ja 25 anys  i la seva evolució que els hi ha permès crear empreses que ofereixen treball digne per a persones vulnerables”, indica Oriol Romances, president d’Acció Solidària Contra l’Atur.

Aquí podeu veure les fotografies de l’acte i el vídeo.[:es]En memoria de José Mª Piñol, miembro fundacional de Acció Solidària Contra l’Atur, anualmente desde 1997 se convocan los Premios Piñol para reconocer la Innovación y la Trayectoria de las entidades que trabajan con personas y colectivos en situación de exclusión social. Este año, el mes de junio de 2017, se han convocado la 20ª Edición de los Premios para el Fomento de la Ocupación Josep M. Piñol con la concesión de dos premios de 10.000 € cada uno. Uno de ellos reconoce el proyecto más innovador y el otro premia la mejor trayectoria a favor de la ocupación.

Se invitó a todas las entidades y empresas de inserción laboral, así como todas las personas que trabajan en la lucha contra la exclusión social y laboral, a participar en estos premios. El plazo de presentación para los Premios Piñol 2017 finalizó el 29 de septiembre de 2017.

El jurado de los premios Piñol 2017 ha sido formado por:

 • Oriol Romances– presidente de Acció Solidària Contra l’Atur. Actuará de presidente del Jurado.
 • Anna Gudiol– colaboradora en varias entidades sociales.
 • Pilar Mercadé– experta en trabajo social. Vocal del Patronato de la fundación.
 • Inma Noguera – trabajadora social. Miembro del Patronato de la fundación.
 • AmparPorcel – trabajadora social y pedagoga.
 • Albert Recio – profesor de la Facultad de Ciencias Económicas (UAB).
 • Miquel Vila-Despujol– ingeniero industrial. Vocal del Patronato de la fundación.
 • Miquel Verdaguer – secretario del Patronato de ASCA. Actuará como secretario del Jurado.
 • EstanislauSunyer – representante del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña.

Este año se han presentado 26 proyectos y la decisión del Jurado se hizo pública durante el acto de entrega de los Premios para el Fomento de la Ocupación Josep M. Piñol 2017 abierto a todo el mundo y ha tenido lugar el 21 de noviembre a las 19:00 en el Palau Macaya (Paseo de San Juan, 108) de Barcelona.

Ha abierto el acto de entrega de los Premios el Sr. Josep Ollé, director de Palau Macaya. Posteriormente han hablado el Sr. Oriol Romances, presidente de la Fundación Acció Solidària Contra l’Atur. Y el Sr. Jaume Farré director del Departamento de Integración Sociolaboral de la Fundación Bancaria “La Caixa”.

Seguidamente para conmemorar los 20 años de los Premios Piñol, representantes de las primeras entidades galardonadas: Fundación Ared y Fundación Ave Maria, han hecho una presentación de su trayectoria, y también han hablado los dos galardonado del año pasado, para explicar su experiencia después de recibir el premio: Central Parc, verduras solidarias y sostenibles “made in Sant Boi”, y la Fundación Adsis.

El Sr. Miquel Verdaguer, secretario del patronato de la fundación Acció Solidària Contra l’Atur y secretario del jurado de los premios, procedió a la lectura del acta del jurado y a la entrega de los Premios Piñol 2017, que han sido entregados por el Sr. Oriol Romances y el Sr. Jaume Farré:

 • El premio a la innovación 2017 ha sido concedido a la cooperativa “Taller de Materialización y Desarrollo de Conceptos, SCCL”. El Taller fue creado el octubre de 2016 en el Poblenou (Barcelona). Su objetivo es facilitar el acceso en un espacio-taller y a herramientas a todos los creadores que necesiten algo más que un ordenador para desarrollar su trabajo. “Hemos valorado el regreso social del proyecto, al tratarse de un modelo cooperativo, efectivo y sostenible”, comenta Oriol Romances, presidente de ASCA y del jurado de los premios Josep Mª Josep Mª Piñol.

 

 • El premio a la mejor trayectoria 2017 ha estado por “Fundación Formació i Treball”. Fundada el 1992 por Cáritas de Barcelona, la misión de la Fundación Formació y Treball es formar y facilitar el acceso al mercado laboral de personas en riesgo de exclusión social y también gestionar y dignificar lo entrega de productos de primera necesidad a familias con escasos recursos económicos. Al 2016, la Fundación consiguió que más de 1.085 personas tuvieron la oportunidad de trabajar, 693 en empresas ordinarias y 292 en empresas de inserción de la misma Fundación. “Hemos querido reconocer una iniciativa de éxito que tiene ya 25 años y su evolución que se los ha permitido crear empresas que ofrecen trabajo digno para personas vulnerables”, indica Oriol Romances, presidente de Acció Solidària Contra l’Atur.

Aquí podéis ver las fotografías del acto y el vídeo.

 [:]