26 projectes opten als premis Josep M. Piñol 2017

26 projectes opten als premis Josep M. Piñol 2017

[:CA]Els premis per al foment de l’ocupació Josep M. Pinyol 2017 es lliuraran el 21 de novembre i reconeixen les dues millors iniciatives per al foment de l’ocupació, una a la innovació i l’altre a la trajectòria.

Acció Solidària contra l’Atur ha tancat el 29 de setembre la inscripció a la 20a edició dels Premis al foment de l’ocupació Josep M. Piñol. Aquests guardons, dotats en 10.000 € cadascun, tenen dues modalitats: a la iniciativa més innovadora contra l’atur i a la millor trajectòria d’entitat en favor de l’ocupació laboral.

Aquest any s’han rebut un total de 26 projectes, dels quals 11 corresponen a iniciatives innovadores i 15 a la trajectòria d’entitats. Els premis es lliuraran el 21 de novembre en un acte al Palau Macaya de Barcelona a les 19 hores.

El Jurat està format per nou reconeguts professionals de diferents sectors:  Oriol Romances (president d’Acció Solidària Contra l’Atur), Pilar Mercadé (experta en treball social), Inma Noguera (treballadora social), Anna Gudiol (col·laboradora en diverses entitats socials), Ampar Porcel (treballadora social i pedagoga), Albert Recio (professor de la Facultat de Ciències Econòmiques de la UAB), Miquel Vila-Despujol (enginyer industrial),  Estanislau Sunyer (enginyer industrial) i Miquel Verdaguer (secretari del Patronat d’ASCA que actua com a secretari del Jurat).

Josep M. Piñol (Barcelona 1923-1996)  pertany a una generació que va optar pel compromís polític i social en l’època franquista. Fou un dels fundadors de l’editorial Estela i hi va col·laborar amb nombroses revistes. L’any 1981 va fundar Acció Solidària Contra l’Atur amb l’objectiu de mobilitzar la ciutadania i lluitar per canviar la situació d’injustícia amb solidaritat i no amb beneficència paternalista en un temps en què l’atur era del 40%.

Amb el suport de:

 [:es]Los premios para el Fomento de la ocupación Josep M. Piñol se entregarán el 21 de noviembre y reconocen las dos mejores iniciativas para el fomento de la ocupación.

Acció Solidària Contra l’Atur ha cerrado el 29 de septiembre la inscripción a la 20a Edición de los Premios al Fomento de la Ocupación Josep M. Piñol. Estos galardones, dotados en 10.000 € cada uno, tienen dos modalidades: a la iniciativa más innovadora contra el paro y a la mejor trayectoria de entidad en favor de la ocupación laboral.

Este año, se han recibido un total de 26 proyectos, de los cuales 11 corresponden a iniciativas innovadoras y 15 a la trayectoria de entidades. Los premios se entregarán el 21 de noviembre en un acto a Palau Macaya de Barcelona a las 19 horas.

El Jurado está formado por nuevo reconocidos profesionales de diferentes sectores: Oriol Romances (presidente de Acció Solidària Contra l’Atur), Pilar Mercadé (experta en trabajo social), Inma Noguera (trabajadora social), Anna Gudiol (colaboradora en varias entidades sociales), Ampar Porcel (trabajadora social y pedagoga), Albert Recio (profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UAB), Miquel Vila-Despujol (ingeniero industrial), Estanislau Sunyer (ingeniero industrial) y Miquel Verdaguer (secretario del Patronato de ASCA y actúa como secretario del Jurado).

Josep M. Piñol (Barcelona 1923-1996) pertenece a una generación que optó por el compromiso político y social en la época franquista. Fue uno de los fundadores de la editorial Estela y colaboró con numerosas revistas. El año 1981 fundó Acción Solidaria contra el Paro con el objetivo de movilizar a la ciudadanía y luchar para cambiar la situación de injusticia con solidaridad y no con beneficencia paternalista, en un tiempo donde el paro era del 40%.

Con el soporte de:

 [:]

Premis al Foment de l’Ocupació Josep M. Piñol 2017

[:CA]La Fundació Acció Solidària Contra l’Atur convoca la 20a edició dels Premis al Foment de l’Ocupació Josep M. Piñol.

En memòria de José Mª Piñol, membre fundacional d’Acció Solidària Contra l’Atur, anualment des de 1997 es convoquen els Premis Piñol per reconèixer la Innovació i la Trajectòria de les entitats que treballen a favor de  crear o consolidar ocupació. Aquest any, es convoca la 20a Edició dels Premis per al Foment de l’Ocupació Josep M. Piñol amb la concessió de dos premis de 10.000 € cada un. Un d’ells reconeix el projecte més innovador i l’altre premia la millor trajectòria.

El termini de presentació per als Premis Piñol 2017 finalitzarà el 29 de setembre de 2017. La documentació va haver de ser tramesa a Acció Solidària Contra l’Atur. Les bases i els formularis d’inscripció als premis es poden obtenir a aquí.

El jurat dels premis Piñol 2017 està format per:

 • Oriol Romances – president d’Acció Solidària Contra l’Atur. Actuarà de president del Jurat.
 • Anna Gudiol – col·laboradora en diverses entitats socials.
 • Pilar Mercadé – experta en treball social. Vocal del Patronat de la Fundació.
 • Inma Noguera – treballadora social. Membre del Patronat de la Fundació.
 • Ampar Porcel – treballadora social i pedagoga.
 • Albert Recio – professor de la Facultat de Ciències Econòmiques (UAB).
 • Miquel Vila-Despujol – enginyer industrial. Vocal del Patronat de la Fundació.
 • Miquel Verdaguer – secretari del Patronat d’ASCA. Actuarà com a secretari del Jurat.
 • Un representant, a decidir, del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.

La decisió del Jurat es farà pública durant l’acte de lliurament dels premis el dimarts 21 de novembre del 2017, a les 19 hores, al Palau Macaya de l’Obra Social “la Caixa”, passeig de Sant Joan, 108, de Barcelona.

Josep M. Piñol (Barcelona 1923-1996) pertany a una generació que va optar pel compromís polític i social, des del seu cristianisme, en l’època franquista. Fou un dels fundadors de l’editorial Estela i va col·laborar en nombroses revistes. L’any 1981 va fundar Acció Solidària Contra l’Atur juntament amb Joan N. García-Nieto, Mercè Closa, J. M. Sagristà, entre d’altres, i amb associacions de caràcter social, i va procurar mantenir-la desvinculada de tendències partidistes[:es]La Fundación Acció Solidària Contra l’Atur convoca la 20a edición de los Premios al Fomento de la Ocupación Josep M. Piñol.

En memoria de José Mª Piñol, miembro fundacional de Acció Solidària Contra l’Atur, anualmente desde 1997 se convocan los Premios Piñol para reconocer la Innovación y la Trayectoria de las entidades que trabajan a favor de crear o consolidar ocupación. Este año, se convoca la 20a Edición de los Premios para el Fomento de la Ocupación Josep M. Piñol con la concesión de dos premios de 10.000 € cada uno. Uno de ellos reconoce el proyecto más innovador y el otro premia la mejor trayectoria.

El plazo de presentación para los Premios Piñol 2017 finalizará el 29 de septiembre de 2017. La documentación se tendrá que enviar a Acció Solidària Contra l’Atur. Las bases y los formularios de inscripción a los premios se pueden obtener aquí.

El jurado de los premios Piñol 2017 está formado por:

 • Oriol Romances – presidente de Acció Solidària Contra l’Atur. Actuará de presidente del Jurado.
 • Anna Gudiol – colaboradora en varias entidades sociales.
 • Pilar Mercadé – experta en trabajo social. Vocal del Patronato de la Fundación.
 • Inma Noguera – trabajadora social. Miembro del Patronato de la Fundación.
 • Ampar Porcel – trabajadora social y pedagoga.
 • Albert Recio – profesor de la Facultad de Ciencias Económicas (UAB).
 • Miquel Vila-Despujol – ingeniero industrial. Vocal del Patronato de la Fundación.
 • Miquel Verdaguer – secretario del Patronato de ASCA. Actuará como secretario del Jurado.
 • Un representante, a decidir, del Colegi0 Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña.

La decisión del Jurado se hará pública durante el acto de entrega de los premios el martes 21 de noviembre del 2017, a las 19 horas, en el Palau Macaya de la Obra Social “la Caixa”, Passeig de Sant Joan, 108, de Barcelona.

Josep M. Piñol (Barcelona 1923-1996) pertenece a una generación que optó por el compromiso político y social, desde su cristianismo, en la época franquista. Fue uno de los fundadores de la editorial Estela y colaboró en numerosas revistas. El año 1981 fundó Acció Soliària Contra l’Atur junto con Joan N. García-Nieto, Mercè Cerrada, J. M. Sacristán, entre otros, y con asociaciones de carácter social, y procuró mantenerla desvinculada de tendencias partidistas[:]