Molí de Tartareu: instal·lació de plaques fotovoltaiques

Molí de Tartareu: instal·lació de plaques fotovoltaiques

[:CA]La Fundació Arsis es propietària i gestiona la Casa de Sant Josep del Molí  o Molí de Tartareu a Tartareu i que funciona com a masia rural. Parlem amb Montse de Paz i Joaquim Iglesias de la Fundació Arsis.

Ens podeu resumir que fa la Fundació Arsis?
La Fundació Arsis treballa per ajudar a les persones més necessitades de l’entorn immediat, en l’entorn del barri. Treballem amb la infància i dones maltractades, famílies amb necessitats bàsiques i persones immigrades. Les administracions ens deriven moltes persones beneficiàries. Actualment hi treballem 5 persones i participen una 20 de persones voluntàries.

Què feu a la Masia de Sant Josep del Molí?
La Fundació es propietària i gestiona aquesta masia. Dóna feina a dos masovers, i funciona com qualsevol altre negoci rural, però els beneficis que s’obtenen van a parar íntegrament a l’obra social de la fundació.
Nosaltres donem suport i fem les inversions per a què el funcionament de la casa sigui òptim. Una de les peculiaritats és que en ser una masia aïllada no disposa d’enllumenat elèctric i funciona amb un motor a gasoil i vuit plaques solars. Aquestes tenen més de trenta anys, estan en molt mal estat i funcionen a un 20% de la seva capacitat. Ara volem substituir-les per 25 plaques noves amb un convertidor d’energia. Es preveu que la instal·lació s’amortitzi en dos anys.

Signatura del préstec sense interessos

Signatura del préstec sense interessos

Com vau conèixer Acció Solidària Contra l’Atur?
Ja fa molts anys que us coneixem, i el vostre suport, al llarg dels anys, sempre ha estat important perquè ens heu ajudat a començar projectes o apuntalar d’altres molt necessaris per al funcionament de la nostra fundació. Sempre ens heu ajudat. En el seu moment ens vau ajudar a reconvertir la casa Sant Josep del Molí de casa de colònies a masia rural.
És molt valuosa la tasca que dueu a terme, i fundacions com la vostra són molt necessàries.

Fer realitat la instal·lació de plaques fotovoltaiques suposa optimitzar el potencial de la casa.  Millora la qualitat amb la qual acollim a les persones, i rendibilitza el cost de l’energia. També des del punt de vista ecològic es farà un gran salt cap a millorar i ser sostenibles.

Amb tot, una vegada presentat el cas en la taula de projectes d’Acció Solidària Contra l’Atur i donat el vistiplau a la viabilitat del projecte, hem acordat concedir un préstec sense interessos de 6.000 € a retornar en 48 mesos pagar una part de la instal·lació. Amb aquest projecte es creen 1 lloc de treball.

Si voleu conèixer millor el Montsec o desconnectar, podeu anar:
Masia Molí de Tartareu
Casa Sant Josep del Moli,  Carrer dels afores s/n
Tartareu – 25611

Si tu també vols fer realitat projectes d’emprenedoria com aquest…

Col·labora fent una donació al nostre Fons de Solidaritat

[:es]La Fundació Arsis es propietaria y gestiona la Casa de Sant Josep del Molí  o Molí de Tartareu en Tartareu y que funciona como masia rural. Hablamos con Montse de Paz y Joaquim Iglesias de la Fundacin Arsis.

¿Nos podéis resumir que hace la Fundación Arsis?
La Fundación Arsis trabaja para ayudar a las personas más necesitadas del entorno inmediato, en el entorno del barrio. Trabajamos con la infancia y mujeres maltratadas, familias con necesidades básicas y personas inmigradas. Las administraciones nos derivan muchas personas beneficiarias. Actualmente trabajamos 5 personas y participan una 20 de personas voluntarias

¿Qué hacéis en la Masia de Sant Josep del Molí?
La Fundación se propietaria y gestiona esta masía. Da trabajo a dos personas, y funciona como cualquier otro negocio rural, pero los beneficios que se obtienen van a parar íntegramente a la obra social de la fundación.
Nosotros apoyamos y hacemos las inversiones para qué el funcionamiento de la casa sea óptimo. Una de las peculiaridades es que al ser una masía aislada no dispone de alumbrado eléctrico y funciona con un motor a gasóleo y ocho placas solares. Estas tienen más de treinta años, están en muy mal estado y funcionan a un 20% de su capacidad. Ahora queremos sustituirlas por 25 placas nuevas con un convertidor de energía. Se prevé que la instalación se amortice en dos años.

Firma del préstamo sin intereses

Firma del préstamo sin intereses

¿Cómo conocisteis Acció Solidària Contra l’Atur?
Ya hace muchos años que os conocemos, y vuestro apoyo, a lo largo de los años, siempre ha sido importante porque nos habéis ayudado a empezar proyectos o apuntalar otros muy necesarios para el funcionamiento de nuestra fundación. Siempre nos habéis ayudado. En su momento nos ayudasteis a reconvertir la casa Sant Josep del Molí de casa de colonias a masía rural.
Es muy valiosa la tarea que lleváis a cabo, y fundaciones como la vuestra son muy necesarias.

Hacer realidad la instalación de placas fotovoltaicas supone optimizar el potencial  e la casa. Mejora la calidad con la cual acogemos a las personas, y rentabiliza el coste de la energía. También desde el punto de vista ecológico se hará un gran salto hacia mejorar y ser sostenibles.

Con todo, una vez presentaddo el caso en la mesa de proyectos de Acció Solidària Contra l’Atur y dado el visto bueno a la viabilidad del proyecto, hemos acordado conceder un préstamo sin intereses de 6.000 € a devolver en 48 meses pagar una parte de la instalación. Con este proyecto se conservan 1 puestos de trabajo.

Este proyecto ha estado financiado por la Fundació Caixa d’Enginyers.

Si queréis conocer mejor el Montsec o desconectar, podéis ir:
Masia Molí de Tartareu
Casa Sant Josep del Moli,  Carrer dels afores s/n
Tartareu – 25611

Si tu también quieres hacer realidad proyectos de emprendimiento como este

Colabora haciendo una donación a nuestro Fondo de Solidaridad

[:]