Progressem?

Progressem?

Com es mesura el progrés d’una societat? Un indicador econòmic usual és el PIB, Producte Interior Brut, que permet estimar el valor dels béns i serveis produïts en un país en un període determinat. Si es divideix pel nombre d’habitants, s’obté el PIB “per càpita”. Però el PIB és un indicador força limitat per avaluar el benestar. No explica, per exemple, com es distribueix la riquesa que es crea que, com ja s’ha explicat tantes vegades, va a parar a poques mans, mentre la gran majoria de ciutadans se’n beneficien ben poc.

La visió bàsicament econòmica del PIB ha portat a buscar altres indicadors que reflecteixin millor l’estat del benestar d’un país. Entre els molts existents destacaria l’Índex Gini, creat l’any 1932, per mesurar el grau de desigualtat. L’Índex de Desenvolupament Humà (IDH) de les Nacions Unides, creat l’any 1990, que inclou aspectes com l’esperança de vida, l’educació o el nivell de renda; o el “Better Life Index,” (Índex per a una Vida Millor), de l’OCDE, posat en marxa l’any 2015, que incorpora 11 qüestions essencials per mesurar les condicions materials i la qualitat de l’estat de benestar, com són: habitatge, ingressos, ocupació, educació, medi ambient, sentit comunitari, compromís cívic, salut, satisfacció, seguretat i equilibri vida-treball.

Però els indicadors només mostren el resultat de les accions realitzades. El que realment importa, per tant, són les accions que es prenen. D’aquí la importància de la proposta presentada per la UNESCO a l’Assemblea General de l’ONU, l’any 2015, que va aprovar 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, (ODS), pel període 2015-2030. Aquests objectius constitueixen una ambiciosa agenda d’accions necessàries per a un desenvolupament humà sostenible, fent una crida internacional a tots els països per que adoptin les mesures necessàries que tendeixin a eradicar la pobresa, millorar el creixement econòmic, reduir la desigualtat, augmentar el benestar, protegir el planeta i garantir la pau i prosperitat.

Per valorar com evoluciona cada un d’aquests objectius, es precisen indicadors que permetin guiar les actuacions dels governs, partits polítics, organitzacions nacionals i internacionals, i al mateix temps facilitin informació als mitjans de comunicació, investigadors, experts i ciutadans, que poder valorar els avenços realitzats.

Per  saber si progressem fora útil que els mitjans de comunicació junt amb les dades sobre el PIB que regularment ofereixen, divulguessin en paral·lel l’evolució de l’Índex GINI, els Indicadors sobre el Progrés Humà i evidentment posar èmfasi en l’evolució del grau de compliment de cada país en els 17 objectius, ODS, de la UNESCO. Es coneixeria millor quina és la realitat de la societat i els avenços aconseguits en la millora del benestar i en la cohesió social.

Francesc Raventós
Exdegà del Col·legi d’Economistes de Catalunya – Membre del Patronat d’ASCA
Publicat a La Vanguardia el 27 de novembre de 2019