Associació de Musicoteràpia i Psicoteràpies, Terrassa

[:CA]Paola Karina Lazo, de lAssociació de Musicoteràpia i Psicoteràpies per al tractament integral de la família de Terrassa es troba en el C/ Portal Nou 39, 1r.

L’associació és una iniciativa emprenedora d’un grup de dones professionals de la salut per cobrir les necessitats d’atenció especialitzada de nens amb diferents problemàtiques a nivell sòcio-emocional i educatiu i que els impedeix el rendiment i la inclusió escolar normalitzada. Va néixer a l’any 2012, i a poc a poc s’ha anat consolidant.

Per consolidar la iniciativa, ja que actualment han hagut d’agafar un local més gran per ampliar el negoci, contractar més persones, i es troben en una fase de creixement.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur  per poder créixer. ASCA li concedeix un préstec sense interessos de 5.200 € a retornar en 24 terminis.

Sort i força amb el projecte![:es]Paola Karina Lazo, de la Associació de Musicoteràpia i Psicoteràpies para el tratamiento integral de la familia de Terrassa se encuentra en el C/ Portal Nou 39, 1.º

La asociación es una iniciativa emprendedora de un grupo de mujeres profesionales de la salud para cubrir las necesidades de atención especializada de niños con diferentes problemáticas a nivel socio-emocional y educativo y que los impide el rendimiento y la inclusión escolar normalizada. Nació al año 2012, y despacio se ha ido consolidando.

Para consolidar la iniciativa, puesto que actualmente han tenido que coger un local más grande para ampliar el negocio, contratar más personas, y se encuentran en una fase de crecimiento.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur  para poder crecer. ASCA le concede un préstamo sin intereses de 5.200 € a devolver en 24 plazos.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]