Dietètica Maria Rosa, Ripollet – Inici i seguiment

Dietètica Maria Rosa, Ripollet – Inici i seguiment

[:CA]Luisa Fernanda Fernández de Cerdanyola del Vallès , actualment es troba a l’atur i vol agafar mitjançant el servei del Reempresa una parada de dietètica en el mercat de Ripollet: Dietètica Maria Rosa, concretament a les parades 76, 77 i 78 del mercat.

La botiga es dedica a la comercialització de productes dietètics i herboristeria en general. S’ofereixen productes ecològics, productes de dietètica i tot el que és herboristeria en general, amb la característica que són productes naturals, de qualitat, de proximitat i enfocats als hàbits de vida saludable. En el mercat no hi ha cap altra parada similar. Amb aquest projecte es crea un lloc de feina.

Demana a Acció Solidària Contra l’Atur una ajuda per poder fer el traspàs i adquirir més gènere. ASCA li concedeix un microcrèdit sense interessos de 12.000 € a pagar en 36 quotes.

El 13 de novembre 2017 fem una visita de seguiment. La botiga/parada està situada dins del mercat amb un horari de 8 a 14 h. La seva voluntat és ampliar l’horari i poder obrir a les tardes però necessita l’aprovació de la comissió de comerciants del mercat i de moment no hi ha un consens majoritari sobre aquest tema. El mercat és un espai cèntric, renovat i d’aspecte modern amb una quantitat molt diversa d’establiments, i està molt concorregut pels veïns de Ripollet.

La venda està orientada a productes de dietètica, productes naturals per la cuina, herbolari, cosmètica natural així com productes naturals per la salut i contra el dolor. La botiga té una habitació annexa adequada per fer-hi visites/consultes a les persones que ho demanen. Dos dies per setmana una experta en dietètica fa diagnosi i recomanació de determinats tractaments a persones que tenen problemes de salut relacionats amb la nutrició.  D’altra banda i a hores convingudes, una podòloga fa un servei de massatges i reflexoteràpia. Aquests tipus de serveis actuen com a dinamitzadors del negoci, generen confiança i fidelitzen a la clientela.

La Luisa és una persona activa i positiva, li agrada el seu projecte, té coneixements sobre salut, està constantment al dia dels productes, la seva composició i els seus efectes. Fent servir les seves paraules: “este es un negocio muy emocional”… per tant,comprendre les preocupacions de la gent i saber-les tractar, és un actiu molt important.

Des del punt de vista comercial té molt clares les pautes a seguir. La qualitat, la diferenciació, la renovació i exposició dels productes, el control de stocks, els pagaments a proveïdors conjuntament amb la decoració de la botiga són activitats que vigila constantment. Es mostra activa amb la comunicació i la imatge. Fa publicitat a les revistes locals, proporciona informació als clients sobre els avantatges dels seus productes, fa ofertes i col·labora en sortejos que fan els mateixos comerciants del mercat. El seu públic té un poder adquisitiu mig/baix i per tant, els preus i marges s’han de contenir.

Les vendes actuals estan al nivell del previst en el pla de negoci. El negoci dóna per un salari, per cobrir les despeses fixes, els impostos i el retorn del crèdit.El projecte funciona i l’experiència i el tracte de confiança amb els clients està donant els seus fruits.

Sort i força amb el projecte![:es]Luisa Fernanda Fernández de Cerdanyola del Vallès , actualmente se encuentra al paro y quiere coger mediante el servicio del Reempresa una parada de dietética en el mercado de Ripollet: Dietética Maria Rosa, concretamente a las paradas 76, 77 y 78 del mercado.

La tienda se dedica a la comercialización de productos dietéticos y herboristeria en general. Se ofrecen productos ecológicos, productos de dietética y todo el que es herboristeria en general, con la característica que son productos naturales, de calidad, de proximidad y enfocados a los hábitos de vida saludable. En el mercado no hay ninguna otra parada similar. Con este proyecto se crea un puesto de trabajo.

Pide a Acció Solidària Contra l’Atur una ayuda para poder hacer el traspaso y adquirir más género. ASCA le concede un microcrédito sin intereses de 12.000 € a pagar en 36 cuotas.

El 13 de noviembre 2017 estiércol una visita de seguimiento. La tienda/parada está situada dentro del mercado con un horario de 8 a 14 h. Su voluntad es ampliar el horario y poder abrir por las tardes pero necesita la aprobación de la comisión de comerciantes del mercado y de momento no hay un consenso mayoritario sobre este tema. El mercado es un espacio céntrico, renovado y de aspecto moderno con una cantidad muy diversa de establecimientos, y está muy concurrido por los vecinos de Ripollet.

La venta está orientada a productos de dietética, productos naturales para la cocina, herbolario, cosmética natural así como productos naturales para la salud y contra el dolor. La tienda tiene una habitación anexa adecuada para hacer visitas/consultas a las personas que lo piden. Dos días por semana una experta en dietética hace diagnosis y recomendación de determinados tratamientos a personas que tienen problemas de salud relacionados con la nutrición. Por otro lado y a horas convenidas, una podòloga hace un servicio de masajes y reflexoteràpia. Estos tipos de servicios actúan como dinamizadores del negocio, generan confianza y fidelizan a la clientela.

Luisa es una persona activa y positiva, le gusta su proyecto, tiene conocimientos sobre salud, está constantemente al día de los productos, de su composición y sus efectos. Usando sus palabras: “este se uno negocio muy emocional”… por lo tanto, comprender las preocupaciones de la gente y saberlas tratar, es un activo muy importante.

Desde el punto de vista comercial tiene muy claras las pautas a seguir. La calidad, la diferenciación, la renovación y exposición de los productos, el control de stocks, los pagos a proveedores conjuntamente con la decoración de la tienda son actividades que vigila constantemente. Se muestra activa con la comunicación y la imagen. Hace publicidad a las revistas locales, proporciona información a los clientes sobre las ventajas de sus productos, hace ofertas y colabora en sortejos que hacen los mismos comerciantes del mercado. Su público tiene un poder adquisitivo medio/bajo y por lo tanto, los precios y márgenes se tienen que contener.

Las ventas actuales están al nivel del previsto en el plan de negocio. El negocio da por un salario, para cubrir los gastos fijos, los impuestos y el retorno del crédito. El proyecto funciona y la experiencia y el trato de confianza con los clientes está dando sus frutos.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]

Botiga Natura Eidian, Barcelona – Inici i seguiment

Botiga Natura Eidian, Barcelona – Inici i seguiment

[:CA]Teresa Cea de Barcelona està a l’atur i vol obrir la Botiga Natura Eidian, una botiga de productes alimentaris ecològics i autòctons al C/ Provença 56 de Barcelona. Té experiència en el camp de les vendes.

Vendrà a granel i envasats, olis, llegums, llavors, fruits secs, làctics, mels, sucs, farines, conserves, begudes i espècies.  També tindrà productes autòctons de Galícia com conserves, bosses de patates, formatges, arrossos, algues, etc. Hi ha una demanda important en el sector i està actualment en creixement.

Preveu en un futur, quan ja hagi adquirit un rodatge servir comandes a domicili de forma gratuïta a partir d’un import. També oferirà l’opció de gestionar les comandes a través de whatsapp. A diferència d’altres comerços similars de la zona vendrà productes a granel. Amb aquest projecte crea un lloc de feina, amb la previsió d’ampliar-ho a dos.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per adquirir gènere per la botiga, ja que amb fons propi ha cobert les obres d’adeqüació i de decoració de l’establiment i  ASCA li concedeix un microcrèdit sense interessos de 3.000 € a retornar en 36 mensualitats.

Al cap d’un temps des d’Acció Solidària Contra l’Atur, fem un seguiment del projecte i de la seva evolució. La botiga va obrir va obrir a l’agost de 2016. Està ben posada, és lluminosa, té un aparador ampli, és atractiva, amb una gran varietat de productes i presentació adequada/cuidada dels mateixos.

La clientela és bàsicament gent del barri que a poc a poc es va consolidant, encara que creix no s’arriba a les previsions. També hi van persones originàries de Galícia que coneixen l’establiment. En qualsevol cas, s’ha de tenir present que no és un establiment de compra diària, el producte que hi ha és molt “especialitzat”, de preu més elevat i menys massiu.

S’ha necessitat temps per definir el tipus de producte més adequat per la demanda i deixar-ne d’altres de banda.

Des d’aquí desitgem que el projecte segueixi anant molt bé![:es]Teresa Cea de Barcelona está en el paro y quiere abrir la Botiga Natura Eidian, una tienda de productos alimentarios ecológicos y autóctonos en la C/ Provenza 56, de Barcelona. Tiene experiencia en el campo de las ventas.

Venderá a granel y envasados, aceites, legumbres, entonces, frutos secos, lácteos, mieles, zumos, harinas, conservas, bebidas y especies. También tendrá productos autóctonos de Galicia como conservas, bolsas de patatas, quesos, arroces, algas, etc. Hay una demanda importante en el sector y está actualmente en crecimiento.

Prevé en un futuro, cuando ya haya adquirido un rodaje servir pedidos a domicilio de forma gratuita a partir de un importe. También ofrecerá la opción de gestionar los pedidos a través de whatsapp. A diferencia otros comercios similares de la zona venderá productos a granel. Con este proyecto crea un lugar de trabajo, con la previsión de ampliarlo a dos.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para adquirir género para la tienda, ya que con fondos propios ha cubierto las obras de adecuación y decoración del establecimiento. ASCA le concede un microcrédito sin intereses de 3.000 € a devolver en 36 mensualidades.

Al cabo de un tiempo desde Acció Solidària Contra l’Atur  hacemos un seguimiento del proyecto y de su evolución. La tienda abrió abrió en agosto de 2016. Está muy bien puesta, es luminosa, tiene un escaparate amplio, es atractiva, con una gran variedad de productos y presentación adecuada/cuidada de los mismos.

La clientela es básicamente gente del barrio que poco a poco se va consolidando, aunque crece no se llega a las previsiones. También van personas originarias de Galicia que conocen el establecimiento. En cualquier caso, se tiene que tener presente que no es un establecimiento de compra diaria, el producto que hay es muy “especializado”, de precio más elevado y menos masivo.

Se ha necesitado tiempo para definir el tipo de producto más adecuado por la demanda y dejar otros de banda.

¡Desde aquí deseamos que el proyecto siga yendo muy bien!

 [:]

Forn Cloudstreet Bakery, Barcelona – Inici i seguiment

Forn Cloudstreet Bakery, Barcelona – Inici i seguiment

[:CA]Tonatiuh Cortés de Barcelona vol consolidar el forn artesà Cloudstreet Bakery que està al C/ Roselló 112, de Barcelona. Aquest forn es va obrir al juliol del 2013 amb la intenció d’oferir productes de forn i pastisseria de bona qualitat, a més de pa ecològic. Treballen amb matèries primeres ecològiques, naturals, de proximitat i artesanes.

El projecte el van iniciar 4 socis, i actualment 2 dels socis capitalistes ho volen deixar per dedicar-se a altres empreses. Els dos socis que es queden volen continuar com fins ara venent productes en el local que tenen i fent la distribució a restaurants i bars. A més volen donar un impuls a l’àrea dirigida al sector de l’ hostaleria i dels menjadors escolars ecològics. Amb aquest projecte es consoliden 6 llocs de feina.

Demana un ajuda a ASCA per adquirir les diferents participacions dels socis i poder seguir amb el negoci, i així tenir ell la propietat íntegra del forn. Acció Solidària Contra l’Atur li concedeix un microcrèdit sense interessos de 10.000€ a retornar en 36 mensualitats.

El 12 de març de 2018 li fem una visita de seguiment del projecte. El negoci ha prosperat i de les tres persones que hi treballaven al començament, han passat a vuit llocs de treball (quatre a temps parcial i quatre a jornada completa). Entre el 55 i el 60% de la seva facturació correspon al sector de restauració, i la resta a clients de la botiga. Hi ha moments que té problemes de tresoreria perquè els clients del sector de restauració li paguen a 60 dies, i ell paga a proveïdors a 30 dies.

Aquesta bona marxa de l’empresa els ha permès invertir en la compra d’un forn de gas i mantenen el forn elèctric. Fan publicitat a Instagram i a Facebook.

La botiga se li ha fet petita i vol ampliar amb un servei de degustació (actualment només serveix cafè), però el  local no li ho permet, a més paga un lloguer molt alt. Tot això fa que es plantegi canviar de lloc a finals d’any o a principis del 2019.

Sort i força amb el projecte![:es]Tonatiuh Cortés de Barcelona quiere consolidar el horno artesano Cloudstreet Bakery que está en la C / Roselló 112, de Barcelona. Este horno se abrió en julio de 2013 con la intención de ofrecer productos de panadería y pastelería de buena calidad, además quieren ofrecer pan ecológico. Trabajan con materias primas de proximidad, naturales, ecológicas y artesanas.

El proyecto lo iniciaron 4 socios, y actualmente 2 de los socios capitalistas lo quieren dejar para dedicarse a otras empresas. Los dos socios que se quedan quieren continuar como hasta ahora vendiendo productos en el local que tienen y haciendo la distribución en restaurantes y bares. Además quieren dar un impulso en el área dirigida al sector de la hostelería y de los comedores escolares ecológicos. Con este proyecto se consolidan 6 puestos de trabajo.

Pide una ayuda a ASCA para adquirir las diferentes participaciones de los socios, y así tener él la propiedad íntegra del horno y poder seguir con la actividad. Acció Solidària Contra l’Atur le concede un microcrédito sin intereses de 10.000 € a devolver en 36 mensualidades.

El 12 de marzo de 2018 le hacemos una visita de seguimiento del proyecto. El negocio ha prosperado y de las tres personas que trabajaban al comienzo, han pasado a ocho puestos de trabajo (cuatro a tiempo parcial y cuatro a jornada completa). Entre el 55 y el 60% de su facturación corresponde al sector de restauración, y el resto a clientes de la tienda. Hay momentos que tiene problemas de tesorería porque los clientes del sector de restauración le pagan a 60 días, y él paga a proveedores a 30 días.

Esta buena marcha de la empresa los ha permitido invertir en la compra de un horno de gas y mantienen el horno eléctrico. Hacen publicidad a Instagram y a Facebook.

La tienda se le ha hecho pequeña y quiere ampliar con un servicio de degustación (actualmente sólo sirve café), pero el local no se lo permite, además paga un alquiler muy alto. Todo esto hace que se plantee cambiar de lugar a finales de año o a principios del 2019.

¡Suerte y fuerza con el proyecto!

 [:]