Camió, Hospitalet de Llobregat

[:CA]William Wilfrido Escobar de l’Hospitalet de Llobregat actualment està a l’atur i es dedicava al transport de mercaderies.

Podria accedir a una feina de transports de paqueteria per Catalunya, principalment a l’àrea metropolitana de Barcelona, concretament fent d’autònom per l’empresa Redur de Sant Joan Despí. En un futur ampliaria a altres agències de repartiment. La mercaderia no serà refrigerada. Disposa d’experiència en el sector, del carnet de conduir necessari, i de la targeta de transport que permet realitzar aquest tipus de transport.

No disposa de camió i el cost del vehicle de segona mà és de 25.000 €, dels quals una part els posa de fons propis, i per la resta demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur. ASCA li concedeix un microcrèdit sense interessos de 12.225 € a retornar en 24 mesos.

Sort i força amb el projecte![:es]William Wilfrido Escobar de Hospitalet de Llobregat actualmente está en paro y se dedicaba al transporte de mercancías.

Podría acceder a un empleo de transportes de paquetería por Cataluña, principalmente en el área metropolitana de Barcelona, concretamente haciendo de autónomo para la empresa Redur de Sant Joan Despí. En un futuro ampliaría a otras agencias de reparto. La mercancía no será refrigerada. Dispone de experiencia en el sector, del carnet de conducir necesario, y de la tarjeta de transporte que permite realizar este tipo de transporte.

No dispone de camión y el coste del vehículo de segunda mano es de 25.000 €, de los que una parte los pone de fondos propios, y por el resto pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur. ASCA le concede un microcrédito sin intereses de 12.225 € a devolver en 24 meses.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]

Moda Cristina, Badalona

[:CA]Cristina-Mihaela Sandu de Badalona actualment es troba a l’atur, i vol posar en marxa una botiga de núvies i complements: Moda Cristina, concretament al C/ Joan Valera, 216 de Badalona.

Vol comercialitzar col·leccions de vestits de núvia, vestits de festa i de cerimònies. Vol oferir qualitat, disseny i exclusivitat de les col·leccions.  També disposarà de sabates i accessoris. Amb aquest projecte es crea un lloc de feina.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per pagar el lloguer, adquirir mobles i gènere. ASCA li concedeix un microcrèdit sense interessos de 6.000 € a retornar en 36 quotes.

Sort i força amb el projecte![:es]Cristina-Mihaela Sandu de Badalona actualmente se encuentra en paro, y quiere poner en marcha una tienda de novias y complementos:  Moda Cristina, concretamente en la C/ Joan Valera, 216 de Badalona.

Quiere comercializar colecciones de vestidos de novia, vestidos de fiesta y de ceremonias. Quiere ofrecer calidad, diseño y exclusividad de las colecciones. También dispondrá de zapatos y accesorios. Con este proyecto se crea un puesto de trabajo.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para pagar el alquiler, adquirir muebles y género. ASCA le concede un microcrédito sin intereses de 6.000 € a devolver en 36 cuotas.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]

Grace Barcelona – Inici i seguiment

Grace Barcelona – Inici i seguiment

[:CA]Wioletta Agnieszka de Barcelona és coneixedora del sector de la moda, i concretament del sector de les núvies. Ha detectat que el mercat està força limitat en marques de moda nupcial espanyoles amb uns preus elevats, i que no hi ha accés a marques internacional més assequibles.

Vol obrir Grace Barcelona, una botiga elegant multimarca de vestits de núvia, de festa i complements, de les millors marques de dissenyadors nacionals i internacionals al barri de Gràcia de Barcelona, concretament al C/ Goya 7 de Barcelona. És un local que fa cantonada d’uns 90 m2 Les marques amb que treballarà no es troben a cap altre botiga a Barcelona i són: Justin Alexander, Ronald Joyce, Margarett, Tería Yabar. També oferirà vestits de segona mà d’altres marques de les que sí que hi ha botigues a Barcelona, amb un antiguitat màxima de 2 anys i que es trobin en perfecte estat.

Hi haurà una modista que s’encarregarà d’ajustar el vestit adaptant-lo a la talla i al gust de cada persona que l’adquireix. Amb aquest projecte es creen dos llocs de feina.

Per poder fer front a totes les despeses inicials, disposa d’una part de fons propis, per un altre cantó ha demanat un crèdit a Microbank, i per la resta ens demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per poder acabar la reforma de local i comprar els estocs. ASCA li concedeix un microcrèdit sense interessos de 12.000 € a retornar en 35 mensualitats per adaptar el local i comprar les existències.

El febrer de 2018 fem una visita de seguiment al projecte de Grace Barcelona que es va inaugurar el mes de maig de 2017. La botiga és agradable, molt cuidada, feta amb gust i qualitat, està ben situat al barri de Gràcia de Barcelona, concretament al C/ Goya de Barcelona.

Les vendes en el seu inici van ser bones, però de setembre a desembre van baixar, tot i que des de gener s’estan tornant a recuperar. Encara no es troben en les previsions de vendes, però es preveu un increment i que aviat puguin estar dins la previsió. La Wioletta creu que caldran de 2-3 anys per consolidar el negoci. La seva clientela és majoritàriament de Barcelona i àrea metropolitana encara que a vegades també té clients estrangers. El procés i la decisió de compra d’aquest sector són lents. La clienta fa un recorregut previ per diversos establiments, mira preus, compara producte, per tant, és important tenir una oferta amplia, oferir qualitat i saber connectar amb el client. És una venda molt personalitzada.

El negoci està diversificat en tres àrees:

  • Vestits de núvia (nous i de segona mà), que és d’on prové la facturació principal.
  • Vestits de festa (nous i de segona mà).
  • Vestits per a comunions i complements (sabates/bijuteria…).

Els productes que ven són de qualitat mitjana /alta i els preus oscil·len entre 500 i 3.000 €. Per fer-ne difusió organitza esdeveniments per presentar les col·leccions a part de fer activitats orientades a mostrar a les núvies com gestionar el casament, la decoració de la festa, la cosmètica, les flors, etc.

Per la comunicació utilitza molt les xarxes socials especialment Instagram i disposa d’una pàgina web molt ben dissenyada, atractiva i completa. Ella mateixa s’ha creat i dissenyat la imatge de la marca pròpia, tot fet amb molta cura. Està en contacte amb el sector del disseny i actualment té 3 estudiants en règim de pràctiques.

Ànims i força per seguir amb el projecte![:es]Wioletta Agnieszka de Barcelona es conocedora del sector de la moda, y concretamente del sector de las novias. Ha detectado que el mercado está bastante limitado en marcas de moda nupcial españolas con unos precios elevados, y que no hay acceso a marcas internacional más asequibles.

Quiere abrir Grace Barcelona, ​​una tienda elegante multimarca de vestidos de novia, de fiesta y complementos, de las mejores marcas de diseñadores nacionales e internacionales en el barrio de Gracia de Barcelona, ​​concretamente en la C / Goya 7 de Barcelona. Es un local que hace esquina de unos 90 m2 Las marcas con que trabajará no se encuentran en ningún otro tienda en Barcelona y son: Justin Alexander, Ronald Joyce, Margaretta, Teri Yabar. También ofrecerá vestidos de segunda mano de otras marcas de las que sí hay tiendas en Barcelona, ​​con un antigüedad máxima de 2 años y que se encuentren en perfecto estado.

Habrá una modista que se encargará de ajustar el vestido adaptándolo a la talla y al gusto de cada persona que lo adquiere. Con este proyecto se crean dos puestos de trabajo.

Para poder hacer frente a todos los gastos iniciales, dispone de una parte de fondos propios, por otro lado ha pedido un crédito a Microbank, y por el resto nos pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para poder acabar la reforma de local y comprar los stocks. ASCA le concede un microcrédito sin intereses de 12.000 € a devolver en 35 mensualidades para adaptar el local y comprar las existencias.

En febrero de 2018 hacemos una visita de seguimiento al proyecto de Grace Barcelona que se inauguró el mes de mayo de 2017. La tienda es agradable, muy cuidada, hecha con gusto y calidad, está muy situada en el barrio de Gràcia de Barcelona, concretamente al C/ Goya de Barcelona.

Las ventas en su inicio fueron buenas, pero de septiembre a diciembre bajaron, a pesar de que desde enero se están volviendo a recuperar. Todavía no se encuentran en las previsiones de ventas, pero se prevé un incremento y que pronto puedan estar dentro de la previsión. La Wioletta cree que harán falta de 2-3 años para consolidar el negocio. Su clientela es mayoritariamente de Barcelona y área metropolitana aunque a veces también tiene clientes extranjeros. El proceso y la decisión de compra de este sector son lentos. La clienta hace un recorrido previo por varios establecimientos, mira precios, compara producto, por lo tanto, es importante tener una oferta amplía, ofrecer calidad y saber conectar con el cliente. Es una venta muy personalizada.

El negocio está diversificado en tres áreas:
– Vestidos de novia (nuevos y de segunda mano), que es de donde proviene la facturación principal.
– Vestidos de fiesta (nuevos y de segunda mano).
– Vestidos para comuniones y complementos (zapatos/bisutería…).

Los productos que vende son de calidad mediana /alta y los precios oscilan entre 500 y 3.000 €. Para hacer difusión organiza acontecimientos para presentar las colecciones aparte de hacer actividades orientadas a mostrar a las novias como gestionar la boda, la decoración de la fiesta, la cosmética, las flores, etc.
Por la comunicación utiliza mucho las redes sociales especialmente Instagram y dispone de una página web muy bien diseñada, atractiva y completa. Ella misma se ha creado y diseñado la imagen de la marca propia, todo hecho con mucho cariño. Está en contacto con el sector del diseño y actualmente tiene 3 estudiantes en régimen de prácticas.

¡Ánimos y fuerza para seguir con el proyecto![:]

La IV jornada Financoop reunirà tot l’ecosistema de les finances cooperatives i d’economia social

La IV jornada Financoop reunirà tot l’ecosistema de les finances cooperatives i d’economia social

[:CA]Acció Solidària Contra l’Atur participarà en la propera jornada internacional de les finances cooperatives Financoop, que es celebrarà el proper 5 de maig al Parc Tecnològic Barcelona Nord, al districte de Nou Barris, a Barcelona. El període d’inscripció de projectes cooperatius i d’economia social per participar-hi va finalitzar l’últim dia de març.

La IV Jornada Financoop unirà inversió i economia social, és a dir, inversió d’impacte social. Hi veurem empreses que neixen i d’altres que volen créixer, que solucionen els principals problemes socials i mediambientals i alhora són rentables.

Financoop reunirà tot l’ecosistema de les finances cooperatives: des d’entitats financeres ètiques a administracions públiques i inversors, que escoltaran nous projectes i podran implicar-se en el seu finançament.

Financoop va activar la inscripció de projectes a través del seu web. Enguany, es van presentar dos trams de finançament: per a projectes de més de 150.000 euros i per a projectes de menys d’aquesta quantitat.

PROJECTES DE MÉS DE 150.000 EUROS

Els projectes cooperatius o socials de més de 150.000 euros seleccionats formaran part de la ronda de finançament de la Jornada Financoop. En la última edició, s’hi van repartir més de dos milions d’euros davant un auditori de dues-centes persones de l’àmbit cooperatiu.

A la roda de finançament, els responsables dels projectes seleccionats presentaran la seva empresa i explicaran el projecte de creixement pel qual necessiten finançament, als agents del finançament cooperatiu presents a la Jornada Financoop: entitats financeres, societats, administracions públiques i inversors.

Els projectes que es presenten a la ronda de finançament busquen augmentar el valor de les empreses. Els inversors es fixaran en la seva evolució, el suport de l’entorn social, l’arrelament al territori i la intercooperació amb d’altres empreses del sector, entre d’altres aspectes.

PROJECTES DE MENYS DE 150.000 EUROS

D’altra banda, les cooperatives i empreses d’economia social que han sol·licitat menys de 150.000 euros per desenvolupar un projecte podran trobar-se en sessions de format breu amb els responsables de les entitats financeres a l’espai Cara a Cara.

En aquestes trobades l’entitat financera i l’empresa copsen el seu interès i grau d’implicació.

PUNTS D’INTERÈS IV JORNADA FINANCOOP

  • Diversificar les fonts de finançament

Financoop treballa per millorar la cultura financera de les cooperatives i empreses de l’economia social. En aquesta quarta edició, posarà l’accent en la importància de diversificar les fonts de finançament per part d’aquestes empreses.

La cultura financera té a veure amb el fet de saber relacionar-se amb les entitats financeres, innovar amb d’altres fonts de finançament i crear relacions de confiança entre unes i altres.

En aquest sentit, la Jornada Financoop proporciona el context idoni per què entitats financeres i cooperatives i empreses d’economia social puguin trobar-se, conèixer-se, interactuar, establir contactes, crear relacions i, si s’escau, tancar un tracte econòmic per tirar endavant un projecte.

  • Internacionalitzar les finances cooperatives i de l’economia social

A la Jornada Financoop es presentarà un estudi internacional sobre finances cooperatives i per a l’economia social que exposa casos d’èxit d’altres països, com Canadà, el Regne Unit, Itàlia o França. El treball pretén generar debat i reflexió al voltant de les diferents formes d’enfocar les finances cooperatives.

A més, s’exposaran algunes d’aquestes experiències internacionals amb l’objectiu d’oferir una visió sobre la innovació en la inversió en economia social i es debatrà sobre com aplicar-la a l’economia catalana.

  • Els inversors creuen en l’economia social

La figura de l’inversor jugarà un paper molt rellevant a la IV Jornada Financoop, ja que aposta pel creixement d’empreses d’economia social des d’una vessant més personal en què la confiança és un dels valors clau.

La Xarxa Financoop està coordinada per la Fundació Seira, l’entitat que dóna suport financer a les cooperatives de treball.

La Xarxa Financoop està formada per les següents entitats: Fundació Seira, Caixa d’Enginyers, Cajamar, Elkargi, Laboral Kutxa, Fiare Banca Ética, Gicoop, Coop57, Acció Solidària Contra l’Atur, Grup Clade, Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autompresa, Institut Català de Finances, Avalis, Acció així com l’Ajuntament de Barcelona.

 

 

 [:es]Acció Solidària Contra l’Atur participará en la próxima jornada internacional de las finanzas cooperativas Financoop, que se celebrará el próximo 5 de mayo en el Parque Tecnológico Barcelona Nord, en el distrito de Nou Barris, en Barcelona. El periodo de inscripción de proyectos cooperativos y de economía social para participar finalizó el último día de marzo.

La IV Jornada Financoop unirá inversión y economía social, es decir, inversión de impacto social. Veremos empresas que nacen y otros que quieren crecer, que solucionan los principales problemas sociales y medioambientales ya la vez son rentables.

Financoop reunirá todo el ecosistema de las finanzas cooperativas: desde entidades financieras éticas a administraciones públicas e inversores, que escucharán nuevos proyectos y podrán implicarse en su financiación.

Financoop activó la inscripción de proyectos a través de su web. Este año, se presentaron dos tramos de financiación: para proyectos de más de 150.000 euros y para proyectos de menos de esa cantidad.

PROYECTOS DE MÁS DE 150.000 EUROS

Los proyectos cooperativos o sociales de más de 150.000 euros seleccionados formarán parte de la ronda de financiación de la Jornada Financoop. En la última edición, se repartieron más de dos millones de euros frente a un auditorio de doscientas personas del ámbito cooperativo.

En la rueda de financiación, los responsables de los proyectos seleccionados presentarán su empresa y explicarán el proyecto de crecimiento por el que necesitan financiación, los agentes de la financiación cooperativo presentes en la Jornada Financoop: entidades financieras, sociedades, administraciones públicas e inversores.

Los proyectos que se presentan en la ronda de financiación buscan aumentar el valor de las empresas. Los inversores se fijarán en su evolución, el apoyo del entorno social, el arraigo al territorio y la intercooperación con otras empresas del sector, entre otros aspectos.

PROYECTOS DE MENOS DE 150.000 EUROS

Por otra parte, las cooperativas y empresas de economía social que han solicitado menos de 150.000 euros para desarrollar un proyecto podrán encontrarse en sesiones de formato breve con los responsables de las entidades financieras en el espacio Cara a Cara.

En estos encuentros la entidad financiera y la empresa captan su interés y grado de implicación.

PUNTOS DE INTERÉS IV JORNADA FINANCOOP

  • Diversificar las fuentes de financiación

Financoop trabaja para mejorar la cultura financiera de las cooperativas y empresas de la economía social. En esta cuarta edición, hará hincapié en la importancia de diversificar las fuentes de financiación por parte de estas empresas.

La cultura financiera tiene que ver con el hecho de saber relacionarse con las entidades financieras, innovar con otras fuentes de financiación y crear relaciones de confianza entre unas y otras.

En este sentido, la Jornada Financoop proporciona el contexto idóneo para que entidades financieras y cooperativas y empresas de economía social puedan encontrarse, conocerse, interactuar, establecer contactos, crear relaciones y, en su caso, cerrar un trato económico para sacar adelante un proyecto.

  • Internacionalizar las finanzas cooperativas y de la economía social

En la Jornada Financoop se presentará un estudio internacional sobre finanzas cooperativas y para la economía social que expone casos de éxito de otros países, como Canadá, Reino Unido, Italia o Francia. El trabajo pretende generar debate y reflexión en torno a las diferentes formas de enfocar las finanzas cooperativas.

Además, se expondrán algunas de estas experiencias internacionales con el objetivo de ofrecer una visión sobre la innovación en la inversión en economía social y se debatirá sobre cómo aplicarla a la economía catalana.

  • Los inversores creen en la economía social

La figura del inversor jugará un papel muy relevante en la IV Jornada Financoop, ya que apuesta por el crecimiento de empresas de economía social desde una vertiente más personal en que la confianza es uno de los valores clave.

La Red Financoop está coordinada por la Fundación Seira, la entidad que da apoyo financiero a las cooperativas de trabajo.

La Red Financoop está formada por las siguientes entidades: Fundació Seira, Caixa d’Enginyers, Cajamar, Elkargi, Laboral Kutxa, Fiare Banca Ética, Gicoop, Coop57, Acció Solidària Contra l’Atur, Grup Clade, Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autompresa, Institut Català de Finances, Avalis, Acció así como l’Ajuntament de Barcelona.[:]

Vinalium, Mataró – Inici i seguiment

Vinalium, Mataró – Inici i seguiment

[:CA]Eduard Castell de Mataró, esta actualment a l’atur, sempre ha treballat en l’àmbit del petit comerç, coneix la gestió de les botigues i el tracte amb el client. Actualment vol obrir una franquícia de Vinalium: botiga dedicada al comerç del vi.

Ha llogat un local de 80 m2 al C/ Nou, 18 de Mataró, en el nucli antic i en una zona comercial. Ha pagat el lloguer, el cost de la franquícia, les obres d’adequació del local, la caixa i l’ordinador.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur per comprar 1.400 ampolles de vi per tal d’omplir la botiga i ASCA li concedeix un microcrèdit sense interessos de 11.920,84€ a retornar en 36 pagaments.

La botiga va començar l’activitat el mes d’agost de 2017. Al cap d’un temps, des d’ASCA fem un seguiment del projecte i el visitem de nou. La inversió real ha estat molt propera a la previsió. Les vendes a la botiga estan per sobre de les previsions i les perspectives són bones. Actualment el promotor, l’Eduard, està mirant de contractar una persona relacionada amb l’àmbit de l’hosteleria i de vocació de somelier per dinamitzar l’activitat, organitzar “cates i maridatges” i fidelitzar la clientela.

L’èxit d’aquest projecte no és improvisat, ha intervingut que la franquícia coneix el negoci, la gama de productes es amplia i experimentada, la bona ubicació de la botiga, ja que està situada al centre de Mataró, i l’experiència i les habilitats de l’Eduard.

Des d’aquí desitgem que el projecte segueixi anant molt bé!

 [:es]Eduard Castell de Mataró, esta actualmente en paro, siempre ha trabajado en el ámbito del pequeño comercio, conoce la gestión de las tiendas y el trato con el cliente. Actualment quiere abrir una franquícia de Vinalium: tienda dedicada al comercio del vino.

Ha alquilado un local de 80 m2 en la C/ Nou, 18 de Mataró, en el núcleoi antiguo y en una zona comercial. Ha pagado el alquiler, el coste de la franquícia, las obras de adecuación del local, la caja y el ordenador.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur para comprar 1.400 botellas de vino para llenar la tienda. ASCA le concede un microcrédito sin intereses de 11.920,84€ a devolver en 36 plazos.

La tienda empezó la actividad el mes de agosto de 2017. Al cabo de un tiempo, desde ASCA hacemos un seguimiento del proyecto y lo visitamos de nuevo. La inversión real ha sido muy cercana a la previsión. Las ventas en la tienda están por encima de las previsiones y las perspectivas son buenas. Actualmente el promotor, Eduard, está mirando de contratar una persona relacionada con el ámbito de la hostelería y de vocación de sommelier para dinamizar la actividad, organizar “catas y maridajes” y fidelizar la clientela.

El éxito de este proyecto no es improvisado, ha intervenido que la franquicia conoce el negocio, la gama de productos es amplia y experimentada, la buena ubicación de la tienda, puesto que está situada en el centro de Mataró, y la experiencia y las habilidades de Eduard.

¡Des de aquí deseamos que el proyecto siga funcionando igual de bien![:]