SAOPRAT, El Prat de Llobregat

SAOPRAT, dedicada des del 2004 a generar oportunitats i afavorir la inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social. Volen que les persones trobin una sortida que els permeti millorar la seva situació i viure el seu present i el seu futur amb dignitat, a través de projectes educatius, formatius i d’integració en el món laboral. Els projectes que tenen són estan organitzats en 4 línies:

  • Infància i família – potencien el desenvolupament integral dels infants i adolescents, i ajuden a enfortir les relacions entre pares i fills.
  • Orientació i inserció –  ajuden els joves i adults en l’àmbit personal, laboral i formatiu, a definir un itinerari propi d’inserció laboral.
  • Formació –  ofereixen cursos de formació no reglada per acostar i capacitar joves i adults, en el coneixement d’un ofici, utilitzant aquests espais per treballar de forma transversal les competències base i socials.
  • Empresa d’Inserció – tenen una empresa d’inserció que té com a missió capacitar i motivar els joves que tenen dificultats per accedir al mercat laboral i que no tenen clara una perspectiva formativa, esdevenint un motor que generi sortides reals a aquests joves.

Tenen concedides dues subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i una de l’Ajuntament del Prat de Llobregat que estan pendents de rebre.

Demanen una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur cobrir les necessitats de tresoreria fins a l’abonament de les subvencions per poder continuar amb la seva activitat, i ASCA els concedeix un préstec sense interessos de 25.000 € a retornar.

Sort i força amb el projecte!

Inserció laboral, Vilafranca del Penedès

Inserció laboral, Vilafranca del Penedès

[:CA]Nou-Set.png

Nou Set, SCCL, de Vilafranca del Penedès, és una cooperativa fundada en 10 de setembre de 1997, que té com a objectiu crear el màxim nombre de llocs de treball possibles per a persones subjectes a inserció sociolaboral, a través d’oferir un servei empresarial de qualitat, viable i amb previsió de creixement que garanteixi la continuïtat i la nova creació de llocs de treball.

Tenen concedida per part de la Generalitat de Catalunya, segons documents adjunts de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa, la proposta de pagament de 45.488,10 €.  La data estimada de cobrament de l’esmentat import és el 30/6/2013.  Sol·liciten a Acció Solidària Contra l’Atur, un préstec sense interès de 30.000 €, amb devolució planificada a 24 mesos. Tots els préstecs que ASCA ha concedit Nou Verd, empresa del mateix grup, s’han amortitzats d’acord amb l’establert

ASCA aprova la concessió de l’ajut el 31 gener 2013.

Desitgem que tot vagi molt bé![:]

Inserció laboral, Olost

Inserció laboral, Olost

[:CA]logo-300x110.jpg

Sambucus d’Olost, és una empresa d’Inserció Laboral reconeguda per la Generalitat de Catalunya, constituïda l’any 2011 i formada per 8 socis.

La seva activitat es basa en 4 àrees, sempre amb la inserció laboral de persones amb risc d’exclusió: cuina de mercat (amb un restaurant ubicat al mercat municipal de Manlleu), Terra (l’activitat de producció i comercialització de productes de l’horta), Con-eix (activitats de formació agrícola i alimentaria, amb visites a horts, cursos de cuina, etc.) i Aroma (plantes aromàtiques, en final format d’infusions i condiments).

Han fet una inversió en el projecte de 176.000 € amb la participació de la Fundació Seira i Catalunya Caixa. Actualment volen créixer i crear el primer any 10 llocs de treball.

Acció Solidària Contra l’Atur, ASCA, els hi concedeix un préstec sense interès de 30.000€.

Sort i força en el projecte![:]