ASAV Rubí: suport per continuar amb l’activitat

ASAV Rubí: suport per continuar amb l’activitat

Parlem amb Cristina Almirall Gerent d’ASAV Rubí:

Què feu a ASAV Rubí?
ASAV Rubí és una associació sense ànim de lucre que té entre els seus fins fundacionals millorar les condicions socials de les persones de Rubí amb problemes i perill d’exclusió social, mitjançant un seguit d’activitats: la d‘inserció laboral, la formació, la recerca activa de feina, tallers ocupacionals i la botiga solidària.
Tenim diversos programes:

  • Inserció laboral a on ajudem a buscar feina a les persones, inserir-les laboralment, ja que normalment mitjançant una feina, poden sortir de la zona d’enquistament que es troben. Ho fem mitjançant el programa Incopora de La Caixa i amb acords amb l’Ajuntament de Rubí.
  • Habitatge, a on intentem ajudar a trobar una habitació o un habitatge a les persones que no en tenen.
  • Banc d’aliments i de productes d’higiene, a on cada dijous, les persones inscrites poden anar a recollir els productes.
  • Botiga Solidària i berenar saludable.
  • Tallers de formació ocupacional, a on impartim cursos per inserir-se en el mercat laboral.

Perquè heu vingut a ASCA?
Hem tingut un problema molt fort de liquiditat, ja que l’Ajuntament de Rubí està pendent de pagar-nos les subvencions que tenim atorgades. Actualment això ens ha generat un problema de fons  i no podem fer front al pagament dels recursos humans, subministraments, lloguers, etc. Per una associació com la nostra és molt difícil trobar donants, o tenir més línies d’obtenció de fons mitjançant activitats.

Cristina Almirall i Eduard Asensio - Signatura projecte

Cristina Almirall i Eduard Asensio – Signatura projecte

Com vau conèixer Acció Solidària Contra l’Atur?
Per la meva trajectòria personal jo us coneixia personalment des de fa molts anys. Quan vam anar a ASCA, a demanar una ajuda, ens vam sentir molt acollits i molt escoltats. Per nosaltres va ser molt important, ja que estàvem molt sols per afrontar la situació econòmica que ens trobàvem i ens vau donar el suport emocional i econòmic que necessitàvem. Estàvem a punt de demanar un préstec personal, ja que ens quedàvem 3 dies per fer front als salaris, i subministrament.

Amb tot, una vegada presentada el cas a la taula de projectes d’Acció Solidària Contra l’Atur i donat el vistiplau a la viabilitat del projecte, hem acordat concedir un préstec sense interessos de 10.000 € a retornar en abans del 31/03/2020. Amb aquest projecte es conserven 4 llocs de treball.

ASAV Rubí
C/ Cervantes, 32
08191 – Rubí

Suport per treure’s el carnet de carreter

Des de Barcelona ens arriba la sol·licitud d’un home que viu en parella i té tres fills. Ell està a l’atur i ella el mes de setembre va deixar de cobrar-lo. Fa feines esporàdiques amb una ETT, però la inestabilitat i precarietat laboral, i els pocs ingressos, li han suposat endarreriments en el pagament de lloguer i en altres despeses bàsiques.

Ha fet de mosso de magatzem i vol treure’s el carnet de carreter per inserir-se de nou al món laboral amb un lloc de treball.

Acció Solidària Contra l’Atur li concedeix una ajuda a procés d’inserció laboral de 95 € per a aquest fi. Esperem que amb aquest microcrèdit sense interessos, que ens retornarà, pugui sortir de la precarietat en què es troba.

ASCA, nou Punt Làbora

ASCA, nou Punt Làbora

Enguany ens hem incorporat al Programa Làbora,  una inciativa que treballa per al foment de l’ocupació i apropa a les persones en situació de vulnerabilitat al mercat laboral.

La incorporació d’ASCA s’ha materialitzat esdevenint en un Punt Làbora especialitzat en la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social a través de l’emprenedoria i l’autoocupació.

El suport de Làbora consisteix en una aportació econòmica de 24.706 € per l’any 2019 així com totes les oportunitats i sinèrgies que suposa formar part d’aquest projecte on estan presents gairebé una trentena d’entitats socials de la ciutat.

El Programa Làbora és un projecte de Ciutat de cooperació públicosocial liderat per l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa, juntament amb Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya (FEICAT) i la Creu Roja.

Suport de ZerosetBCN: 4.000 € per Començar de nou!

ZerosetBCN, l’Associació de treballadors i treballadores municipals de Barcelona amb la convocatòria que cada any obre per donar suport a projectes socials ens ha concedit 4.000 € per al projecte: Començar de nou! Finançament d’eines de treball per lluitar contra la precarietat laboral i crear treball digne.

Amb aquest suport econòmic podrem augmentar les ajudes que donem per a eines d’inserció laboral. L’any 2018 aquestes van suposar la creació de 12 llocs de treball.

Tot i que sembla que anem sortint de la crisi econòmica, a Catalunya hi ha gairebé 400.000 persones aturades i el que és pitjor és que els llocs de treball cada vegada són més precaris. Aquest panorama provoca que un 18% de la població catalana visqui en llars en situacions de privació material severa.

El nostre objectiu és que aquestes persones surtin de la situació de precarietat laboral generant ingressos a través d’un lloc de treball digne i estable i per això les ajudem a crear llocs de treball, en la majoria de casos d’autoocupació. Estudiem el seu pla de negoci i, en el cas que considerem que aquest és viable i efectiu, els atorguem ajudes per adquirir les eines necessàries per posar en marxa l’activitat econòmica de manera immediata i així generin ingressos des del curt termini. Aquestes eines que financem van des d’una màquina de cosir, el finançament del carnet de conduir camions, l’obtenció d’eines informàtiques o un banc de treball, entre molts d’altres.

Aquestes ajudes per a eines d’inserció laboral acostumen a tenir un import d’entre 400 € i un màxim de 2.000 € i la persona beneficiària ha de retornar l’import complet a ASCA sense cap mena d’interessos i en el període de temps que es pacti. L’objectiu del retorn de l’ajuda, a banda de dignificar la persona emprenedora, que veu el suport com una oportunitat I no com almoina, és poder assegurar el finançament de nous projectes (és la nostra roda de la solidaritat).

Creiem fermament que el nostre projecte és molt útil perquè es materialitza en llocs de treball concrets, estables i dignes.

Gràcies per aquest suport ZerosetBCN!

Suport per treure’s el carnet de conduir autobusos

Des de Granollers ens arriba la sol·licitud d’una dona amb dos fills, que té el grau mig d‘auxiliar d’infermeria. Actualment està de baixa maternal i no li renovaran el contracte. El seu marit no té la ciutadania regularitzada, però si ella troba feina, el podrà reagrupar a ell i normalitzar la situació accedint ell a un lloc de treball.

Ha treballat bàsicament en residències de persones grans. A causa de l’horari de treball tarda-nit, i la dificultat per conciliar la feina amb tenir cura de la família, i a més d’un nadó, fa temps que buscava una alternativa laboral, i es va apuntar a una formació que s’organitzava des del servei d’inserció laboral de l’Ajuntament de Granollers. Es vol treure el carnet de conductora d’autobús, va aprovar el teòric i el d’estacionament, però li falta el curs CAP inicial de viatgers i les pràctiques.

Acció Solidària Contra l’Atur li concedeix una ajuda a procés d’inserció laboral de 1.136,35 € per a aquest fi. Esperem que amb aquest microcrèdit sense interessos, que ens retornarà en 48 mensualitats, pugui sortir de la precarietat en què es troba.