Suport al traspàs d’una parada de roba interior d’un mercat municipal

Suport al traspàs d’una parada de roba interior d’un mercat municipal

[:CA]La Carme Álvarez de Barcelona està a l’atur, i ha treballat gairebé sempre com a venedora de roba interior a botigues, té una dilatada experiència en aquest sector. La Carmen ens explica el seu projecte:

Com vas començar amb aquest projecte?
Al mes de maig em vaig quedar sense feina, i després de tenir diferents experiències de contractes temporals i precaris, i valorar la meva edat, vaig pensar que potser era el moment de muntar jo alguna cosa i emprendre. Porto molts anys dedicada a la venda al públic, tant com dependenta com encarregada de botiga però sempre he treballat per a altres. Vaig veure que no podia posar una botiga al carrer, a causa dels preus dels lloguers, i vaig optar pels mercats municipals. Primer volia posar-la de roba interior de senyora i senyor (és el que havia fet sempre), però em vaig adonar que hi havia moltes parades, a part de les botigues del voltant, i automàticament vaig decidir dirigir-ho a infants. Oferiré roba 100% de cotó. Ja m’he reunit amb la directora del mercat, tinc els permisos municipals i he contactat amb els majoristes.

Com vas conèixer Acció Solidària Contra l’Atur?
Em costava molt dissenyar la part econòmica del projecte, i vaig anar a través d’una coneguda, a parar a l’IMPO de Badalona i des d’allà vaig fer el pla de Reempresa. Vaig rebre molt suport, em van ajudar moltíssim a donar coherència a la meva idea de negoci i a fer un estudi de totes les variables que em poden afectar, aportant la informació necessària per a determinar la viabilitat del projecte i realitzar el traspàs del negoci amb garanties d’èxit. Arribat el moment del finançament em van comentar, que existia Acció Solidària Contra l’Atur, i és quan em vaig posar en contacte amb vosaltres.

En què t’ha ajudat ASCA?
Jo ja portava molt fet i elaborat el pla financer i de viabilitat del negoci així i tot em vau fer qüestionar diverses coses, entre elles per exemple, el preu del traspàs. M’ha ajudat molt en relació tema econòmic, la parada es traspassa buida per 7.000 €, i la compra inicial de material està al voltant dels 4.600 €. He capitalitzat l’atur, disposava d’uns petits estalvis, i la resta que em cal per pagar el traspàs ho he demanat a la Fundació.

Com veus el negoci d’aquí a 5 anys?
El meu objectiu és convertir-me en empresària i estar orgullosa del meu treball. Aquesta aventura d’emprendre es tracte d’un repte personal a l’haver estat treballant al sector des de fa molts anys primer com a dependenta i posteriorment com a encarregada al sector tèxtil. Actualment visc molt en el present, en fer funcionar el negoci, i ara l’agafo en plena campanya de Nadal. Vull que funcioni, d’aquí a 5 anys em veig en ple rendiment, i penso que anirà bé, tan bé, que potser puc créixer, amb una altra parada, o fins i tot amb una botiga al carrer.

Que recomanaries a futurs emprenedors?
Que arriba un moment a la vida, que s’han de prendre decisions, atrevir-se, però pensar sempre les coses bé. S’ha d’apostar per un mateix.

Amb tot, una vegada presentat el cas a la taula de projectes d’Acció Solidària Contra l’Atur i donat el vistiplau a la viabilitat del projecte, hem acordat concedir un préstec sense interessos de 5.000 €, a tornar en 36 terminis, per pagar una part del preu del traspàs del negociconsolidar un lloc de feina.

Per tant, si voleu comprar roba interior infantil, podeu anar a:

ROBA INTERIOR INFANTIL CARME
Parada nº 3 del Mercat de la Sagrada Família
C/ Padilla, 255 (entre Mallorca i Provença)
08013 – Barcelona

Si tu també vols fer realitat projectes d’emprenedoria com aquest…

Col·labora fent una donació al nostre Fons de Solidaritat

[:es]Carmen Álvarez de Barcelona está en paro, y ha trabajado casi siempre como vendedora de ropa interior en tiendas, tiene una dilatada experiencia en este sector. Carmen nos explica su proyecto:

¿Cómo empezaste con este proyecto?
En mayo me quedé sin trabajo, y después de tener diferentes experiencias de contratos temporales y precarios, y valorar mi edad, pensé que tal vez era el momento de montar yo algo y emprender. Llevo muchos años dedicada a la venta al público, tanto como dependienta como encargada de tienda pero siempre he trabajado para otros. Vi que no podía poner una tienda en la calle, debido a los precios de los alquileres, y opté por los mercados municipales. Primero quería ponerla de ropa interior de señora y caballero (es lo que había hecho siempre), pero me di cuenta que había muchas parades, a parte de las tiendas de alrededor, y automáticamente decidí dirigirla a niños. Ofreceré ropa 100% de algodón. Ya me he reunido con la directora del mercado, tengo los permisos municipales y he contactado con los mayoristas.

¿Cómo conociste Acció Solidària Contra l’Atur?
Me costaba mucho diseñar la parte económica del proyecto, y fui a través de una conocida, a parar al IMPO de Badalona y desde allí hice el plan de Reempresa. Recibí mucho apoyo, me ayudaron muchísimo a dar coherencia a mi idea de negocio ya hacer un estudio de todas las variables que me pueden afectar, aportando la información necesaria para determinar la viabilidad del proyecto y realizar el traspaso del negocio con garantías de éxito. Llegado el momento de la financiación me comentaron, que existía Acció Solidària Contra l’Atur, y es cuando me puse en contacto con vosotros.

¿En qué te ha ayudado ASCA?
Yo ya llevaba hecho y elaborado el plan financiero y de viabilidad del negocio así me hicisteis cuestionar varias cosas, entre ellas por ejemplo, el precio del traspaso. me habéis ayudado en relación tema económico, la parada se traspasa vacía por 7.000 €, y la compra inicial de material está alrededor de los 4.600 €. He capitalizado el paro, disponía de unos pequeños ahorros, y el resto que me hace falta para pagar el traspaso lo he pedido a la Fundación.

¿Cómo ves el negocio dentro de 5 años?
Mi objetivo es convertirme en empresaria y estar orgullosa de mi trabajo. Esta aventura de emprender se trate de un reto personal al haber estado trabajando en el sector desde hace muchos años primero como dependienta y posteriormente como encargada al sector textil. Actualmente vivo mucho en el presente, hacer funcionar el negocio, y ahora lo cojo en plena campaña de Navidad. Quiero que funcione, dentro de 5 años me veo en pleno rendimiento, y pienso que irá bien, tan bien, que quizás puedo crecer, con otra parada, o incluso con una tienda en la calle.

¿Que recomendarías a futuros emprendedores?
Que llega un momento en la vida, que se han de tomar decisiones, atreverse, pero pensar siempre las cosas bien. Hay que apostar por uno mismo.

Con todo, una vez presentado el caso a la mesa de proyectos de d’Acció Solidària Contra l’Atur  o y dado el visto bueno a la viabilidad del proyecto, hemos acordado conceder un préstamo sin intereses de 5.000 €, a devolver en 36 plazos, para pagar una parte del precio del traspaso del negocio y consolidar un puesto de trabajo.

Por lo tanto, si desea comprar ropa interior infantil, puede ir a:

ROBA INTERIOR INFANTIL CARME
Parada nº 3 del Mercat de la Sagrada Família
C/ Padilla, 255 (entre Mallorca i Provença)
08013 – Barcelona

Si tu también quieres hacer realidad proyectos cómo éste…

Colabora haciendo una donación a nuestro Fondo de Solidaridad

[:]
Transportista, Badalona

Transportista, Badalona

[:CA]Jonathan López de Badalona està a l’atur i es vol establir com autònom i treballar  com a transportista professional a través de l’empresa Transporte Inmediatos de Sabadell, encara que més endavant s’obrirà a altres empreses. Té l’oportunitat de fer-ho, ja que substituiria un familiar que es jubila i treballa per aquesta empresa.

Per poder-ho fer, li cal adquirir un vehicle per poder distribuir mercaderies en diferents rutes per la província de Barcelona. Més endavant intentarà ampliar la cobertura, i cobrir el transport en l’àmbit nacional.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur dins del conveni de col·laboració #CrèditBadalona que vam signar amb l’Ajuntament de Badalona per a la creació  de noves empreses i ajudar a les ja existents a generar i mantenir ocupació a la ciutat de Badalona i afavorir que els projectes empresarials funcionin de forma duradora i generin llocs de treball estable i a llarg termini. Després de la valoració del projecte se li concedeix un microcrèdit sense interessos de 7.500 €.

Sort i força amb el projecte!

[:es]Jonathan López de Badalona está en paro y se quiere establecer como autónomo y trabajar como transportista profesional a través de la empresa Transportes Inmediatos de Sabadell, aunque más adelante se abrirá a otras empresas. Tiene la oportunidad de hacerlo, puesto que sustituiría un familiar que se jubila y trabaja por esta empresa.

Para poderlo hacer, ha de adquirir un vehículo para poder distribuir mercancías en diferentes rutas por la provincia de Barcelona. Más adelante intentará ampliar la cobertura, y cubrir el transporte en el ámbito nacional.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur  dentro del convenio de colaboración #CrèditBadalona que firmamos con el Ayuntamiento de Badalona para la creación de nuevas empresas y ayudar a las ya existentes a generar y mantener ocupación a la ciudad de Badalona y favorecer que los proyectos empresariales funcionen de forma duradera y generen puestos de trabajo estable y a largo plazo. Después de la valoración del proyecto se le concede un microcrédito sin intereses de 7.500 €.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]

SmartFoods, Badalona

SmartFoods, Badalona

[:CA]Darío Ramirez té l’empresa OpcióBio de Badalona situada al C/ Francesc Layret, 62 de Badalona, fa tres anys que funciona. Van iniciar el projecte dues persones i ara ja són 6 persones a la botiga.

Ara creen una nova línia, l’hamburgueseria vegetariana SmartFoods de menjar sa, en el que el protagonisme el té les verdures, les fruites i les hamburgueses i salsitxes de frankfurts vegetarians. El projecte conjuga la necessitat de menjar fora de casa i no renunciar a un menjar que sigui saludable pel nostre organisme. Han situat l’hamburgueseria al lloc  a on hi havia el taller cuina, i aquest l’han traslladat al soterrani. Amb aquesta nova línia es preveu crear 4 nous llocs de treball. Des d’OpcióBio es dóna prioritat al proveïdor local i de proximitat, i es dóna prioritat a promoure el treball artesanal.

Demanen una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur dins del conveni de col·laboració #CrèditBadalona que vam signar amb l’Ajuntament de Badalona per a la creació  de noves empreses i ajudar a les ja existents a generar i mantenir ocupació a la ciutat de Badalona i afavorir que els projectes empresarials funcionin de forma duradora i generin llocs de treball estable i a llarg termini. Després de la valoració del projecte se li concedeix un microcrèdit sense interessos de 24.000 €.

Sort i força amb el projecte![:es]Darío Ramirez tiene la empresa OpcióBio de Badalona situada al C/ Francesc Layret, 62 de Badalona, hace tres años que funciona. Iniciaron el proyecto dos personas y ahora ya son 6 personas en la tienda.

Ahora crean una nueva línea, la hamburguesería vegetariana SmartFoods de comer sano, en el que el protagonismo lo tiene las verduras, las frutas y las hamburguesas y salchichas de frankfurts vegetarianos. El proyecto conjuga la necesidad de comer fuera de casa y no renunciar a una comida que sea saludable por nuestro organismo. Han situado la hamburguesería al lugar donde había el taller cocina, y este lo han trasladado al sótano. Con esta nueva línea se prevé crear 4 nuevos puestos de trabajo. Desde OpcióBio se da prioridad al proveedor local y de proximidad, y se da prioridad a promover el trabajo artesanal.

Piden una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur dentro del convenio de colaboración #CrèditBadalona que firmamos con el Ajuntament de Badalona  para la creación de nuevas empresas y ayudar a las ya existentes a generar y mantener ocupación a la ciudad de Badalona y favorecer que los proyectos empresariales funcionen de forma duradera y generen puestos de trabajo estable y a largo plazo. Después de la valoración del proyecto se le concede un microcrédito sin intereses de 24.000 €.

!Suerte y fuerza con el proyecto![:]

FAMPAS, Badalona

[:CA]FAMPAS (Extraescolars i Serveis Cooperatius per les AMPA)  de Badalona situada al C/ Muntaner 2-16 de Badalona, és una cooperativa formada per les AMPA de les escoles de Badalona i té dos treballadors assalariats.

Fampas–Badalona acumula una experiència de lluita per aconseguir una educació pública i de qualitat, per això s’ha convertit en un referent al país. Ara ha arribat el moment en traslladar-ho també als serveis que ofereixen les AMPA.

Les activitats actualment anomenades com extraescolars s’han convertit en fonamentals per l’assoliment de competències i l’èxit educatius dels infants. El sistema educatiu està sotmès a un procés de reconversió que comportarà la integració de les activitats de lleure siguin de migdia o de tarda en una part més de les activitats de l’escola, però perquè això sigui possible han de ser accessibles per a tothom. Mentre aquest tipus de serveis no són universals, la forma més pròxima al resultat que es busca és mancomunant la seva gestió, perquè les activitats de lleure siguin més pròximes a les famílies i als centres.

La innovació s’està convertint en un dels pilars bàsics per la renovació del sistema educatiu, en aquest procés la tecnologia cada cop és més present, actualment ja es parla de nadius digitals, no entendran el món sense aquests petits robots que ens acompanyen, per això volen crear una extraescolar de robòtica educativa, que arribi a tothom, per això treballen conjuntament amb l’escola, i faciliten la formació del professorat. Amb aquest nou projecte contractaran monitors i directors de lleure directament, per part de la cooperativa.

Demanen una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur dins del conveni de col·laboració #CrèditBadalona que vam signar amb l’Ajuntament de Badalona per a la creació  de noves empreses i ajudar a les ja existents a generar i mantenir ocupació a la ciutat de Badalona i afavorir que els projectes empresarials funcionin de forma duradora i generin llocs de treball estable i a llarg termini. Després de la valoració del projecte se li concedeix un microcrèdit sense interessos de 12.000 €.

Sort i força amb el projecte![:es]FAMPAS  (Extraescolares y Servicios Cooperativos por las AMPA) de Badalona situada al C/ Muntaner 2-16 de Badalona, es una cooperativa formada por las AMPA de las escuelas de Badalona y tiene dos trabajadores asalariados.

Fampas–Badalona acumula una experiencia de lucha para conseguir una educación pública y de calidad, por eso se ha convertido en uno en lo referente al país. Ahora ha llegado el momento al trasladarlo también a los servicios que ofrecen las AMPA.

Las actividades actualmente denominadas como extraescolares se han convertido en fundamentales por el logro de competencias y el éxito educativos de los niños. El sistema educativo está sometido a un proceso de reconversión que comportará la integración de las actividades de ocio sean de mediodía o por la tarde en una parte más de las actividades de la escuela, pero porque esto sea posible tienen que ser accesibles para todo el mundo. Mientras este tipo de servicios no son universales, la forma más próxima al resultado que se busca es mancomunando su gestión, porque las actividades de ocio sean más próximas a las familias y en los centros.

La innovación se está convirtiendo en uno de los pilares básicos por la renovación del sistema educativo, en este proceso la tecnología cada vez es más presente, actualmente ya se habla de nativos digitales, no entenderán el mundo sin estos pequeños robots que nos acompañan, por eso quieren crear una extraescolar de robótica educativa, que llegue a todo el mundo, por eso trabajan conjuntamente con la escuela, y facilitan la formación del profesorado. Con este nuevo proyecto contratarán monitores y directores de ocio directamente, por parte de la cooperativa.

Piden una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur  dentro del convenio de colaboración #CrèditBadalona que firmamos con el Ayuntamiento de Badalona para la creación de nuevas empresas y ayudar a las ya existentes a generar y mantener ocupación a la ciudad de Badalona y favorecer que los proyectos empresariales funcionen de forma duradera y generen puestos de trabajo estable y a largo plazo. Después de la valoración del proyecto se le concede un microcrédito sin intereses de 12.000 €.

Suerte y fuerza con el proyecto![:]

Pescadors – Galiassa, Badalona

Pescadors – Galiassa, Badalona

[:CA]Miquel Costa i Miquel Ariza de Badalona, tenen experiència en el món de la pesca, i decideixen emprendre per compte propi amb el vaixell GALIASSA. Fan pesca artesanal menor al litoral català, i tenen la barca al moll d’Arenys de Mar, i vendran el peix a la llotja de Badalona.

Demanen una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur dins del conveni de col·laboració #CrèditBadalona que vam signar amb l’Ajuntament de Badalona per a la creació  de noves empreses i ajudar a les ja existents a generar i mantenir ocupació a la ciutat de Badalona i afavorir que els projectes empresarials funcionin de forma duradora i generin llocs de treball estable i a llarg termini. Després de la valoració del projecte se li concedeix un microcrèdit sense interessos de 24.000 €.

Sort i força amb el projecte![:es]Miquel Costa y Miquel Ariza de Badalona, ​​tienen experiencia en el mundo de la pesca, y deciden emprender por cuenta propia con el barco GALIASSA. Hacen pesca artesanal menor en el litoral catalán, y tienen la barca al muelle de Arenys de Mar, y venderán el pescado en la lonja de Badalona.

Piden una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur  dentro del convenio de colaboración #CrèditBadalona que firmamos con el Ayuntamiento de Badalona para la creación de nuevas empresas y ayudar a las ya existentes a generar y mantener empleo en la ciudad de Badalona y favorecer que los proyectos empresariales funcionen de forma duradera y generen puestos de trabajo estable ya largo plazo. Tras la valoración del proyecto se le concede un microcrédito sin intereses de 24.000 €.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]