Cooperativa La Tribu, molt més que una llibreria

Cooperativa La Tribu, molt més que una llibreria

[:CA]Enric Pons, Dàlia Rajmil i Marc Pons són 3 amics de Barcelona, que volen posar en marxa la llibreria La Tribu SCC i han creat una cooperativa per fer-ho. Tots tres emprenedors ens ho expliquen:

Enric, Dàlia i Marc

Com vau començar amb aquest projecte?
En Marc, havia treballat en el sector editorial, però estava a l’atur. Tenia pensat posar una llibreria infantil al barri de Sant Andreu, però a poc a poc es va anar ampliant el projecte, i es van anar incorporant la Dàlia, especialista en el món editorial sobretot dels adults, i l’Enric, amb la seva vessant de gestió més empresarial. Un cop definit el projecte, la llibreria la Tribu vol ser un punt de venda al detall de llibres, ser una “llibreria familiar”, però a la vegada volem ser un centre de promoció d’activitats culturals relacionades amb el foment de la lectura i disposar de serveis d’assessorament literari i comunicatiu.

Com vau conèixer Acció Solidària Contra l’Atur?
Durant l’elaboració del pla d’empresa vam anar a visitar la Llibreria La Inexplicable i des d’allà ens van parlar de vosaltres i com les havíeu ajudat amb el finançament.

En què us ha ajudat ASCA?
Començar un projecte, com una llibreria, i tenir el suport d’una fundació com la vostra és perfecte. Gràcies a aquest suport econòmic hem pogut tirar endavant la idea. Ens hem sentit molt acompanyats per tot l’equip d’Acció Solidària Contra l’Atur, ha estat un tracte molt humà, hi ha hagut molta implicació per part del tutor. Tot el procés ha estat força àgil.

Signatura del microcrèdit

Què ha estat el més difícil d’emprendre?
Per nosaltres ha estat el fet de trobar les persones que t’acompanyen en el projecte, és el nostre avantatge: ens compenetrem molt bé, cadascú en la seva área, ja que tenim tres perfils diferents, i això enriqueix, però a la vegada requereix una confiança plena entre els tres.

Que recomanaríeu a futurs emprenedors?
Els recomanaríem que facin xarxa, és molt difícil crear alguna cosa que no s’hagi fet mai, s’han de buscar les coses que ja han funcionat. Un altre consell és que no s’ha de tenir pressa i s’ha d’avaluar tant el que passarà si funciona el projecte, però també tenir present l’escenari del què passarà sinó funciona.

Com veiu el negoci d’aquí a 5 anys?
Ens veiem establerts, amb una llibreria en ple rendiment, consolidada i amb sous dignes per a tots tres. Com a valor afegit volem ser un punt de referència cultural de Sant Andreu.

Fer realitat aquest projecte ens ha suposat aprendre, fer un exercici de reflexió del que vols, i fer una inversió tant de temps com de diners. Cada un de nosaltres, té les seves motivacions personals, però hi ha un fons comú que és enfortir el teixit cooperatiu i treballar en equip.

Amb tot, una vegada presentat el cas a la taula de projectes d’Acció Solidària Contra l’Atur i donat el vistiplau a la viabilitat del projecte, hem acordat concedir un préstec sense interessos de 20.000 € a retornar en 5 anys, per poder arrencar la cooperativa i invertir en estoc de llibres. Amb aquest projecte es creen 3 llocs de feina. Podeu veure diferents reportatges de televisió y articles de premsa sobre la Llibreria la Tribu.

Per tant, si us cal algun llibre, podeu acostar-vos al barri de Sant Andreu a Barcelona:

LLIBRERIA LA TRIBU
C/ Pons i Gallarza, 30
08030 – BARCELONA

Si tu també vols fer realitat projectes com aquest…

Col·labora fent una donació al nostre Fons de Solidaritat

[:es]Enric Pons, Dàlia Rajmil y Marc Pons son 3 amigos de Barcelona, ​​que quieren poner en marcha la librería La Tribu SCC y han creado una cooperativa para hacerlo. Los tres emprendedores nos lo explican:

Enric, Dàlia y Marc

¿Cómo empezasteis con este proyecto?
Marc, había trabajado en el sector editorial, pero estaba en paro. Tenía pensado poner una librería infantil en el barrio de San Andreu, pero poco a poco se fue ampliando el proyecto, y se fueron incorporando la Dàlia, especialista en el mundo editorial sobre todo de los adultos, y Enric, con su vertiente de gestión más empresarial. Una vez definido el proyecto, la llibrería la Tribu quiere ser un punto de venta de libros, ser una “librería familiar”, pero a la vez queremos ser un centro de promoción de actividades culturales relacionadas con el fomento de la lectura y disponer de servicios de asesoramiento literario y comunicativo.

¿Cómo conocistéis Acció Solidària Contra l’Atur?
Durante la elaboración del plan de empresa fuimos a visitar la Librería La Inexplicable y desde allí nos hablaron de vosotros y como las habías ayudado con la financiación.

¿En qué os ha ayudado ASCA?
Empezar un proyecto, como una librería, y tener el apoyo de una fundación como la vuestra es perfecto. Gracias a este apoyo económico hemos podido sacar adelante la idea. Nos hemos sentido muy acompañados por todo el equipo de Acció Solidària Contra l’Atur, ha sido un trato muy humano, ha habido mucha implicación por parte del tutor. Todo el proceso ha sido bastante ágil.

¿Qué ha sido lo más difícil de emprender?
Para nosotros ha sido el hecho de encontrar las personas que te acompañan en el proyecto, es nuestra ventaja: nos compenetramos muy bien, cada uno en su área, ya que tenemos tres perfiles diferentes y esto enriquece, pero a la vez requiere una confianza plena entre los tres.

Firma del microcrédito

¿Que recomendarías a futuros emprendedores?
Les recomendaríamos que hagan red, es muy difícil crear algo que no se haya hecho nunca, hay que buscar las cosas que ya han funcionado. Otro consejo es que no hay que tener prisa y se debe evaluar tanto lo que pasará si funciona el proyecto, pero también tener presente el escenario de lo que pasará sino funciona.

¿Cómo veis el negocio dentro de 5 años?
Nos vemos establecidos, con una librería en pleno rendimiento, consolidada y con sueldos dignos para los tres. Como valor añadido queremos ser un punto de referencia cultural de San Andreu.

Hacer realidad este proyecto nos ha supuesto aprender, hacer un ejercicio de reflexión de lo que quieres, y hacer una inversión tanto de tiempo como de dinero. Cada uno de nosotros, tiene sus motivaciones personales, pero hay un fondo común que es fortalecer el tejido cooperativo y trabajar en equipo.

Con todo, una vez presentado el caso a la mesa de proyectos de Acció Solidària Contra l’Atur y dado el visto bueno a la viabilidad del proyecto, hemos acordado conceder un préstamo sin intereses de 20.000 € a devolver en 5 años, para poder arrancar la cooperativa e invertir en stock de libros. Con este proyecto se crean 3 puestos de trabajo. Podéis ver diferentes reportajes de televisión y artículos de prensa sobre la Llibreria la Tribu.

Por lo tanto, si necesitas algún libro, puedes acercarte al barrio de Sant Andreu en Barcelona:

LLIBRERIA LA TRIBU
C/ Pons i Gallarza, 30
08030 – BARCELONA

 Si tu también quieres hacer realidad proyectos como este…

Colabora haciendo una donación a nuestro Fondo de Solidaridad

[:]