Primera trobada de l’eix de finances ètiques i solidàries

[:CA]Al darrer Fòrum Social Mundial que va tenir lloc a Salvador de Bahia (Brasil), les xarxes d’economia solidària a nivell intercontinental, europeu, estatal i català (RIPESS Intercontinental, RIPESS Europa, REAS i la XES) van proposar impulsar un procés de confluència a nivell local i internacional entre totes aquelles iniciatives, organitzacions i moviments que estan construint una alternativa real al sistema econòmic i financer actual. 

Es va decidir tirar endavant el procés, en diverses etapes: a la primavera de l’any vinent es farà una primera trobada de confluència, i es culminarà amb un fòrum social mundial temàtic sobre les economies transformadores durant la primavera de 2020.

Per tal de generar un procés de confluència propi per a les finances ètiques i solidàries dins del Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores des de diverses entitats de finances ètiques Coop57, Fiare i FETS ens han citat, entre altres, a Acció Solidària Contra l’Atur a participar  aquest 4 de juliol a la primera trobada de l’eix de finances ètiques i solidàries a les 18.00h al carrer Casp, 43.

En aquesta primera trobada de punt de partida es definiran diferents aspectes, com el mapeig els actors, els estats de confluència, els objectius de confluència dins i fora de l’eix, el llistat de propers esdeveniments importants, la proposta metodològica sobre com crear confluència, les opcions de finançament i s’escollirà el responsable/s d’eix. També es decidiran les formes de coordinació, implicació, comunicació, participació, etc. dins de l’eix.[:es]En el  último Foro Social Mundial que tuvo lugar a Salvador de Bahia (Brasil), las redes de economía solidaria a nivel intercontinental, europeo, estatal y catalán (RIPESS Intercontinental, RIPESS Europa, REAS y la XES) propusieron impulsar un proceso de confluencia a nivel local e internacional entre todas aquellas iniciativas, organizaciones y movimientos que están construyendo una alternativa real al sistema económico y financiero actual. 

Se decidió salir adelante el proceso, en varias etapas: a la primavera del año próximo se hará un primer encuentro de confluencia, y se culminará con un foro social mundial temático sobre las economías transformadoras durante la primavera de 2020.

Para generar un proceso de confluencia propio para las finanzas éticas y solidarias dentro del Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras desde varias entidades de finanzas éticas Coop57, Fiare y FETS nos han citado, entre otros, a Acción Solidaria Contra el Paro diverses entitats de finances ètiques Coop57, Fiare i FETS ens han citat, entre altres, a Acció Solidària Contra l’Atur a participar este 4 de julio al primer encuentro del eje de finanzas éticas y solidarias a las 18.00h en la calle Caspe, 43.

En este primer encuentro de punto de partida se definirán diferentes aspectos, como el mapeo los actores, los estados de confluencia, los objetivos de confluencia dentro de y fuera del eje, el listado de próximos acontecimientos importantes, la propuesta metodológica sobre como crear confluencia, las opciones de financiación y se escogerá el responsable/s de eje. También se decidirán las formas de coordinación, implicación, comunicación, participación, etc. dentro del eje.[:]

Debats sobre finances ètiques i solidàries

[:CA]El  gener de 2018 participem en dos debats , juntament amb Arç Cooperativa, Coop57, Fiare Banca Etica, Oikocredit, ACAF, XES i FETS. Ambdós debats es celebraran a la Lleialtat Santseca de Barcelona, al C/ Olzinelles 31.

El primer debat tindrà lloc el dijous 25 de gener i serà sobre els principis i valors de les finances ètiques. Representaran Acció Solidària Contra l’Atur Oriol Romances i Miquel Gibert.

El segon debat tindrà lloc el dimecres 31 de gener i serà sobre els límits i reptes de les finances ètiques, i hi assistiran representant Acció Solidària Contra l’Atur Oriol Romances i Miquel Verdaguer.

Aquests debats formen part del procés d’elaboració d’una nova publicació de la Col·lecció Eines de la XES (Xarxa d’Economia Solidària) sobre finances ètiques i solidàries. Amb aquesta publicació es vol reflexionar sobre els reptes i límits en la construcció d’un sistema de finances ètiques i solidàries.[:es]El enero de 2018 participamos en dos debates , junto con Arç Cooperativa, Coop57, Fiare Banca Etica, Oikocredit, ACAF, XES i FETS. Ambos debates se celebrarán en la Lleialtat Santseca de Barcelona, al C/ Olzinelles 31.

El primer debate tendrá lugar el jueves 25 de enero y será sobre los principios y valores de las finanzas éticas. Representarán a Acció Solidària Contra l’Atur Oriol Romances y Miquel Gibert.

El segundo debate tendrá lugar el 31 miércoles de enero y será sobre los límites y retos de las finanzas éticas, y asistirán representando a Acció Solidària Contra l’Atur Oriol, Romances y Miquel Verdaguer.

Estos debates forman parte del proceso de elaboración de una nueva publicación de la Colección Herramientas de la XES (Red de Economía Solidaria) sobre finanzas éticas y solidarias. Con esta publicación se quiere reflexionar sobre los retos y límites en la construcción de un sistema de finanzas éticas y solidarias.[:]