Cooperativa La Borda

Cooperativa La Borda

La Borda és una cooperativa mixta d’habitatges, en règim de cessió d’ús i de consumidores i usuàries, que té per finalitat, entre d’altres, millorar l’accés a l’habitatge mitjançant un model no especulatiu. En concret promou la construcció d’un edifici de 28 habitatges de protecció oficial en cessió d’ús en el recinte de Cant Batlló del barri de Sants de Barcelona. Es basa en un model de tinença no especulatiu que posa al centre els seus habitants. El disseny de l’edifici, tot de fusta, ha estat obert i participat, amb el mínim impacte ecològic.

En el seu moment La Borda va fer una emissió de 865.000 € (895 títols de 1.000 € cadascun), per finançar les obres de construcció de l’edifici amb economia solidària, finances ètiques i amb aportacions de projectes i persones individuals.

Al mes de maig de 2017 Acció Solidària Contra l’Atur vam subscriure 15 títols, ja que creiem que cal apostar per projectes cooperatius, socials, sostenibles i que ens facin avançar cap a una societat més equitativa.

Actualment, el projecte ja es troba en fase de finalització de la construcció, que es preveu que serà cap al mes de juliol d’enguany. Un cop acabades les obres, quan es disposin de tots els permisos necessaris ja es podran ocupar les habitatges. Paral·lelament les 28 famílies que tenen el pis assignat, en aquests moments estan establint les bases del model de convivència, per la gestió dels espais comuns per optimitzar els recursos i fomentar la relació de la comunitat, sempre des d’una perspectiva igualitària de repartiment de tasques i cooperativa.

 

Debats sobre finances ètiques i solidàries

El  gener de 2018 participem en dos debats , juntament amb Arç Cooperativa, Coop57, Fiare Banca Etica, Oikocredit, ACAF, XES i FETS. Ambdós debats es celebraran a la Lleialtat Santseca de Barcelona, al C/ Olzinelles 31.

El primer debat tindrà lloc el dijous 25 de gener i serà sobre els principis i valors de les finances ètiques. Representaran Acció Solidària Contra l’Atur Oriol Romances i Miquel Gibert.

El segon debat tindrà lloc el dimecres 31 de gener i serà sobre els límits i reptes de les finances ètiques, i hi assistiran representant Acció Solidària Contra l’Atur Oriol Romances i Miquel Verdaguer.

Aquests debats formen part del procés d’elaboració d’una nova publicació de la Col·lecció Eines de la XES (Xarxa d’Economia Solidària) sobre finances ètiques i solidàries. Amb aquesta publicació es vol reflexionar sobre els reptes i límits en la construcció d’un sistema de finances ètiques i solidàries.

Taula d’experiències d’èxit al districte de Sant Andreu

[:CA]El 24/10/2017 Acció Solidària Contra l’Atur participa en la Taula d’experiències d’èxit al districte de Sant Andreu “Combinant diferents finançadors/es podem fer créixer la llavor”,  dins el marc del Programa de Finançament Alternatiu impulsat per Barcelona Activa que tindrà lloc de 18 a 20 h a l’Ateneu Harmonia, Sant Adrià 20 de Barcelona. És una activitat gratuïta, però cal una inscripció prèvia.

És una sessió dirigida a totes les iniciatives locals que, de forma individual o col·lectiva, necessiten conèixer i accedir a productes financers alternatius per a la consecució dels seus projectes.

A través de diferents projectes locals que han aconseguit engegar i/o fer créixer les seves iniciatives i projectes, s’aniran identificant les diferents vies de finançament emprades en cada cas de la mà de les mateixes entitats finançadores.

PROGRAMA

Combinant diferents finançadors podem fer créixer la llavor: petits projectes que han apostat per la diversificació del finançament per assolir la inversió desitjada, des del crowdfunding fins als serveis financers ètics

18.00 Benvinguda als assistents i presentació del programa

18.10 Taula d’experiències en finançament alternatiu.

Projectes finançats

Menjador Ca La Rosa: cooperativa sense ànim de lucre que ofereix menjador per a col·lectius no obert al públic. Menjar bio per a infants i acompanyament respectuós.
Projecte Paramythádes: un projecte artístic (tallers de dansa, teatre i música) adreçat a nens i adolescents refugiats amb l’objectiu d’oferir-los un espai de llibertat, expressió i creació.

Entitats finançadores

Goteo: plataforma de crowdfunding cívic i col·laboració entorn a iniciatives ciutadanes, projectes socials, culturals, tecnològics i educatius.
Acció Solidària Contra l’Atur: fundació sense ànim de lucre, amb més de 35 anys d’història, que vol donar resposta al problema de l’atur. Administra un fons econòmic amb l’objectiu de crear nous llocs de treball.
Coop57: cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que té com a objectiu principal, contribuir a la transformació social en positiu de la nostra economia i de la nostra societat.

Moderador:

Tàndem Social:  consultoria per a projectes i empreses socials que tinguin com a objectiu la transformació i l’impacte social, l’equitat col·lectiva o la sostenibilitat mediambiental.

19.10 Conclusions i tancament

19.20 Espai de networking[:es]El 24/10/2017 Acció Solidària Contra l’Atur participa en la Mesa de experiencias de éxito al distrito de Sant AndreuCombinando diferentes financiadores/se podemos hacer crecer la semilla“, dentro del marco del Programa de Financiación Alternativa impulsada por Barcelona Activa que tendrá lugar de 18 a 20 h. a lo Atendéis Armonía, Santo Adrià 20 de Barcelona. Es una actividad gratuita, pero hace falta una inscripción previa.

Es una sesión dirigida a todas las iniciativas locales que de forma individual o colectiva, que necesitan conocer y acceder a productos financieros alternativos para la consecución de sus proyectos.

A través de diferentes proyectos locales que han conseguido emprender y/o hacer crecer sus iniciativas y proyectos, se irán identificando las diferentes vías de financiación empleadas en cada caso de la mano de las mismas entidades financiadoras.

PROGRAMA

Combinando diferentes financiadores podemos hacer crecer la semilla: Pequeños proyectos que han apostado por la diversificación de la financiación para lograr la inversión deseada, desde el crowdfunding hasta los servicios financieros éticos

18:00 Bienvenida a los asistentes y presentación del programa

18:10 Mesa de experiencias en financiación alternativa

Proyectos financiados:

Menjador Ca La Rosa: Cooperativa sin ánimo de lucro que ofrece comedor para colectivos no abierto al público. Comer bio para niños y acompañamiento respetuoso.
Proyecte Paramythádes: Un proyecto artístico (talleres de danza, teatro y música) dirigido a niños y adolescentes refugiados con el objetivo de ofrecerlos un espacio de libertad, expresión y creación.

Entidades financiadoras:

Goteo: Plataforma de crowdfunding cívico y colaboración, en torno a iniciativas ciudadanas, proyectos sociales, culturales, tecnológicos y educativos.
Acció Solidària Contra l’Atur: Fundación sin ánimo de lucro, con más de 35 años de historia, que quiere dar respuesta al problema del paro. Administra un fondo económico con el objetivo de crear nuevos puestos de trabajo.
Coop57: Cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios que tiene como objetivo principal, contribuir a la transformación social en positivo de nuestra economía y de nuestra sociedad.

Moderador:

Tandem Social
: Consultoría para proyectos y empresas sociales que tengan como objetivo la transformación y el impacto social, la equidad colectiva o la sostenibilidad medioambiental.[:]

La IV jornada Financoop reunirà tot l’ecosistema de les finances cooperatives i d’economia social

La IV jornada Financoop reunirà tot l’ecosistema de les finances cooperatives i d’economia social

[:CA]Acció Solidària Contra l’Atur participarà en la propera jornada internacional de les finances cooperatives Financoop, que es celebrarà el proper 5 de maig al Parc Tecnològic Barcelona Nord, al districte de Nou Barris, a Barcelona. El període d’inscripció de projectes cooperatius i d’economia social per participar-hi va finalitzar l’últim dia de març.

La IV Jornada Financoop unirà inversió i economia social, és a dir, inversió d’impacte social. Hi veurem empreses que neixen i d’altres que volen créixer, que solucionen els principals problemes socials i mediambientals i alhora són rentables.

Financoop reunirà tot l’ecosistema de les finances cooperatives: des d’entitats financeres ètiques a administracions públiques i inversors, que escoltaran nous projectes i podran implicar-se en el seu finançament.

Financoop va activar la inscripció de projectes a través del seu web. Enguany, es van presentar dos trams de finançament: per a projectes de més de 150.000 euros i per a projectes de menys d’aquesta quantitat.

PROJECTES DE MÉS DE 150.000 EUROS

Els projectes cooperatius o socials de més de 150.000 euros seleccionats formaran part de la ronda de finançament de la Jornada Financoop. En la última edició, s’hi van repartir més de dos milions d’euros davant un auditori de dues-centes persones de l’àmbit cooperatiu.

A la roda de finançament, els responsables dels projectes seleccionats presentaran la seva empresa i explicaran el projecte de creixement pel qual necessiten finançament, als agents del finançament cooperatiu presents a la Jornada Financoop: entitats financeres, societats, administracions públiques i inversors.

Els projectes que es presenten a la ronda de finançament busquen augmentar el valor de les empreses. Els inversors es fixaran en la seva evolució, el suport de l’entorn social, l’arrelament al territori i la intercooperació amb d’altres empreses del sector, entre d’altres aspectes.

PROJECTES DE MENYS DE 150.000 EUROS

D’altra banda, les cooperatives i empreses d’economia social que han sol·licitat menys de 150.000 euros per desenvolupar un projecte podran trobar-se en sessions de format breu amb els responsables de les entitats financeres a l’espai Cara a Cara.

En aquestes trobades l’entitat financera i l’empresa copsen el seu interès i grau d’implicació.

PUNTS D’INTERÈS IV JORNADA FINANCOOP

  • Diversificar les fonts de finançament

Financoop treballa per millorar la cultura financera de les cooperatives i empreses de l’economia social. En aquesta quarta edició, posarà l’accent en la importància de diversificar les fonts de finançament per part d’aquestes empreses.

La cultura financera té a veure amb el fet de saber relacionar-se amb les entitats financeres, innovar amb d’altres fonts de finançament i crear relacions de confiança entre unes i altres.

En aquest sentit, la Jornada Financoop proporciona el context idoni per què entitats financeres i cooperatives i empreses d’economia social puguin trobar-se, conèixer-se, interactuar, establir contactes, crear relacions i, si s’escau, tancar un tracte econòmic per tirar endavant un projecte.

  • Internacionalitzar les finances cooperatives i de l’economia social

A la Jornada Financoop es presentarà un estudi internacional sobre finances cooperatives i per a l’economia social que exposa casos d’èxit d’altres països, com Canadà, el Regne Unit, Itàlia o França. El treball pretén generar debat i reflexió al voltant de les diferents formes d’enfocar les finances cooperatives.

A més, s’exposaran algunes d’aquestes experiències internacionals amb l’objectiu d’oferir una visió sobre la innovació en la inversió en economia social i es debatrà sobre com aplicar-la a l’economia catalana.

  • Els inversors creuen en l’economia social

La figura de l’inversor jugarà un paper molt rellevant a la IV Jornada Financoop, ja que aposta pel creixement d’empreses d’economia social des d’una vessant més personal en què la confiança és un dels valors clau.

La Xarxa Financoop està coordinada per la Fundació Seira, l’entitat que dóna suport financer a les cooperatives de treball.

La Xarxa Financoop està formada per les següents entitats: Fundació Seira, Caixa d’Enginyers, Cajamar, Elkargi, Laboral Kutxa, Fiare Banca Ética, Gicoop, Coop57, Acció Solidària Contra l’Atur, Grup Clade, Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autompresa, Institut Català de Finances, Avalis, Acció així com l’Ajuntament de Barcelona.

 

 

 [:es]Acció Solidària Contra l’Atur participará en la próxima jornada internacional de las finanzas cooperativas Financoop, que se celebrará el próximo 5 de mayo en el Parque Tecnológico Barcelona Nord, en el distrito de Nou Barris, en Barcelona. El periodo de inscripción de proyectos cooperativos y de economía social para participar finalizó el último día de marzo.

La IV Jornada Financoop unirá inversión y economía social, es decir, inversión de impacto social. Veremos empresas que nacen y otros que quieren crecer, que solucionan los principales problemas sociales y medioambientales ya la vez son rentables.

Financoop reunirá todo el ecosistema de las finanzas cooperativas: desde entidades financieras éticas a administraciones públicas e inversores, que escucharán nuevos proyectos y podrán implicarse en su financiación.

Financoop activó la inscripción de proyectos a través de su web. Este año, se presentaron dos tramos de financiación: para proyectos de más de 150.000 euros y para proyectos de menos de esa cantidad.

PROYECTOS DE MÁS DE 150.000 EUROS

Los proyectos cooperativos o sociales de más de 150.000 euros seleccionados formarán parte de la ronda de financiación de la Jornada Financoop. En la última edición, se repartieron más de dos millones de euros frente a un auditorio de doscientas personas del ámbito cooperativo.

En la rueda de financiación, los responsables de los proyectos seleccionados presentarán su empresa y explicarán el proyecto de crecimiento por el que necesitan financiación, los agentes de la financiación cooperativo presentes en la Jornada Financoop: entidades financieras, sociedades, administraciones públicas e inversores.

Los proyectos que se presentan en la ronda de financiación buscan aumentar el valor de las empresas. Los inversores se fijarán en su evolución, el apoyo del entorno social, el arraigo al territorio y la intercooperación con otras empresas del sector, entre otros aspectos.

PROYECTOS DE MENOS DE 150.000 EUROS

Por otra parte, las cooperativas y empresas de economía social que han solicitado menos de 150.000 euros para desarrollar un proyecto podrán encontrarse en sesiones de formato breve con los responsables de las entidades financieras en el espacio Cara a Cara.

En estos encuentros la entidad financiera y la empresa captan su interés y grado de implicación.

PUNTOS DE INTERÉS IV JORNADA FINANCOOP

  • Diversificar las fuentes de financiación

Financoop trabaja para mejorar la cultura financiera de las cooperativas y empresas de la economía social. En esta cuarta edición, hará hincapié en la importancia de diversificar las fuentes de financiación por parte de estas empresas.

La cultura financiera tiene que ver con el hecho de saber relacionarse con las entidades financieras, innovar con otras fuentes de financiación y crear relaciones de confianza entre unas y otras.

En este sentido, la Jornada Financoop proporciona el contexto idóneo para que entidades financieras y cooperativas y empresas de economía social puedan encontrarse, conocerse, interactuar, establecer contactos, crear relaciones y, en su caso, cerrar un trato económico para sacar adelante un proyecto.

  • Internacionalizar las finanzas cooperativas y de la economía social

En la Jornada Financoop se presentará un estudio internacional sobre finanzas cooperativas y para la economía social que expone casos de éxito de otros países, como Canadá, Reino Unido, Italia o Francia. El trabajo pretende generar debate y reflexión en torno a las diferentes formas de enfocar las finanzas cooperativas.

Además, se expondrán algunas de estas experiencias internacionales con el objetivo de ofrecer una visión sobre la innovación en la inversión en economía social y se debatirá sobre cómo aplicarla a la economía catalana.

  • Los inversores creen en la economía social

La figura del inversor jugará un papel muy relevante en la IV Jornada Financoop, ya que apuesta por el crecimiento de empresas de economía social desde una vertiente más personal en que la confianza es uno de los valores clave.

La Red Financoop está coordinada por la Fundación Seira, la entidad que da apoyo financiero a las cooperativas de trabajo.

La Red Financoop está formada por las siguientes entidades: Fundació Seira, Caixa d’Enginyers, Cajamar, Elkargi, Laboral Kutxa, Fiare Banca Ética, Gicoop, Coop57, Acció Solidària Contra l’Atur, Grup Clade, Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autompresa, Institut Català de Finances, Avalis, Acció así como l’Ajuntament de Barcelona.[:]