Jornada de treball a Barcelona dels municipis que treballen en xarxa

El passat 28 de febrer va tenir lloc una nova jornada de treball de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS). En aquesta ocasió, la trobada, que es va celebrar a InnoBA, el nou Centre per a la Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa, va reunir 43 persones tècniques de 26 ajuntaments de la Xarxa. A la jornada però, també hi van participar els Ajuntaments de TarragonaL’Hospitalet de Llobregat i Barberà del Vallès que, tot i no estar adherits a la XMESS, comparteixen amb els altres municipis el seu interès per impulsar i fomentar polítiques públiques locals a favor de l’economia social i solidària.

La jornada de treball es va iniciar amb dues activitats paral·leles: una taula rodona per tractar com desenvolupar les finances i assegurances ètiques als municipis i en la que hi va participar la Fundació FiareAcció Solidària Contra l’AturCoop57 i ARÇ Correduria d’Assegurances. I, per altra banda, un taller sobre experiències d’inserció sociolaboral.  El representant d’ASCA a taula rodona va ser Jordi Ollé, membre de la taula de voluntaris.

Va ser una trobada molt enriquidora, aquí podeu trobar tota la informació de la Jornada.

Primera trobada de l’eix de finances ètiques i solidàries

[:CA]Al darrer Fòrum Social Mundial que va tenir lloc a Salvador de Bahia (Brasil), les xarxes d’economia solidària a nivell intercontinental, europeu, estatal i català (RIPESS Intercontinental, RIPESS Europa, REAS i la XES) van proposar impulsar un procés de confluència a nivell local i internacional entre totes aquelles iniciatives, organitzacions i moviments que estan construint una alternativa real al sistema econòmic i financer actual. 

Es va decidir tirar endavant el procés, en diverses etapes: a la primavera de l’any vinent es farà una primera trobada de confluència, i es culminarà amb un fòrum social mundial temàtic sobre les economies transformadores durant la primavera de 2020.

Per tal de generar un procés de confluència propi per a les finances ètiques i solidàries dins del Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores des de diverses entitats de finances ètiques Coop57, Fiare i FETS ens han citat, entre altres, a Acció Solidària Contra l’Atur a participar  aquest 4 de juliol a la primera trobada de l’eix de finances ètiques i solidàries a les 18.00h al carrer Casp, 43.

En aquesta primera trobada de punt de partida es definiran diferents aspectes, com el mapeig els actors, els estats de confluència, els objectius de confluència dins i fora de l’eix, el llistat de propers esdeveniments importants, la proposta metodològica sobre com crear confluència, les opcions de finançament i s’escollirà el responsable/s d’eix. També es decidiran les formes de coordinació, implicació, comunicació, participació, etc. dins de l’eix.[:es]En el  último Foro Social Mundial que tuvo lugar a Salvador de Bahia (Brasil), las redes de economía solidaria a nivel intercontinental, europeo, estatal y catalán (RIPESS Intercontinental, RIPESS Europa, REAS y la XES) propusieron impulsar un proceso de confluencia a nivel local e internacional entre todas aquellas iniciativas, organizaciones y movimientos que están construyendo una alternativa real al sistema económico y financiero actual. 

Se decidió salir adelante el proceso, en varias etapas: a la primavera del año próximo se hará un primer encuentro de confluencia, y se culminará con un foro social mundial temático sobre las economías transformadoras durante la primavera de 2020.

Para generar un proceso de confluencia propio para las finanzas éticas y solidarias dentro del Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras desde varias entidades de finanzas éticas Coop57, Fiare y FETS nos han citado, entre otros, a Acción Solidaria Contra el Paro diverses entitats de finances ètiques Coop57, Fiare i FETS ens han citat, entre altres, a Acció Solidària Contra l’Atur a participar este 4 de julio al primer encuentro del eje de finanzas éticas y solidarias a las 18.00h en la calle Caspe, 43.

En este primer encuentro de punto de partida se definirán diferentes aspectos, como el mapeo los actores, los estados de confluencia, los objetivos de confluencia dentro de y fuera del eje, el listado de próximos acontecimientos importantes, la propuesta metodológica sobre como crear confluencia, las opciones de financiación y se escogerá el responsable/s de eje. También se decidirán las formas de coordinación, implicación, comunicación, participación, etc. dentro del eje.[:]

Cooperativa La Borda

Cooperativa La Borda

[:CA]La Borda és una cooperativa mixta d’habitatges, en règim de cessió d’ús i de consumidores i usuàries, que té per finalitat, entre d’altres, millorar l’accés a l’habitatge mitjançant un model no especulatiu. En concret promou la construcció d’un edifici de 28 habitatges de protecció oficial en cessió d’ús en el recinte de Cant Batlló del barri de Sants de Barcelona. Es basa en un model de tinença no especulatiu que posa al centre els seus habitants. El disseny de l’edifici, tot de fusta, ha estat obert i participat, amb el mínim impacte ecològic.

En el seu moment La Borda va fer una emissió de 865.000 € (895 títols de 1.000 € cadascun), per finançar les obres de construcció de l’edifici amb economia solidària, finances ètiques i amb aportacions de projectes i persones individuals.

Al mes de maig de 2017 Acció Solidària Contra l’Atur vam subscriure 15 títols, ja que creiem que cal apostar per projectes cooperatius, socials, sostenibles i que ens facin avançar cap a una societat més equitativa.

Actualment, el projecte ja es troba en fase de finalització de la construcció, que es preveu que serà cap al mes de juliol d’enguany. Un cop acabades les obres, quan es disposin de tots els permisos necessaris ja es podran ocupar les habitatges. Paral·lelament les 28 famílies que tenen el pis assignat, en aquests moments estan establint les bases del model de convivència, per la gestió dels espais comuns per optimitzar els recursos i fomentar la relació de la comunitat, sempre des d’una perspectiva igualitària de repartiment de tasques i cooperativa.[:es]La Borda es una cooperativa mixta de viviendas, en régimen de cesión de uso y de consumidoras y usuarias, que tiene por finalidad, entre otros, mejorar el acceso a la vivienda mediante un modelo no especulativo. En concreto promueve la construcción de un edificio de 28 viviendas de protección oficial en cesión de uso en el recinto de Can Batlló del barrio de Sants de Barcelona. Se basa en un modelo de tenencia no especulativo que pone en el centro sus habitantes. El diseño del edificio, todo de madera, ha sido abierto y participado, con el mínimo impacto ecológico.

En su momento La Borda hizo una emisión de 865.000 € (895 títulos de 1.000 € cada uno), para financiar las obras de construcción del edificio con economía solidaria, finanzas éticas y con aportaciones de proyectos y personas individuales.

En el mes de mayo de 2017 Acció Solidària Contra l’Atur subscribimos 15 títulos, puesto que creemos que hay que apostar por proyectos cooperativos, sociales, sostenibles y que nos hagan avanzar hacia una sociedad más equitativa.

Actualmente, el proyecto ya se encuentra en fase de final de la construcción, que se prevé que será hacia el mes de julio de este año. Una vez acabadas las obras, cuando se dispongan de todos los permisos necesarios ya se podrán ocupar las viviendas. Paralelamente las 28 familias que tienen el piso asignado, en estos momentos están estableciendo las bases del modelo de convivencia, para la gestión de los espacios comunes para optimizar los recursos y fomentar la relación de la comunidad, siempre desde una perspectiva igualitaria de reparto de tareas y cooperativa.[:]

Debats sobre finances ètiques i solidàries

[:CA]El  gener de 2018 participem en dos debats , juntament amb Arç Cooperativa, Coop57, Fiare Banca Etica, Oikocredit, ACAF, XES i FETS. Ambdós debats es celebraran a la Lleialtat Santseca de Barcelona, al C/ Olzinelles 31.

El primer debat tindrà lloc el dijous 25 de gener i serà sobre els principis i valors de les finances ètiques. Representaran Acció Solidària Contra l’Atur Oriol Romances i Miquel Gibert.

El segon debat tindrà lloc el dimecres 31 de gener i serà sobre els límits i reptes de les finances ètiques, i hi assistiran representant Acció Solidària Contra l’Atur Oriol Romances i Miquel Verdaguer.

Aquests debats formen part del procés d’elaboració d’una nova publicació de la Col·lecció Eines de la XES (Xarxa d’Economia Solidària) sobre finances ètiques i solidàries. Amb aquesta publicació es vol reflexionar sobre els reptes i límits en la construcció d’un sistema de finances ètiques i solidàries.[:es]El enero de 2018 participamos en dos debates , junto con Arç Cooperativa, Coop57, Fiare Banca Etica, Oikocredit, ACAF, XES i FETS. Ambos debates se celebrarán en la Lleialtat Santseca de Barcelona, al C/ Olzinelles 31.

El primer debate tendrá lugar el jueves 25 de enero y será sobre los principios y valores de las finanzas éticas. Representarán a Acció Solidària Contra l’Atur Oriol Romances y Miquel Gibert.

El segundo debate tendrá lugar el 31 miércoles de enero y será sobre los límites y retos de las finanzas éticas, y asistirán representando a Acció Solidària Contra l’Atur Oriol, Romances y Miquel Verdaguer.

Estos debates forman parte del proceso de elaboración de una nueva publicación de la Colección Herramientas de la XES (Red de Economía Solidaria) sobre finanzas éticas y solidarias. Con esta publicación se quiere reflexionar sobre los retos y límites en la construcción de un sistema de finanzas éticas y solidarias.[:]