Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/accio/webapps/wp-2019/wp-content/uploads/et_temp/raventos_bio-1080x675.jpg) is not within the allowed path(s): (/usr/home/acciosolidaria.cat/:/home/acciosolidaria.cat/:/usr/home/services/:/usr/share/php72/) in /usr/home/acciosolidaria.cat/web/nova/wp-content/themes/Divi/epanel/custom_functions.php on line 1482 Un nou primer de maig

Un nou primer de maig

[:CA]La celebració del dia del treball ha perdut el sentit radical reivindicatiu de quan es va crear a Paris l’any 1889. En aquests 130 anys, la societat i el concepte del treball, han tingut una enorme transformació.

La digitalització, la robotització, la intel·ligència artificial, o la globalització,  entre d’altres,  ho estan transformant tot, aportant beneficis a la societat, però també dolorosos costos socials i morals.  Per un cantó, gràcies a l’augment de la productivitat, han permès crear riquesa i abaratir els costos de productes i serveis que estan més a l’abast dels ciutadans, per altra ha suposat destrucció d’ocupació, l’obsolescència de moltes feines i professions i l’augment de la precarietat laboral.

Segons el Banc Mundial, 2 de cada 3 llocs de treball en el món desenvolupat ja es poden fer amb sistemes automatitzats. La Federació Internacional de Robòtica, diu que l’any 2019 s’instal·laran al món uns 2,6 milions més de robots industrials. L’avantatge de l’automatització és que fa els treballs més pesats i rutinaris, crea nous llocs de treball en altres sectors, augmenta  la productivitat i crea riquesa.  El que no queda prou clar és saber si l’augment dels nous llocs de treball serà major o menor que els que destrueix.

El cost econòmic del treball es pot descompondre en  tres parts, la que percep el treballador com a remuneració,  el que recapta l’estat amb impostos i la part que es destina a finançar un sistema de protecció social, la qual garanteix prestacions en situacions de malaltia, accident, incapacitat, atur, o jubilació.

Francesc Raventós

Si amb les noves tecnologies moltes professions i feines desapareixen i les noves no ho compensen, com es finançaran les prestacions socials? Caldrà que els robots tributin per compensar la falta d’ingressos tributaris i cotitzacions a la Seguretat Social? Com es distribuirà el benefici de l’augment de la productivitat?

Nous temps, noves realitats, nous reptes. I la necessitat de noves respostes. Però el treball seguirà sent serà un element clau pel bon funcionament de la societat.

Francesc Raventós
Economista[:es]La celebración del día del trabajo ha perdido el sentido radical reivindicativo de cuando se creó a Paris en 1889. En estos 130 años, la sociedad y el concepto del trabajo, han tenido una enorme transformació.

La digitalización, la robotización, la inteligencia artificial, o la globalización,  entre otros,  lo están transformando todo, aportando beneficios a la sociedad, pero también dolorosos costes sociales y morales.  Por un lado, gracias al aumento de la productividad, han permitido crear riqueza y abaratar los costes de productos y servicios que están más al alcance de los ciudadanos, por otra ha supuesto destrucción de ocupación, la obsolescencia de muchos trabajos y profesiones y el aumento de la precariedad laboral.

Según el Banco Mundial, 2 de cada 3 puestos de trabajo en el mundo desarrollado ya se pueden hacer con sistemas automatizados. La Federación Internacional de Robótica, dice que en 2019 se instalarán en el mundo unos 2,6 millones más de robots industriales. La ventaja de la automatización es que hace los trabajos más pesados y rutinarios, crea nuevos puestos de trabajo en otros sectores, aumenta  la productividad y crea riqueza.  Lo que no queda claro es saber si el aumento de los nuevos puestos de trabajo será mayor o menor que los que destruye.

El coste económico del trabajo se puede descomponer en  tres partes, la que percibe el trabajador como remuneración,  el que recauda el estado con impuestos y la parte que se destina a financiar un sistema de protección social, la cual garantiza prestaciones en situaciones de dolencia, accidente, incapacidad, paro, o jubilación.

Francesc Raventós

Si con las nuevas tecnologías muchas profesiones y trabajos desaparecen y las nuevas no lo compensan, ¿cómo se financiarán las prestaciones sociales? ¿Hará falta que los robots tributen para compensar la falta de ingresos tributarios y cotizaciones a la Seguridad Social? ¿Cómo se distribuirá el beneficio del aumento de la productividad?

Nuevos tiempos, nuevas realidades, nuevos retos. Y la necesidad de nuevas respuestas. Pero el trabajo seguirá siendo será un elemento clave por el buen funcionamiento de la sociedad.

Francesc Raventós
Economista[:]