FAMPAS, Badalona

[:CA]FAMPAS (Extraescolars i Serveis Cooperatius per les AMPA)  de Badalona situada al C/ Muntaner 2-16 de Badalona, és una cooperativa formada per les AMPA de les escoles de Badalona i té dos treballadors assalariats.

Fampas–Badalona acumula una experiència de lluita per aconseguir una educació pública i de qualitat, per això s’ha convertit en un referent al país. Ara ha arribat el moment en traslladar-ho també als serveis que ofereixen les AMPA.

Les activitats actualment anomenades com extraescolars s’han convertit en fonamentals per l’assoliment de competències i l’èxit educatius dels infants. El sistema educatiu està sotmès a un procés de reconversió que comportarà la integració de les activitats de lleure siguin de migdia o de tarda en una part més de les activitats de l’escola, però perquè això sigui possible han de ser accessibles per a tothom. Mentre aquest tipus de serveis no són universals, la forma més pròxima al resultat que es busca és mancomunant la seva gestió, perquè les activitats de lleure siguin més pròximes a les famílies i als centres.

La innovació s’està convertint en un dels pilars bàsics per la renovació del sistema educatiu, en aquest procés la tecnologia cada cop és més present, actualment ja es parla de nadius digitals, no entendran el món sense aquests petits robots que ens acompanyen, per això volen crear una extraescolar de robòtica educativa, que arribi a tothom, per això treballen conjuntament amb l’escola, i faciliten la formació del professorat. Amb aquest nou projecte contractaran monitors i directors de lleure directament, per part de la cooperativa.

Demanen una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur dins del conveni de col·laboració #CrèditBadalona que vam signar amb l’Ajuntament de Badalona per a la creació  de noves empreses i ajudar a les ja existents a generar i mantenir ocupació a la ciutat de Badalona i afavorir que els projectes empresarials funcionin de forma duradora i generin llocs de treball estable i a llarg termini. Després de la valoració del projecte se li concedeix un microcrèdit sense interessos de 12.000 €.

Sort i força amb el projecte![:es]FAMPAS  (Extraescolares y Servicios Cooperativos por las AMPA) de Badalona situada al C/ Muntaner 2-16 de Badalona, es una cooperativa formada por las AMPA de las escuelas de Badalona y tiene dos trabajadores asalariados.

Fampas–Badalona acumula una experiencia de lucha para conseguir una educación pública y de calidad, por eso se ha convertido en uno en lo referente al país. Ahora ha llegado el momento al trasladarlo también a los servicios que ofrecen las AMPA.

Las actividades actualmente denominadas como extraescolares se han convertido en fundamentales por el logro de competencias y el éxito educativos de los niños. El sistema educativo está sometido a un proceso de reconversión que comportará la integración de las actividades de ocio sean de mediodía o por la tarde en una parte más de las actividades de la escuela, pero porque esto sea posible tienen que ser accesibles para todo el mundo. Mientras este tipo de servicios no son universales, la forma más próxima al resultado que se busca es mancomunando su gestión, porque las actividades de ocio sean más próximas a las familias y en los centros.

La innovación se está convirtiendo en uno de los pilares básicos por la renovación del sistema educativo, en este proceso la tecnología cada vez es más presente, actualmente ya se habla de nativos digitales, no entenderán el mundo sin estos pequeños robots que nos acompañan, por eso quieren crear una extraescolar de robótica educativa, que llegue a todo el mundo, por eso trabajan conjuntamente con la escuela, y facilitan la formación del profesorado. Con este nuevo proyecto contratarán monitores y directores de ocio directamente, por parte de la cooperativa.

Piden una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur  dentro del convenio de colaboración #CrèditBadalona que firmamos con el Ayuntamiento de Badalona para la creación de nuevas empresas y ayudar a las ya existentes a generar y mantener ocupación a la ciudad de Badalona y favorecer que los proyectos empresariales funcionen de forma duradera y generen puestos de trabajo estable y a largo plazo. Después de la valoración del proyecto se le concede un microcrédito sin intereses de 12.000 €.

Suerte y fuerza con el proyecto![:]