Pescadors – Galiassa, Badalona

Pescadors – Galiassa, Badalona

Miquel Costa i Miquel Ariza de Badalona, tenen experiència en el món de la pesca, i decideixen emprendre per compte propi amb el vaixell GALIASSA. Fan pesca artesanal menor al litoral català, i tenen la barca al moll d’Arenys de Mar, i vendran el peix a la llotja de Badalona.

Demanen una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur dins del conveni de col·laboració #CrèditBadalona que vam signar amb l’Ajuntament de Badalona per a la creació  de noves empreses i ajudar a les ja existents a generar i mantenir ocupació a la ciutat de Badalona i afavorir que els projectes empresarials funcionin de forma duradora i generin llocs de treball estable i a llarg termini. Després de la valoració del projecte se li concedeix un microcrèdit sense interessos de 24.000 €.

Sort i força amb el projecte!

Belkos, Badalona

Belkos, Badalona

[:CA]Ricardo Navarro de Badalona, té l’empresa des de 2012 Belkos, situada al C/ Guifré 128 bj. Des del primer moment dirigeix l’activitat cap al llançament de productes cosmètics d’alta qualitat, innovadors i pioners. Entre ells destaquen:

 • Marca de roba BELKOS SVELT, que ràpidament s’ha fet líder en el mercat nacional i internacional. És una línia de roba reductora que incorpora el fil de microcàpsules amb producte actiu i simplement el contacte del teixit amb la pell produeix l’alliberació progressiva d’aquests productes actius i d’una forma ràpida i senzilla s’aconsegueix reduir el contorn, i activar la circulació
 • Belkos Kids, és una línia de productes del cabell, coleteros i diademes antipolls, i és molt eficaç.
 • Samarretes Ciao Moskito, són unes samarretes de cotó que porten una substància que repèl els mosquits. Està dissenyat tant per infants com adults.

Seguint la línia de treball tenen en projecte uns texans reductors, una novetat que esperen que revolucioni el sector tèxtil intel·ligent. Serà un texà amb roba que porta en el fil producte actiu microencapsulat (cafeïna, retinol, vitamina E, col·lagen i àloe de vera). Amb el contacte amb la pell el producte s’allibera i actua reduint els nòduls de greix, reducció de la pell de taronja, millora la compactació de la pell i millora la suavitat.

Actualment tenen 3 treballadors i contracten l’elaboració dels productes a altres empreses.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur dins del conveni de col·laboració #CrèditBadalona que vam signar amb l’Ajuntament de Badalona per a la creació  de noves empreses i ajudar a les ja existents a generar i mantenir ocupació a la ciutat de Badalona i afavorir que els projectes empresarials funcionin de forma duradora i generin llocs de treball estable i a llarg termini. Després de la valoració del projecte se li concedeix un microcrèdit sense interessos de 24.000 €.

Aquí es pot veure el reportatge que ha publicat La Vanguardia el 08/04/2018.

Sort i força amb el projecte![:es]Ricardo Navarro de Badalona, tiene la empresa desde 2012 Belkossituada en la C/ Guifré 128 bj. Desde el primer momento dirige la actividad hacia el lanzamiento de productos cosméticos de alta calidad, innovadores y pioneros. Entre ellos destacan:

 • Marca de ropa BELKOS SVELT, que rápidamente se ha hecho líder en el mercado nacional e internacional. Es una línea de ropa reductora que incorpora el hilo de microcàpsules con producto activo y simplemente el contacto del tejido con la piel produce la alliberació progresiva de estos productos activos y de una forma rápida y sencilla se consigue reducir el contorno, y activar la circulación.
 • BelkosKids, es una línea de productos del cabello, coleterosy diademas antipolls, y es muy eficaz.
 • Camisetas Ciao Moskito, son unas camisetas de algodón que traen una sustancia que repèl los mosquitos. Está diseñado tanto por niños como adultos.

Siguiendo la línea de trabajo tienen en proyecto unos tejanos reductores con producto activo microencapsulado, una novedad que esperan que revolucione el sector textil inteligente. Será un tejano con ropa que lleva en el hilo producto activo microencapsulat (cafeína, retinol, vitamina E, col·lagen y aloe de vera). Con el contacto con la piel el producto se libera y actúa reduciendo los nódulos de grasa, reducción de la piel de naranja, mejora la compactación de la piel y mejora la suavidad.

Actualmente tienen 3 trabajadores y contratan la elaboración de los productos a otras empresas.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur dentro del convenio de colaboración #CrèditBadalona que firmamos con el Ayuntamiento de Badalona para la creación de nuevas empresas y ayudar a las ya existentes a generar y mantener ocupación en la ciudad de Badalona y favorecer que los proyectos empresariales funcionen de forma duradera y generen puestos de trabajo estable y a largo plazo. Después de la valoración del proyecto se le concede un microcrédito sin intereses de 24.000 €.

Aquí se puede ver el reportaje que ha publicado La Vanguardia el 08/04/2018.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]

BDN Lab, Badalona

BDN Lab, Badalona

[:CA]Alejandro i Israel Aliaga de Badalona, tenen l’empresa BDN Lab. Fonamenta les seves actuacions sobre tres pilars essencials:

 • Fab Lab – impulsa la iniciativa ‘maker’ de particulars, autònoms, startups i petites empreses, oferint-los l’oportunitat de crear i treballar amb diferents materials a baix cost. Emprenedors, inventors, creatius, artistes, dissenyadors i empresaris de nombrosos sectors tenen a la seva disposició els més nous dispositius i tecnologies de fabricació digital, a més d’espais privats i oberts i variada infraestructura per dur a terme els seus projectes. Poden utilitzar tecnologia variada: impressores 3D, escàners 3D, plòters de tall de vinil, màquines de gravat i talli làser, fresadores cnc, impressores digitals, impressores 3D de resina per a projectes d’alta resolució, etc.
 • Edu Lab – sustenta la plataforma educativa, que dóna cabuda a projectes didàctics propis i de tercers (docents i estudiants), a més dels cursos de disseny i fabricació digital avançada. La xarxa de centres Fab Lab va ser concebuda originalment com una plataforma global d’emprenedors, inventors i artistes amb la tecnologia com a denominador comú. Producte de la necessitat d’aprenentatge que es respirava en els entorns de treball col·laboratiu, va començar a adoptar-se la filosofia d’aquests en entorns educatius, usant-los com a plataformes d’aprenentatge basat en projectes, vinculats a les àrees STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). D’aquesta manera, l’educació formal establerta pel currículum educatiu es veu impulsada i incrementada pel fenomen «maker & do it together», en el qual els estudiants i professors se submergeixen en un cicle d’imaginació, inventiva, disseny i creació de prototips, alhora que es relacionen amb altres grups en la cerca de solucions davant el repte de dur a terme els seus projectes
 • Coworking – oferirà l’entorn adequat per al desenvolupament d’iniciatives professionals de joves, autònoms, emprenedors i empreses. Oferirà serveis com wifi, fibra òptica simètrica, telèfon IP, skype booths, taquilles, armaris propis, despatxos equipats per a reunions presencials i virtuals, despatxos en lloguer, vestuari i dutxa, cuina-office, etc.

Tant el Fab Lab com l’Edu Lab ja estan en funcionament, amb el que s’ha dut a terme, segons el previst, la primera fase del projecte BDN Lab, i es troben situats a la planta inferior de 300 m2.  Inclou despatxos i el propi taller. Ara està prevista la segona fase, és a dir, la reforma i adequació de la planta superior de la nau, de 300 m2 per instal·lar el Coworking i que incorporarà totes les instal·lacions i serveis habituals en aquest tipus d’equipaments i superfícies.

La col·laboració natural que s’establirà entre els diferents membres de la comunitat BDN Lab que utilitzen els seus serveis (assessorament legal, fiscal, laboral, comptable, màrqueting i d’emprenedoria) es potenciarà gràcies a l’afinitat i a la relació existent entre cadascuna de les àrees d’actuació: el Fab lab, el Edu Lab i el Coworking, ja que les tres àrees proposen activitats i actuacions en un mateix context.

Actualment l’empresa compte amb 2 treballadors i contracta personal per projectes, d’acord amb les seves aptituds: pedagogia, comunicació i educació infantil.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur dins del conveni de col·laboració #CrèditBadalona que vam signar amb l’Ajuntament de Badalona per a la creació  de noves empreses i ajudar a les ja existents a generar i mantenir ocupació a la ciutat de Badalona i afavorir que els projectes empresarials funcionin de forma duradora i generin llocs de treball estable i a llarg termini. Després de la valoració del projecte se li concedeix un microcrèdit sense interessos de 24.000 €.

Sort i força amb el projecte![:es]Alejandro e Israel Aliaga de Badalona, tienen la empresa BDNLab. Fundamenta sus actuaciones sobre tres pilares esenciales:

 • FabLab – impulsa la iniciativa ‘maker’ de particulares, autónomos, startups y pequeñas empresas, ofreciéndolos la oportunidad de crear y trabajar con diferentes materiales abajo coste. Emprendedores, inventores, creativos, artistas, diseñadores y empresarios de numerosos sectores tienen a su disposición los más nuevos dispositivos y tecnologías de fabricación digital, además de espacios privados y abiertos y variada infraestructura para llevar a cabo sus proyectos. Pueden utilizar tecnología variada: impresoras 3D, escáners 3D, plóters de corte de vinilo, máquinas de grabado y corte láser, fresadoras cnc, impresoras digitales, impresoras 3D de resina para proyectos de alta resolución, etc.
 • EduLab – sustenta la plataforma educativa, que da cabida a proyectos didácticos propios y de terceros (docentes y estudiantes), además de los cursos de diseño y fabricación digital avance. La red de centros Fab Lab fue concebida originalmente como una plataforma global de emprendedores, inventores y artistas con la tecnología como denominador común. Producto de la necesidad de aprendizaje que se respiraba en los entornos de trabajo colaborativo, empezó a adoptarse la filosofía de estos en entornos educativos, usándolos como plataformas de aprendizaje basado en proyectos, vinculados en las áreas STEAM (Science, Technology, Engineering, Artes andMathematics). De este modo, la educación formal establecida por el currículum educativo se ve impulsada e incrementada por el fenómeno «maker & don it together», en el cual los estudiantes y profesores se sumergen en un ciclo de imaginación, inventiva, diseño y creación de prototipos, a la vez que se relacionan con otros grupos en la busca de soluciones ante el reto de llevar a cabo sus proyectos
 • Coworking– ofrecerá el entorno adecuado para el desarrollo de iniciativas profesionales de jóvenes, autónomos, emprendedores y empresas. Ofrecerá servicios como wifi, fibra óptica simétrica, teléfono IP, skype booths, taquillas, armarios propios, despachos equipados para reuniones presenciales y virtuales, despachos en alquiler, vestuario y ducha, cocina-office, etc.

Tanto el Fab Lab como el Edu Lab ya están en funcionamiento, con el que se ha llevado a cabo, según el previsto, la primera fase del proyecto BDN Lab, y se encuentran situados a la planta inferior de 300 m2. Incluye despachos y el propio taller. Ahora está prevista la segunda fase, es decir, la reforma y adecuación de la planta superior de la nave, de 300 m2 para instalar el Coworking y que incorporará todas las instalaciones y servicios habituales en este tipo de equipamientos y superficies.

La colaboración natural que se establecerá entre los diferentes miembros de la comunidad BDN Lab que utilizan sus servicios (asesoramiento legal, fiscal, laboral, contable, marketing y de emprendeduría) se potenciará gracias a la afinidad y a la relación existente entre cada una de las áreas de actuación: el Fab lab, el Edu Lab y el Coworking, puesto que las tres áreas proponen actividades y actuaciones en un mismo contexto.

Actualmente la empresa cuento con 2 trabajadores y contrata personal por proyectos, de acuerdo con sus aptitudes: pedagogía, comunicación y educación infantil.
Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur  dentro del convenio de colaboración #CrèditBadalona que firmamos con el Ayuntamiento de Badalona para la creación de nuevas empresas y ayudar a las ya existentes a generar y mantener ocupación a la ciudad de Badalona y favorecer que los proyectos empresariales funcionen de forma duradera y generen puestos de trabajo estable y a largo plazo. Después de la valoración del proyecto se le concede un microcrédito sin intereses de 24.000 €.

¡Suerte y fuerza con el proyecto!

 [:]

SAMON Technologies, Badalona

SAMON Technologies, Badalona

[:CA]Juan Manuel Sánchez de Badalona, es va veure obligat fa uns anys, i després de 19 anys d’activitat, a tancar la seva empresa. Actualment està a l’atur. Ha seguit amb contacte amb empreses del sector informàtic,  fins al punt de retrobar a un bon amic i soci financer, amb el que ha vist una oportunitat de negoci. Amb ell vol obrir una empresa, SAMON Technologies  amb expectatives de creixement nacional.

L’objectiu es la subcontractació de serveis d’empreses de reteil, franquiciadores i distribuïdores del sector electrònic, informàtic, comunicacions i noves tecnologies. En un principi realitzaran instal·lacions i manteniments de les àrees mencionades per a empreses, i a poc a poc ampliaran les línies de negoci. L’empresa estarà ubicada a Badalona a l’Avinguda Ros i Güel 13.

En una primera fase, els serveis aniran dirigits a petites i mitjanes empreses, les sol·licituds de treball vindran mitjançant un gran prescriptor del reteil, la multinacional Media Markt. Subministraran tot tipus de solucions informàtiques per a pymes des de qualsevol aspecte informàtic que aquest tipus d’empresa pot necessitar mitjançant la consultoria tecnològica, serveis de manteniment, outsourcing informàtic fins a la venda e instal·lació de software i hardware de tercers. Volen ser no només subministradors de tecnologia, sinó també proveïdors de solucions.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur dins del conveni de col·laboració #CrèditBadalona que vam signar amb l’Ajuntament de Badalona per a la creació  de noves empreses i ajudar a les ja existents a generar i mantenir ocupació a la ciutat de Badalona i afavorir que els projectes empresarials funcionin de forma duradora i generin llocs de treball estable i a llarg termini. Després de la valoració del projecte se li concedeix un microcrèdit sense interessos de 24.000 €.

Sort i força amb el projecte![:es]Juan Manuel Sánchez de Badalona, se vio obligado hace unos años, y después de 19 años de actividad, a cerrar su empresa. Actualmente está en el paro. Ha seguido con contacto con empresas del sector informático, hasta el punto de reencontrar a un buen amigo y socio financiero, con el que ha visto una oportunidad de negocio. Con él quiere abrir una empresa, SAMON Technologies con expectativas de crecimiento nacional.

El objetivo es la subcontratación de servicios de empresas de reteil, franquiciadores y distribuidoras del sector electrónico, informático, comunicaciones y nuevas tecnologías. En un principio realizarán instalaciones y mantenimientos de las áreas mencionades para empresas, y poco a poco ampliarán las líneas de negocio. La empresa estará ubicada en Badalona en la Avenida Ros i Güel 13.

En una primera fase, los servicios irán dirigidos a pequeñas y medianas empresas, las solicitudes de trabajo vendrán mediante un grande prescriptor del reteil, la multinacional Media Markt. Suministrarán todo tipo de soluciones informáticas para pymes desde cualquier aspecto informático que este tipo de empresa puede necesitar mediante la consultoría tecnológica, servicios de mantenimiento, outsourcing informático hasta la venta e instalación de software y hardware de terceros. Quieren ser no sólo suministradores de tecnología, sino también proveedores de soluciones.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur dentro del convenio de colaboración #CrèditBadalona que firmamos con el Ayuntamiento de Badalona para la creación de nuevas empresas y ayudar a las ya existentes a generar y mantener ocupación a la ciudad de Badalona y favorecer que los proyectos empresariales funcionen de forma duradera y generen puestos de trabajo estable y a largo plazo. Después de la valoración del proyecto se le concede un microcrédito sin intereses de 24.000 €.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]

SANA, Badalona

SANA, Badalona

[:CA]Sandra Sánchez de Badalona, vol obrir SANA-Servei d’Atenció al Nen/a i a l’Adult. És un centre d’atenció psicològica a nens/es, adolescents i adults com:  dificultats derivades de l’ansietat, estats d’ànim baix, fòbies, dificultats escolars, problemes de relació, problemes de parella, situacions derivades de moments personals complexos… S’emprarà la psicoteràpia de tipus cognitiu-conductual per dur a terme el tractament.

El centre està situat al Carrer Francesc Layret, 52-54, 1r pis, porta 1 de Badalona. En un radi d’un kilòmetre es troben fins a 15 escoles i instituts. Amb aquest projecte es crea 1 lloc de feina.

Demana una ajuda a Acció Solidària Contra l’Atur dins del conveni de col·laboració #CrèditBadalona que vam signar amb l’Ajuntament de Badalona per a la creació  de noves empreses i ajudar a les ja existents a generar i mantenir ocupació a la ciutat de Badalona i afavorir que els projectes empresarials funcionin de forma duradora i generin llocs de treball estable i a llarg termini. Després de la valoració del projecte se li concedeix un microcrèdit sense interessos de 5.000 €.

Sort i força amb el projecte![:es]Sandra Sánchez de Badalona, quiere abrir SANA-Servicio de Atención al Niño/a y al Adulto. Es un centro de atención psicológica a niños/se, adolescentes y adultos cómo: dificultades derivadas de la ansiedad, estados de ánimo bajo, fobias, dificultades escolares, problemas de relación, problemas de pareja, situaciones derivadas de momentos personales complejos… Se empleará la psicoterapia de tipo cognitivo-conductual para llevar a cabo el tratamiento.

El centro está situado en la Calle Francesc Layret, 52-54, 1r piso, puerta 1, de Badalona. En un radio de un kilómetro se encuentran hasta 15 escuelas e institutos. Con este proyecto se crea 1 lugar de trabajo.

Pide una ayuda a Acció Solidària Contra l’Atur dentro del convenio de colaboración #CréditoBadalona que firmamos con el Ayuntamiento de Badalona para la creación de nuevas empresas y ayudar a las ya existentes a generar y mantener ocupación a la ciudad de Badalona y favorecer que los proyectos empresariales funcionen de forma duradera y generen puestos de trabajo estable y a largo plazo. Después de la valoración del proyecto se le concede un microcrédito sin intereses de 5.000 €.

¡Suerte y fuerza con el proyecto![:]