Bar – Restaurant “El Velòdrom” – Cooperativa Luika – Inici i seguiment

Bar – Restaurant “El Velòdrom” – Cooperativa Luika – Inici i seguiment

LUIKA SCCL de Sabadell és una cooperativa de treball associat sense ànim de lucre i amb finalitat social, inscrita al Registre de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya. Està formada per un equip de professionals de l’àmbit social que neix amb la finalitat de normalitzar socialment el col·lectiu amb diversitat funcional, tot donant una nova visió d’apoderament personal i de visibilització no supervisada per tal que puguin desenvolupar plenament els seus drets reconeguts de manera individualitzada i no sobreprotegida. Actualment, LUIKA presta serveis a entitats que treballen en aquest àmbit en exclusiva i promovem la conscienciació social a partir del treball en primera persona de les persones catalogades com a diversitat funcional o discapacitat. La cooperativa va ser constituïda l’any 2016 per 4 persones i en l’actualitat són 25 les persones que hi col.laboren.

Se’ls concideix la licitació per concurs públic, a canvi del pagament d’un canon anual, l’administració local de Sabadell per la gestió del bar-restaurant ‘El Velòdrom’, ubicat al barri de la Creu Alta Cal Balsach i que dóna servei, principalment, a ciutadanes i ciutadans que fan ús del Poliesportiu Can Balsach i del Centre Cívic de la Creu Alta. El temps de licitació té una durada de 4 anys prorrogable 2 anys més. Amb aquest projecte es creen quatre llocs de feina en el seu inici, i es preveu augmentar en més persones per poder donar un bon servei.

Amb la gestió de l’espai del Velòdrom es vol desenvolupar un projecte d’hostaleria normalitzador, formant un equip de professionals amb capacitats diferents, que transmetin a la societat un nou concepte de treball en equip. “Tots tenim dret al treball i, a més, un treball normalitzat on poder sentir que en som membres i es compta amb nosaltres”. El que permet la viabilitat del projecte és:

  • El Velòdrom serà un espai cultural a disposició de la ciutat, des d’on donar a conèixer nous projectes i apostar per noves figures emergents a la nostra ciutat siguin de l’àmbit de les arts que siguin.
  • Aportar el seu valor afegit donant visibilitat al col·lectiu amb diversitat funcional, a partir d’enxarxar altres projectes, de manera que es creïn noves formes d’entendre i acollir les persones amb diversitat funcional tot donant-los l’espai sociocultural que tant costa que els donin i que cada vegada amb més força empenyen des del seu apoderament personal.

L’activitat que es durà a terme dintre la instal·lació d’El Velòdrom és la següent:

  • Gestió del servei de cafeteria i bar: l’oferta es centrarà a oferir esmorzars, vermuts, berenars i sopars amb una carta d’elaboració pròpia, amb plats senzills i per a tots els gustos. Es tindran en compte al·lèrgies, intoleràncies alimentàries, etc. i seran flexibles en els productes finals que s’ofereixen.
  • Oferta d’activitats de lleure i culturals, com per exemple, crear una agenda cultural a partir de la col·laboració i ús d’entitats, associacions, etc. del barri i de la ciutat on fer mostres del treball que realitzen, també es vol habilitar el racó de la biblioteca i es mantindrà el racó de jocs infantils.
  • Normalització i inserció ocupacional de persones amb diversitat funcional.

Demanen una ajuda a Acció solidària Contra l’Atur, per la compra de maquinària i material informàtic. ASCA els concedeix un préstec sense interessos de 15.000€ a retornar en 48 quotes.

Al cap d’uns mesos de funcionament, des d’Acció Solidària Contra l’Atur els anem a fer una visita de seguiment del projecte al mes de novembre de 2018.

La gestió d’El Velòdrom es va iniciar el mes de març de 2018 i les bones vendes de l’inici es van veure frenades durant als mesos d’estiu, ja que durant aquest període l’activitat del centre és molt baixa, i fins i tot es tanca.

El mes d’octubre les vendes ja s’han recuperat i les perspectives per novembre i desembre tornen a ser bones. A part de l’activitat normal de bar i restaurant, és un espai preparat per fer sopars de grup, festes infantils, activitats teatrals, música… Actualment hi treballen 5 persones.

Tot i que la facturació és més baixa del previst, i les vendes generades fins ara estan per sota del pla econòmic inicial, estan convençuts de la viabilitat del projecte. Han obert canals de comunicació a les xarxes socials, i ampliaran la varietat d’activitats que es poden fer per ser un reclam atractiu per atraure nous públics.

Així que ja sabeu, si desitgeu fer un bon àpat i participar en diverses activitats, us podeu apropar a:

VELÒDROM
Ctra. de Prats de Lluçanès, 2 Bxs
08208, Sabadell