Centre Montessori: 7 nous llocs de feina

Centre Montessori: 7 nous llocs de feina

[:CA]La Marta Fernández juntament amb les seves germanes han decidit emprendre amb món mon centre Montessori. Ella mateixa ens ho explica:

Com vas començar amb aquest projecte?
Jo he estat mestra durant 15 anys. Paral·lelament tinc un fill que ara té 10 anys i sent mestra, cada cop era més crítica amb la forma d’educar als infants. Vaig fer una formació amb les meves germanes durant 1 any, i vam decidir començar un projecte per portar a terme les nostres idees i ajudar a canviar el model d’educació actual. Vaig deixar la feina l’any 2018 per portar a terme el projecte, just en aquell moment ens va sortir un local perfecte per fer realitat el centre.

Què és món mon Centre Montessori?
És una escola infantil dedicada a proporcionar un ambient Montessori autèntic per a infants de 0 a 3 anys. Creiem molt en aquesta pedagogia. En món mon Montessori proporcionem tots els materials Montessori necessaris per al desenvolupament dels infants, oferint-los el màxim nombre d’oportunitats possibles per l’exploració i l’aprenentatge, en un ambient multilingüe que ajuda a interioritzar l’anglès, el català i el castellà de manera natural.

Quins passos heu seguit per fer-lo realitat?
A part de formar-nos durant 1 any, i assessorar-nos a Barcelona Activa, teníem uns diners estalviats, jo vaig capitalitzar l’atur, vam accedir a un crèdit ICO, i com encara ens faltava recursos, a través de diferents contactes vam tenir coneixement de la vostra fundació.

Què és el més difícil d’emprendre?
Actualment és complicat i difícil ser una persona emprenedora. Cal disposar de recursos econòmics, tenir un coixí econòmic, ja que al principi has de posar molts diners i no tens ingressos.

Què els recomanaries a futures persones emprenedores?
És un camí molt difícil, i s’ha de tenir paciència. Al final es veu la llum. Ho hem fet amb molta il·lusió, veure que ja arrenca i que ja tenim infants, és tot un triomf.

Com veus el futur de món mon?
Per ara vaig mirant i vivint el dia a dia, ara mateix estem totalment absorbides. Jo ara mateix estic a dins d’una aula, i espero que en un temps, estigui ja com a coordinadora.

Fer realitat aquest projecte m’ha suposat treballar molt, però m’ha compensat molt el fet de treballar amb les meves germanes. Mai ho havíem fet, i és molt enriquidor.

Amb tot, una vegada presentat el cas a la taula de projectes d’Acció Solidària Contra l’Atur i donat el vistiplau a la viabilitat del projecte, hem acordat concedir un préstec sense interessos 15.000 € a retornar en 24 mesos per adquirir el mobiliari per una aula nova i contractar Serveis de neteja i de tresoreria. Actualment som 7 persones, però esperem en poc temps ser 11 llocs de treball.

Si teniu infants de 0 a 3 anys, podeu anar a:

Món mon Motessori
C/ Sant Martí de l’Erm, 1
Sant Just Desvern – 08960

Si tu també vols fer realitat projectes d’emprenedoria com aquest…

Col·labora fent una donació al nostre Fons de Solidaritat

[:es]Marta Fernández junto con sus hermanas han decidido emprender con món mon centre Montessori. Ella misma nos lo explica:

¿Cómo empezaste con proyecto?
Yo he sido maestra durante 15 años. Paralelamente tengo un hijo que ahora tiene 10 años y siendo maestra, cada vez era más crítica con la forma de educar a los niños. Hice una formación con mis hermanas durante 1 año, y decidimos empezar un proyecto para llevar a cabo nuestras ideas y ayudar a cambiar el modelo de educación actual. Dejé el trabajo en el año 2018 para llevar a cabo el proyecto, justo en ese momento nos salió un local perfecto para hacer realidad el centro.

¿Qué es món mon Centre Montessori?
Es una escuela infantil dedicada a proporcionar un ambiente Montessori auténtico para niños de 0 a 3 años. Creemos mucho en esta pedagogía. En mundo mundo Montessori proporcionamos todos los materiales Montessori necesarios para el desarrollo de los niños, ofreciéndoles el máximo número de oportunidades posibles para la exploración y el aprendizaje, en un ambiente multilingüe que ayuda a interiorizar el inglés, el catalán y el castellano de manera natural.

¿Qué pasos habéis seguido para hacerlo realidad?
Aparte de formarnos durante 1 año, y asesorarnos en Barcelona Activa, teníamos un dinero ahorrado, yo capitalicé el paro, accedimos a un crèdito ICO, y como todavía nos faltaba recursos, a través de diferentes contactos tuvimos conocimiento de su fundación.

¿Qué es lo más difícil de emprender?
Actualmente es complicado y difícil ser una persona emprendedora. Es necesario disponer de recursos económicos, tener un colchón económico, ya que al principio tienes que poner mucho dinero y no tienes ingresos.

Qué les recomendarías a futuras personas emprendedoras?
Es un camino muy difícil, y hay que tener paciencia. Al final se ve la luz. Lo hemos hecho con mucha ilusión, ver que ya arranca y que ya tenemos niños, es todo un triunfo.

¿Cómo ves el futuro de món mon?
Por ahora voy mirando y viviendo el día a día, ahora mismo estamos totalmente absorbidas. Yo ahora mismo estoy dentro de un aula, y espero que en un tiempo, esté ya como coordinadora.

Hacer realidad este proyecto me ha supuesto trabajar mucho, pero me ha compensado mucho el hecho de trabajar con mis hermanas. Nunca lo habíamos hecho, y es muy enriquecedor.

Amb tot, una vegada presentat el cas a la taula de projectes d’Acció Solidària Contra l’Atur i donat el vistiplau a la viabilitat del projecte, hem acordat concedir un préstec sense interessos 15.000 € a retornar en 24 mesos per adquirir el mobiliari per una aula nova i contractar Serveis de neteja i de tresoreria. Actualment som 7 persones, però esperem en poc temps ser 11 llocs de treball.

Si teniu infants de 0 a 3 anys, podeu anar a:

Con todo, una vez presentado el caso a la mesa de proyectos de Acció Solidària Contra l’Atur y dado el visto bueno a la viabilidad del proyecto, hemos acordado conceder un préstamo sin intereses 15.000 € a devolver en 24 meses para adquirir el mobiliario para un aula nueva y contratar Servicios de limpieza y de tesorería. Actualmente somos 7 personas, pero esperamos en poco tiempo ser 11 puestos de trabajo.

Si tienes niños de 0 a 3 años, puedes ir a:

Món mon Motessori
C/ Sant Martí de l’Erm, 1
Sant Just Desvern – 08960

Si tu también quieres hacer realidad proyectos de emprendimiento como éste…

Colabora haciendo una donación a nuestro Fondo de Solidaridad

[:]