Taula d’experiències d’èxit al districte de Sant Andreu

[:CA]El 24/10/2017 Acció Solidària Contra l’Atur participa en la Taula d’experiències d’èxit al districte de Sant Andreu “Combinant diferents finançadors/es podem fer créixer la llavor”,  dins el marc del Programa de Finançament Alternatiu impulsat per Barcelona Activa que tindrà lloc de 18 a 20 h a l’Ateneu Harmonia, Sant Adrià 20 de Barcelona. És una activitat gratuïta, però cal una inscripció prèvia.

És una sessió dirigida a totes les iniciatives locals que, de forma individual o col·lectiva, necessiten conèixer i accedir a productes financers alternatius per a la consecució dels seus projectes.

A través de diferents projectes locals que han aconseguit engegar i/o fer créixer les seves iniciatives i projectes, s’aniran identificant les diferents vies de finançament emprades en cada cas de la mà de les mateixes entitats finançadores.

PROGRAMA

Combinant diferents finançadors podem fer créixer la llavor: petits projectes que han apostat per la diversificació del finançament per assolir la inversió desitjada, des del crowdfunding fins als serveis financers ètics

18.00 Benvinguda als assistents i presentació del programa

18.10 Taula d’experiències en finançament alternatiu.

Projectes finançats

Menjador Ca La Rosa: cooperativa sense ànim de lucre que ofereix menjador per a col·lectius no obert al públic. Menjar bio per a infants i acompanyament respectuós.
Projecte Paramythádes: un projecte artístic (tallers de dansa, teatre i música) adreçat a nens i adolescents refugiats amb l’objectiu d’oferir-los un espai de llibertat, expressió i creació.

Entitats finançadores

Goteo: plataforma de crowdfunding cívic i col·laboració entorn a iniciatives ciutadanes, projectes socials, culturals, tecnològics i educatius.
Acció Solidària Contra l’Atur: fundació sense ànim de lucre, amb més de 35 anys d’història, que vol donar resposta al problema de l’atur. Administra un fons econòmic amb l’objectiu de crear nous llocs de treball.
Coop57: cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que té com a objectiu principal, contribuir a la transformació social en positiu de la nostra economia i de la nostra societat.

Moderador:

Tàndem Social:  consultoria per a projectes i empreses socials que tinguin com a objectiu la transformació i l’impacte social, l’equitat col·lectiva o la sostenibilitat mediambiental.

19.10 Conclusions i tancament

19.20 Espai de networking[:es]El 24/10/2017 Acció Solidària Contra l’Atur participa en la Mesa de experiencias de éxito al distrito de Sant AndreuCombinando diferentes financiadores/se podemos hacer crecer la semilla“, dentro del marco del Programa de Financiación Alternativa impulsada por Barcelona Activa que tendrá lugar de 18 a 20 h. a lo Atendéis Armonía, Santo Adrià 20 de Barcelona. Es una actividad gratuita, pero hace falta una inscripción previa.

Es una sesión dirigida a todas las iniciativas locales que de forma individual o colectiva, que necesitan conocer y acceder a productos financieros alternativos para la consecución de sus proyectos.

A través de diferentes proyectos locales que han conseguido emprender y/o hacer crecer sus iniciativas y proyectos, se irán identificando las diferentes vías de financiación empleadas en cada caso de la mano de las mismas entidades financiadoras.

PROGRAMA

Combinando diferentes financiadores podemos hacer crecer la semilla: Pequeños proyectos que han apostado por la diversificación de la financiación para lograr la inversión deseada, desde el crowdfunding hasta los servicios financieros éticos

18:00 Bienvenida a los asistentes y presentación del programa

18:10 Mesa de experiencias en financiación alternativa

Proyectos financiados:

Menjador Ca La Rosa: Cooperativa sin ánimo de lucro que ofrece comedor para colectivos no abierto al público. Comer bio para niños y acompañamiento respetuoso.
Proyecte Paramythádes: Un proyecto artístico (talleres de danza, teatro y música) dirigido a niños y adolescentes refugiados con el objetivo de ofrecerlos un espacio de libertad, expresión y creación.

Entidades financiadoras:

Goteo: Plataforma de crowdfunding cívico y colaboración, en torno a iniciativas ciudadanas, proyectos sociales, culturales, tecnológicos y educativos.
Acció Solidària Contra l’Atur: Fundación sin ánimo de lucro, con más de 35 años de historia, que quiere dar respuesta al problema del paro. Administra un fondo económico con el objetivo de crear nuevos puestos de trabajo.
Coop57: Cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios que tiene como objetivo principal, contribuir a la transformación social en positivo de nuestra economía y de nuestra sociedad.

Moderador:

Tandem Social
: Consultoría para proyectos y empresas sociales que tengan como objetivo la transformación y el impacto social, la equidad colectiva o la sostenibilidad medioambiental.[:]

Jornada de Finançament alternatiu

Jornada de Finançament alternatiu

[:CA]El 14/06/2017 ha participat Miquel Verdaguer, en nom d’Acció Solidària Contra l’Atur, en la jornada de Finançament alternatiu que ha organitzat el Consell Comarcal del Baix Llobregat. L’acte ha tingut lloc a l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, al Parc de Torreblanca s/n de Sant Feliu de Llobregat de 10 a 13:15 h.

Actualment ens trobem amb certa confusió sobre qüestions de “finançament”, provocada per l’excés d’informació o bé al contrari, per falta d’informació de qualitat. L’objectiu d’aquesta sessió “Finançament Alternatiu” ha estat facilitar a les persones interessades l’accés a aquest tipus de continguts. La jornada s’ha destinat tant a persones emprenedores com empreses, prescriptors públics o privats, i ciutadania en general, interessades a conèixer gran part de l’oferta de finançament alternatiu existent d’una forma ràpida, senzilla i eficient, de manera que en només dues o tres hores puguin entendre clarament quina oferta hi ha, així com la possibilitat de fer els contactes que els hi interessin.

S’ha parlat entre d’altres de:
• Ajuts i finançament públic per a l’economia social a la Generalitat.
• Eines de finançament alternatiu. Del Crowdfundig i el Crowdlending als préstecs participatius.
• Recursos, eines i productes financers a disposició dels projectes Cooperatius
Finançament solidari alternatiu: l’exemple de l’Acció Solidària Contra l’Atur
• Pot ser la moneda social un instrument de finançament alternatiu? L’experiència de Santa Coloma de Gramenet.

Entre altres també hi han participat Coop 57, Fiare. Goteo. Ulule, Verkami, Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA), Fundació Seira i Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, etc.[:es]El 14/06/2017 ha participado, Miquel Verdaguer, en nombre de Acció Solidària Contra l’Atur, en la jornada de Financiación alternativa que ha organizado el Consejo Comarcal del Baix Llobregat. El acto ha tenido lugar al Ateneo Cooperativo del Baix Llobregat, en el Parque de Torreblanca s/n de Sant Feliu de Llobregat de 10 a 13:15 h.

Actualmente nos encontramos con cierta confusión sobre cuestiones de “financiación”, provocada por el exceso de información o bien al contrario, por falta de información de calidad. El objetivo de esta jornada de “Financiación Alternativa” es facilitar a las personas interesadas el acceso a este tipo de contenidos. Esta jornada se ha destinado tanto a personas emprendedoras como empresas, prescriptores públicos o privados, y ciudadanía en general, interesadas a conocer gran parte de la oferta de financiación alternativa existente de una forma rápida, sencilla y eficiente, de forma que en sólo dos o tres horas puedan entender claramente qué oferta hay, así como la posibilidad de hacer los contactos que se los interesen.

Se ha hablado entre otros de:
• Ayudas y financiación pública para la economía social a la Generalitat.
• Herramientas de financiación alternativa. Del Crowdfundig y el Crowdlending a los préstamos participativos.
• Recursos, herramientas y productos financieros a disposición de los proyectos Cooperativos
Financiación solidaria alternativa: el ejemplo de la Acción Solidaria Contra el Paro
• Puede ser la moneda social un instrumento de financiación alternativa? La experiencia de Santa Coloma de Gramenet.

Entre otros también han participado Coop 57, Fiare. Goteo. Ulule, Verkami, Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA), Fundación Seira y Federación de Cooperativas de Trabajo de Catalunya, etc.[:]