Inauguració del centre gestor de residus tecnològics de Trinijove

Inauguració del centre gestor de residus tecnològics de Trinijove

[:CA]El Poblenou de Barcelona compta, des del passat 27 de juny, amb el nou centre gestor de residus tecnològics al Poblenou de Trinijove. que ha estat en part finançat per Acció Solidària Contra l’Atur amb 75.000 euros mitjançant un préstec sense interessos. L’objectiu de la iniciativa és afavorir l’ocupació, l’economia verda i la formació. En Miquel Vila vicepresident de la Fundació va assistir a la inauguració.

Trinijove, que té experiència en la recollida de residus oferint feina a joves amb dificultats, ara s’obre a aquesta nova branca de recollida, reutilització i tractament d’aparells de tecnologia i a la formació de professionals en el camp d’ordinadors usats.

El centre es troba al carrer Pujades 97, en una antiga fabrica catalogada, rehabilitada i cedida per l’Ajuntament de Barcelona a Trinijove, el nou centre, segons va destacar l’alcaldessa de la ciutat Ada Colau el dia de la inauguració, “és molt més que un projecte i un equipament perquè va més enllà de les seves parets i multiplica la seva acció mitjançant la promoció del reciclatge amb finalitats socials”. La nau industrial modernista té més de 600 m quadrats de superfície. La meitat de l’espai es destinarà a l’àrea de gestió de residus tecnològics, i l’altra meitat a l’àrea de formació i l’espai docent.

Des d’Acció Solidària Contra l’Atur ens satisfà molt haver pogut col·laborar amb la posada en marxa d’aquest projecte ja que, a banda de generar 10 llocs de treball directes relacionats amb el reciclatge per a joves en risc d’exclusió social,  desenvoluparà diferents activitats orientades a la formació per millorar l’ocupació de joves d’entre 16 i 25 anys i altres col·lectius vulnerables derivats dels serveis socials del districte. S’espera formar a 45 professionals a l’any.

En aquest sentit, Trinijove continuarà la seva col·laboració amb el programa Incorpora de “la Caixa” (del qual n’és el coordinador a Barcelona), gràcies al qual aquests col·lectius rebran formació tècnica, de competències, actitud i pràctiques no laborables a mida de les empreses per tal d’afavorir les seves possibilitats de contractació.[:es]El Poblenou de Barcelona cuenta, desde el pasado 27 de junio, con el nuevo centoe gestor de residuos tecnológicos en el Poblenou de Trinijove. que ha sido en parte financiado por Acció Solidària Contra l’Atur con 75.000 euros mediante un préstamo sin intereses. El objetivo de la iniciativa es favorecer el empleo, la economía verde y la formación. Miquel Vila vicepresidente de la Fundación asistió a la inauguración.

Trinijove, que tiene experiencia en la recogida de residuos ofreciendo trabajo a jóvenes con dificultades, ahora se abre a esta nueva rama de recogida, reutilización y tratamiento de aparatos de tecnología y la formación de profesionales en el campo de ordenadores usados.

El centro se encuentra en la calle Pujades 97, en una antigua fabrica catalogada, rehabilitada y cedida por el Ayuntamiento de Barcelona a Trinijove, el nuevo centro, según destacó la alcaldesa de la ciudad Ada Colau el día de la inauguración, “es mucho más que un proyecto y un equipamiento porque va más allá de sus paredes y multiplica su acción mediante la promoción del reciclaje con fines sociales “. La nave industrial modernista tiene más de 600 m cuadrados de superficie. La mitad del espacio se destinará al área de gestión de residuos tecnológicos, y la otra mitad en el área de formación y el espacio docente.

Desde Acció Solidària Contra l’Atur nos satisface mucho haber podido colaborar con la puesta en marcha de este proyecto ya que, además de generar 10 empleos directos relacionados con el reciclaje para jóvenes en riesgo de exclusión social, desarrollará diferentes actividades orientadas a la formación para mejorar el empleo de jóvenes de entre 16 y 25 años y otros colectivos vulnerables derivados de los servicios sociales del distrito. Se espera formar a 45 profesionales al año.

En este sentido, Trinijove continuará su colaboración con el programa Incorpora de “la Caixa” (del cual es el coordinador en Barcelona), gracias al cual estos colectivos recibirán formación técnica, de competencias, actitud y prácticas no laborables a medida de las empresas para favorecer sus posibilidades de contratación[:]